Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vi skal løse fastlegekrisen

Regjeringen jobber på høygir med løsninger slik at alle har en fastlege å gå til. Allerede i statsbudsjettet for 2023 tar vi grep, og nå nedsetter vi også et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gjennomgå fastlegeordningen og foreslå målrettede og effektive tiltak.

Publisert: 2022-08-17 — 11.21

Ingvild Kjerkol

Innlegg: Ingvild Kjerkol (Ap), helse- og omsorgsminister


DAGENS MEDISIN
skriver i en redaksjonell kommentar 11. august at ekspertutvalget oppleves som nok en trenering, og at vi ikke har tid til å vente enda et år.

Jeg er enig med Dagens Medisin i at det haster med tiltak. Vi vil derfor sørge for at det kommer friske midler til fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023.

MER BÆREKRAFTIG. Regjeringen har i tillegg allerede tatt flere grep for å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig.

 • Vi har gitt mer penger for få flere leger til å starte og fullføre spesialistutdanning i allmennmedisin.
 • Vi har satt av penger for å støtte kommuner som sliter med å rekruttere leger til legevakt, og jobber med å redusere byråkratiet i fastlegenes arbeidshverdag.

PENGER ER IKKE NOK. Dette er imidlertid ikke nok. Dagens medisin skriver er det er nativt å tro at fastlegeordningen løses med mer penger alene. Det er jeg enig i.

Jeg er enig i at det haster med tiltak. Derfor vil vi sørge for at det kommer friske midler til fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023. Tydelige grep skal ruste opp vår felles helsetjeneste

For å lykkes, må vi slutte å flikke på noe som ikke fungerer, og heller gå grundig til verks for å finne løsningen. Vi har derfor oppnevnt et ekspertutvalg som skal anbefale tiltak og grep innen finansiering og organisering, slik at unge nyutdannede leger vil bli fastleger, samtidig som vi lemper på arbeidsmengden for dem som allerede er fastleger.

Dette ber fagfolk oss om å gjøre.

FASTLEGE TIL ALLE. Ekspertutvalget skal levere sine første kunnskapsbaserte råd før jul, og endelige anbefalinger i midten av april 2023. Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer som vet hvor skoen trykker, som har kunnskap om feltet og kjenner til hvordan by- og distriktsutfordringer i fastlegeordningen faktisk er.

Regjeringen vil ta stilling til anbefalingene og foreslå nødvendige tiltak overfor Stortinget fra 2024 og fremover. Vi vil ta tydelige grep som ruster opp vår felles helsetjeneste slik at alle innbyggerne har en fastlege å gå til.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lars E. A. Haugom 19.08.2022 17.36.28

  Spesialist allmennmedisin, fastlege og Phd-stipendiat

  Kan spare deg for ekspertutvalg og andre tidkrevende prosesser Ingvild. FLO er underfinansiert. Tilstrekkelig finansiering = bedre rekruttering og stabilisering. Penger er nok og det må komme nå.

 • Christian Steenfeldt-Foss 18.08.2022 07.40.21

  Lege

  Du må holde valgløftet ditt Kjerkhol. Du sa før valget at du skulle doble basistilskuddet. Da blir ordningen mer attraktiv for å fortsette som fastlege . Nye leger vil også komme til.

 • Simen Storetvedt 17.08.2022 12.04.46

  Lege

  "For å lykkes, må vi slutte å flikke på noe som ikke fungerer" Fastlegetjenesten fungerer altså ikke i følge helse- og omsorgsministeren. Jeg vil utfordre helse- og omsorgsministeren til å spesifisere hva i fastlegeordningen hun mener "ikke fungerer". Er det manglende kvalitet eller kvantitet/kapasitet i tjenesten som gjør at den "ikke fungerer"? Jeg mener det er kritisk for din troverdighet at du klargjør dette for oss når du feller en slik universell dom for hele tjenesten.

 • Arnulf Heimdal 17.08.2022 14.56.47

  Lege

  Det som ikke har fungert og fortsatt ikke fungerer er myndighetenes oppfølging og vedlikehold af fastlegeordningen gjennom mange år. Noe som høyst sannsynlig kommer av mangeårig inkompetanse i HOD, og faglig svake helseministere. Det ville vært gledelig om Kjerkol klarte å få en slutt på dette, men dessverre lite trolig. Det som nå trengs akutt er en dobling av basistilskuddet, som også kan sees på som en etterbetaling av mange år svikt, slik at fastlegene kan redusere arbeidstiden fra 55 timer til mere normale arbeidsuker. Deretter kan en diskutere endinger som avlaster fastlegene, f.eks ved sykemeldinger, NAV-erklæringer, resiebyråvirksomhet for sykehusene mm.

 • Simen Storetvedt 18.08.2022 17.16.06

  Lege

  Nettopp. Tiltroen til at det skal gjøres riktige tiltak forsvinner totalt når dem som styrer ressursene baserer sin forståelse på et kjempeparadoks. "For å lykkes, må vi slutte å flikke på noe som ikke fungerer", mens årsaken til den sviktende fungering er mangeårig neglisjering ved manglende "flikking". Lærdommen til oss alle må vel være at man aldri igjen må skape noe som fungerer så godt at det glemmes, for da vil det gå tapt. Vi er nå på slutten av en slik syklus, og Kjerkol ser så langt ut til å være en effektiv katalysator.

 • Cato Innerdal 17.08.2022 11.51.45

  kommuneoverlege

  Hva skal man si? Regjeringen vil ta stilling til anbefalingene fra ekspertutvalget og foreslå "nødvendige tiltak overfor Stortinget fra 2024 og fremover"? Brua på Tretten ligger i elva. Ytterligere 14 bruer ble stengt av hensyn til sikkerheten. Snart 200 000 står uten fastlege. Det tror jeg utgjør en større trussel for innbyggerne enn de 14 bruene. Jeg tviler på at de venter til 2024 før bruene åpnes for trafikk igjen. Innen da er nok for lengst "nødvendige tiltak" gjennomført.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!