Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Klinikkledelsen for fødeavdelingen i Kristiansund går av

Bakgrunnen er at fødeavdelingen i Kristiansund ikke får tak i nok fagfolk til å holde åpne.

Publisert: 2022-08-10 — 11.38

Det melder Helse Møre og Romsdal i en pressemelding onsdag. 

Bakgrunnen er at fødeavdelingen i Kristiansund ikke har greid å få nok fagfolk til avdelinga, til tross for at det er et stortingsvedtak om at den skal holde åpent.

Regjeringen har også gitt 25 millioner kroner ekstra til sykehuset, for å opprettholde avdelingen. 

– Etter at vi ikke klarte å gjenåpne føden i Kristiansund etter sommerstengning
 har vi sett på alle mulige løsninger i denne saken.  Jeg har landet på at det ikke er faglig riktig å fortsatt jobbe med gjenåpning av fødeavdelingen i Kristiansund, sier Georg Johnsen, avtroppende klinikksjef for SNR, til Dagens Medisin.

Han sier at han mener det er riktig å samle seg om et felles fødetilbud for Nordmøre og Romsdal, og at siden hans anbefaling avviker fra oppdraget til Helse Møre og Romsdal, gitt av Stortinget og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), velger han å tre av som klinikksjef. 

Johnsen understreker at fødesaken i Nordmøre og Romsdal har vært krevende over tid.

– Vi har jobbet intenst i ett og et halvt år for å gjenåpne fødeavdelingen i Kristiansund. Vi fikk det til før sommeren, men etter sommerstengingen mangler vi kritisk personell. Jeg vurderer at det faglig sett er riktig å ha fullt fokus på å bevare den ene fødeavdelingen vi har i Nordmøre og Romsdal inntil det nye sykehuset står klart. Det er også riktig, slik jeg vurderer det, for pasientene og de ansatte. De fortjener et klart svar i denne saken, sier han.

Også Carina Wollan Myhre, konstintuert assisterende klinikksjef, trekker seg fra sin stilling. Avdelingssjef Johan Kipppervik søker samtidig permisjon fra stillingen sin ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Forståelse for de ansatte

Administrerende direktør Øyvind Bakke ser svært alvorlig på situasjonen der to sentrale ledere forlater sine stillinger og én søker permisjon, men har samtidig forståelse for deres avgjørelse, står det i pressemeldingen. 

– Jeg har stor respekt for og vil berømme det arbeidet som er lagt ned av Johnsen, Wollan Myhre, Kippervik og de ansatte ved fødeavdelingene i Nordmøre og Romsdal. De har stått i en krevende situasjon over lang tid. Jeg vil takke for innsatsen de har lagt ned og vil savne det nære samarbeidet vi har hatt over tid, sier Bakke.

Til Dagens Medisin sier han at det er fryktelig leit at de har kommet i en situasjon der ledere går på grunn av denne saken. 

– Men det er høyst menneskelig og forståelig at de ikke velger å stå i lederstillingene lenger, når vi veit hvor belastende det har vært det siste halvannet året. 

– Det er politisk bestemt at avdelingen skal være åpen. Hvor sannsynlig er det at dere greier det nå? 

– Slik situasjonen er nå, er det vanskelig å se hvordan vi skal klare å lykkes med dette svært krevende oppdraget. Det er noe vi må ha dialog med eierlinja om. 
 
 

– Pengene har aldri stoppet oss

Dagens Medisin snakket før helgen med administrerende direktør Bakke situasjonen ved fødeavdelingen i Kristiansund. Han påpekte da, før nyheten om klinikkledelsens avgang, at det er både en nasjonal og internasjonal mangel på gynekologer og jordmødre. 

– For oss som helseforetak, med cirka 2.500 fødsler årlig, må vi med dette vedtaket drifte tre fødeavdelinger og en kvinneklinikk. Det innebærer å skaffe svært mye fagfolk som er ekstremt krevende, sier han.

Han legger til at mange av dagens leger også ønsker et mer balansert forhold mellom arbeidstid og fritid.

– Det å jobbe i små fagmiljø, betyr stor vaktbelastning og få fødsler. Det er ikke alle leger som finner det attraktivt, sier han.

Sammen med vedtaket om å holde fødeavdelingen åpen, fikk helseforetaket 25 millioner kroner i tilskudd øremerket formålet. Men for direktøren er ikke penger problemet.

– Det har aldri vært pengene som har stoppet oss. Det å skulle gi mye høyere avlønning til gynekologer og jordmødre i Kristiansund, enn i Molde, Ålesund og Volda er svært problematisk. Vi kan ikke være ansvarlig for å tappe andre små fødeavdelinger for kritisk personell og risikere at de også må stenge. En slik rekrutteringspraksis vil kunne true hele fødselsomsorgen.

 

Åpnet likevel

I sommer valgte de likevel å åpne fødeavdelingen i Kristiansund i tre uker i juni.

– Vi åpnet de tre ukene, siden det var et sterkt politisk ønske. Vi ville også i størst mulig grad hindre at de vi har rekruttert forsvinner, sier han.

Etter det var det planlagt å holde avdelinga stengt i fire uker, mens Molde tok hele fødselsvolumet slik Molde har gjort i Nordmøre og Romsdal siden februar 2021.

De har i tillegg hatt 100 prosent følgetjenester i denne perioden for kvinner med reisevei over 90 minutter.

Tilbudet de fikk opp og gå i juni, var en femdøgnsdrift. Det betyr at det var inntak av fødende fra klokken 08 mandag morgen til klokken 08 fredag morgen. For fødsler som måtte igangsettes og førstegangsfødende var fødeinntaket noe kortere. Dette for å sikre at kvinnene hadde født før gynekologen gikk av vakt fredag ettermiddag. 

I løpet av sommeren har det imidlertid oppstått personalmangel og dermed var det ikke mulig å åpne fødeavdelingen igjen som planlagt.

– Gynekologer har også andre arbeidsoppgaver utover fødsler. Jo mer de må ha vakt på kveld og natt, jo mindre tid har de ledig til andre kvinner som venter på utredning og behandling, sier direktøren.

 

– Det er krevende

– Dette viser at det skal mer til enn et vedtak og penger for å holde en slik avdeling i drift.

Det sier Svein Aarseth. Han er leder i Rådet for legeettikk, men understreker at rådet ikke har noen mening om dette. Han uttaler seg dermed personlig om saken.

Han har selv vært distriktslege i Rauma i fem år, og er kjent med avstandene i regionen.

– Det er krevende. Men hvis man både skal ha et kompetent fødetilbud, og ha det nært seg, er det ikke alltid mulig å få til, sier han.

– Blander politikerne seg for mye?

– Det skal jeg ikke si noe om. Men det er ikke nok å gjøre et vedtak i hvert fall. Folkene må jo ville jobbe der også.

Dagens Medisin har forsøkt å få kommentarer fra politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) siden mandag. HOD har lovet å kommentere saken i løpet av onsdag.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!