Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NYE NARVIK SYKEHUS: I løpet av høsten 2022 skal den 35.000 kvadratmeter store bygningsmassen være ferdig reist. Men for at alt skal gå etter planen med Nye Narvik sykehus og andre pågående byggeprosjekter, må sykehusene i Helse Nord få kontroll på økonomien. Foto: Hilde Annie Pettersen Kvalvik/UNN

 

Klar tale fra Helse Nord: «Vi kan ikke fortsette å bruke mer penger enn vi har»

For at pågående og fremtidige byggeprosjekter skal gå som planlagt, må helseforetakene få kontroll på økonomien. 

Publisert: 2022-06-22 — 05.33
LES OGSÅ
Helse Sør-Øst vil utsette flere sykehusbygg på grunn av kraftig kostnadsøkning

Mandag kveld ble det kjent at Helse Sør-Øst styrer mot en milliardsmell og at flere planlagte sykehusprosjekter settes på vent.

Også i Helse Nord er situasjonen alvorlig.

«Foretaksgruppen Helse Nord er på nåværende tidspunkt i en alvorlig økonomisk situasjon. Helseforetakene tar situasjonen svært alvorlig og er i gang med tiltak for å snu den økonomiske utviklingen. Vi må klare å komme tilbake til sunn økonomi. Vi kan ikke fortsette å bruke mer penger enn vi har, og det haster med å snu utviklingen» heter det i styresaken «Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030», som skal behandles i styret i Helse Nord onsdag denne uken.

De siste 20 årene har det aldri vært bygd flere sykehus eller kjøpt mer utstyr i den nordnorske spesialisthelsetjenesten.

De store investeringer i planperioden er knyttet til nye UNN Narvik, Nye Hammerfest sykehus, UNN Åsgård, og Nye Helgelandssykehuset.

Investeringsplanen forutsetter at Helse Nord RHF innvilges lån til de store prosjektene UNN Åsgård og Nye Helgelandssykehuset.

Må tilpasse kostander til inntekter

Men, for at Helse Nord skal kunne investere som planlagt og følge opp ønskede prioriteringer, må foretaksgruppen tilpasse kostnader til inntektsnivået, fremgår det av styresaken.

Det understrekes altså at pågående og fremtidige byggeprosjekter i helseforetakene i Helse Nord forutsetter at sykehusene «raskt får kontroll over økonomien».

Det er avgjørende for gjennomføring av planen at helseforetakene i sum ikke leverer negative økonomiske resultater og at prosjektene overholder rammene, heter det i styresaken.

– En rekke av de kommende planlagte investeringene ligger frem i tid, hvilket gir mulighet for fortløpende å vurdere realismen i de forutsetningene og planene som foreligger nå, redergjør administrerende direktør Cecilie Daae i styresaken.

Styret inviteres til å vedta at planlagt økning i avsetning til investeringer i perioden 2022 til 2025 dempes med 10 millioner kroner per år i perioden.

Fremtidige behov vil vurderes senere

Mot slutten av planperioden forventes det behov for tiltak ved UNN Tromsø i Breivika og ved Nordlandssykehuset psykiatri i Rønvik i Bodø. 

Ved i UNN Breivika er det behov for blant annet helikopterlandingsplass, operasjonsstuer og lokaler til nyfødtintensiv.

Bygningsmassen til Nordlandssykehuset psykiatri er fra 1902 og har betydelige oppgraderingsbehov. Av den grunn opplever Nordlandssykehuset utfordringer knyttet til forsvarlig og god pasientbehandling, samt ivaretakelse av lov og forskrift, ifølge styresaken.

Disse prosjektene er det ikke satt av midler til i langtidsplanen, men vil «vurderes i fremtidige rulleringer av investeringsplanen» og forutsetter altså at helseforetakene får kontroll på driften.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!