Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

KONSEKVENSER: – Vårt initiativ overfor Stortinget vil kunne gi en mykere landing, sier statsråd Ola Borten Moe. Forskyvning av Fripro-tildeleing og infrastruktur, vil likevel kunne ramme helseforskningen. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Vil flytte penger for å rydde opp i Forskningsrådets økonomi

Forskningsrådet har brukt mer penger enn de har fått inn. Regjeringen ber Stortinget om en fullmakt som vil gi Forskningsrådet tid frem til 2024 til å rydde opp i økonomien. 

Publisert: 2022-06-07 — 16.38

Regjeringen foreslår å gi Forskningsrådet en midlertidig mulighet til å flytte penger på tvers av poster i budsjettene sine fram til 2024, skrev Kunnskapsdepartementet i en pressemelding fredag.

Som en følge av at Kunnskapsdepartementet hadde gått Forskningsrådets økonomi og styring etter i sømmene, gikk forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i forrige måned til det skritt å kaste styret og varsle frys i bevilgningene. Et nytt midlertidig styre ble innsatt, med Kristin Halvorsen, tidligere finansminister og nåværende direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, som leder.

Det er tidligere anslått at Forskningsrådet vil gå mot et underskudd på 275 millioner kroner ved utgangen av 2022. 

Det nye styret i Forskningsrådet og administrasjonen jobber blant annet med å forskyve utlysninger, utbetalinger og oppstart av prosjekter. Det er bakgrunnen for at de nå anslår at de samlet sett ikke vil gå i minus ved utgangen av 2022. Hvis Stortinget går med på at Forskningsrådet midlertidig får lov til å bruke bevilgninger på tvers av poster frem til 2024, vil det gi mer fleksibilitet.

Borten Moe ber om fullmakt frem til 2024. Og forslaget kommer i behandligen av revidert nasjonalbudsjett.

 

– Fortsatt behov for å rydde opp

Samtidig betyr det ikke at den vanskelige økonomiske situasjonen er over. Og noen av bevilgningene de kommende årene vil nå gå til å dekke over overforbruket, opplyser departementet.

– Det er fortsatt behov for å rydde opp. Forskningsrådet må balansere hvor mye penger de bruker, og hvor mye de har, men vårt initiativ overfor Stortinget vil kunne gi en mykere landing, sier Borten Moe i pressemeldingen.

Alle forskere som er lovet penger, skal få penger, skrev Aftenposten fredag.

– Vi trekker ikke tilbake noe vi har lovet. Den avklaringen kommer jeg med her og nå, sa han.

Men framtidige utlysninger skyves fram i tid for å sikre likviditeten i Forskningsrådet.

 

Fripro forskyves

Det er allerede klart at det vil bli forskyvninger på utlysning av frie prosjektmidler til banebrytende forskning (Fripro). Utbetalingene for dette års tildelinger vil ikke skje før i 2023 og det vil ikke bli ytterligere tildelinger med tilhørende utbetalinger på nye prosjekter i 2023, ifølge pressemeldingen. 

Dette kan ramme den grunnleggende helseforskningen som normalt får mye midler gjennom denne ordningen, forklarte Per Morten Sandset, som er viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo, til Dagens Medisin forrige uke.

Det igjen kan føre til at unge forskere får stopp i karrieren sin og at viktige prosjekter ikke får midler, noe Sandset omtaler som «alvorlige konsekvenser». 

Han viste til hvordan prosjekter innen grunnleggende forskning og translasjonsforskning har vært veldig viktig for å kunne gjøre avansert celleterapi hos kreftpasienter.  

– Hvis det stopper opp, får det store konsekvenser, sa viserektoren. 

Det er fortsatt utfordringer knyttet til fremtidig finansiering av blant annet infrastruktur, som også kan påvirke helseforskningen. 

Infrastrukturen er nødvendig for å få gjennomført god forskning. Det gjelder for eksempel avansert utstyr til lysmikroskopi og elektronmikroskopi, proteomikk og metabolomikk og gensekvensering, forklarte Sandset.    

Her jobber Forskningsrådet, sammen med Kunnskapsdepartementet, videre for å finne løsninger, ifølge pressemeldingen. 

Bakgrunn: – Det som skjer, kan ha alvorlige konsekvenser for helseforskningen 

 

– Stor betydning for hele Forsknings-Norge

Regjeringens initiativ overfor Stortinget er i tråd med anbefalingene det nye styret i Forskningsrådet har gitt til Kunnskapsdepartementet.

Styreleder Kristin Halvorsen i Forskningsrådet er svært glad for å få en avklaring fra regjeringen.

– Dette vil ha stor betydning for hele Forsknings-Norge. Da kan vi sette i gang en rekke svært viktige forskningsprosjekter, som gjør at Norge og verden vil være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, sier Halvorsen.

 

Ytterligere tiltak til høsten

Hvis Stortinget støtter regjeringens forslag, vil Forskningsrådet ha frem til 2024 til å rydde opp i økonomien sin. Deretter er det den klare forventningen at de skal følge Stortingets bevilgningsregelverk.

Regjeringen opplyser at den vil komme tilbake til Stortinget med oppdatert status og forslag til ytterligere tiltak i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!