Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

GRØNN ANSKAFFELSE: – Jeg håper at andre vil bruke denne saken som inspirasjon. Vi skal være blant de beste i klassen, uttaler administrerende direktør Bente Hayes. ​

Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

Brøt ikke regelverket ved å vekte miljøkriterier

Klagenemda for offentlige anskaffelser slår fast at Sykehusinnkjøp HF ikke brøt anskaffelsesregelverket ved å vekte miljøkriterier i anskaffelse fra våren 2021.

Publisert: 2022-06-10 — 06.00

Sykehusinnkjøp HF gjennomførte våren 2021 en regional anskaffelse av en stor rammeavtale for operasjonsprodukter til helseforetakene i Helse Sør-Øst, hvor miljøkriterier ble vektet høyt i deler av anskaffelsen.

Helseforetaket ble klaget inn til Klagenemda for offentlig anskaffelser (KOFA) av en av tilbyderne som mente vektingen av miljøkriteriene for to delleveranser var uforholdsmessig konkurransevridende, og dermed i strid med forskriften § 18-1 og de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4. 

I KOFAs avgjørelse førte ingen av klagers anførsler frem.

– Dette viser at det fullt mulig å legge stor vekt på miljø i anskaffelser, sier Maiken Pollestad Sele, spesialrådgiver miljø og klima til Sykehusinnkjøps egen side.

 

Reduksjon tilsvarende 311.000 kilometer med bil

Oppdekkingsprodukter utgjør en vesentlig del av anskaffelsen i volum. Saken dreide seg om at en av produsentene hadde introdusert et nytt materiale for dekkestykker, og byttet ut en betydelig del av syntetisk materiale med biobasert materiale.

Sykehusinnkjøp skriver at det ble undersøkt om teknologien kunne gis uttelling i form av miljøkrav i konkurransen. Prosjektet vektet miljø for produktene med totalt 40 prosent, med hovedvekt på evaluering av biobasert materiale.

Det biobaserte materiale reduserer produktenes CO2-ekvialenter med minimum 21 prosent, eller tilsvarende over 311 000 kilometer med bensinbil, bare for det ene produktet, opplyser Henrik Aareskjold i divisjon Sør-Øst.

Leverandøren som ble valgt ligger 15 prosent over utgående leverandør i pris.

– Vi oppfyller imidlertid det eierne våre forventer ved å inngå en avtale som dette, blant annet fordi vi har fått i oppdrag å innlemme besparelser for miljø og klima på linje med kostnadsbesparelser. Høyere materialkostnader tas dermed høyde for gjennom å vise miljøgevinster, uttaler Pollestad Sele.

 

Grønn offentlig anskaffelse

Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF mener utfallet i KOFA viser at det er mulig å stille miljøkrav selv når det er få tilbydere.

– Jeg vil takke alle involverte for det gode samarbeidet med denne anskaffelsen i divisjon Sør-Øst. De viser oss hvordan det kan gjøres: god markedsdialog i forkant sammen med avdeling for samfunnsansvar, krav som fører til at mer miljø- og klimavennlige produkter blir anskaffet, og bistand til taktiske vurderinger og klagebehandling av juridisk avdeling, uttaler administrerende direktør, Bente Hayes.

Sykehusinnkjøp HF er blant landets største offentlige innkjøpere.

– Dermed bidrar vi til flere grønne offentlige anskaffelser, noe offentlige innkjøpere nylig har blitt kritisert av Riksrevisjonen for å ikke gjøre godt nok​. Jeg håper at andre vil bruke denne saken som inspirasjon. Vi skal være blant de beste i klassen, uttaler Hayes. ​

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!