Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

KONTINUITET: Sahar Pahlavanyali, legevaktlege og UiB-stipendiat tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for legevaktmedisin NORCE, har forsket på hvor ofte kronisk syke treffer samme lege. Foto: Arngeir Berge/NKLM

Studie: Store forskjeller i fastlegekontinuitet mellom by og land

Legevaktlege og forsker Sahar Pahlavanyali har undersøkt kontinuitet, altså hvorvidt pasienten treffer den samme legen over tid. Hun finner at kronisk syke pasienter i storbyen oftere treffer fastlegen sin enn pasienter i utkantdistriktene.

Publisert: 2022-05-31 — 11.42

Sahar Pahlavanyals studie, som er del av hennes doktorarbeid, ble publisert i tidsskriftet Family Practice i fjor høst. Her undersøker hun og kollegene kontinuitet både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Ved hjelp av registerdata fant forskerne alle pasienter i Norge med minst én konsultasjon i primærhelsetjenesten (fastlege, hjemmebesøk eller legevaktkonsultasjon) i løpet av 2012, som hadde en diagnose med astma, diabetes type 1 eller type 2, hjertesvikt eller kols.

Alle i denne gruppen som i løpet av 2014 hadde hatt minst to diagnoserelaterte konsultasjoner, er inkludert i studien.

Det vil si om lag 79.000 pasienter med diabetes, 13.000 pasienter med kols, 12.000 med astma og drøyt 4000 pasienter med hjertesvikt, skriver Forskningsnytt fra Allmennmedisinsk forskningsfond, som i en artikkel tar for seg funnene fra primærhelsetjenesten.

Pasienter som hadde mer enn en av disse kroniske sykdommene, ble inkludert i alle de relevante gruppene. 

Totalt sett konkluderer studien med at kontinuiteten i behandlingen ivaretas i det norske helsevesenet for flertallet av pasientene med kroniske sykdommer.

Pasientene med hjertesvikt hadde den høyeste kontinuiteten hos fastlegen, ifølge studien.

Les også: Fastlegene gjennomførte nesten én million flere konsultasjoner i 2021

 

– Store forskjeller mellom by og distrikt

– Resultatene våre viser at fastlegene deltar mye i omsorgen for pasienter med kroniske sykdommer. Disse pasientene kommer ofte til den samme fastlegen, og vi ser at kontinuiteten øker med alder. Men samtidig fant vi store forskjeller i kontinuitet mellom by og distrikt, sier Sahar Pahlavanyali til Forskningsnytt. 

Forskerne har brukt Usual Provider of Care Index (UPC) for å måle kontinuitet i primærhelsetjenesten.

Indeksen går fra 0 til 1, der for eksempel tre av fire konsultasjoner hos fastlegen, vil gi en UPC-score på 0,75. Høy kontinuitet er definert i studien som en UPC på 0,75 eller mer. I studien skilles det mellom fastlege og fastlegevikar.

Resultatene viser at pasienter med hjertesvikt (gjennomsnittlig UPC-indeks 0,75) oftere møter samme fastlege enn pasienter med astma (0,59), kols (0,66) eller diabetes (0,70).  

Personer med astma utgjorde den yngste pasientgruppen, og det var forventet at de skulle ha lavere kontinuitet, siden de antagelig ellers er friske. Generelt økte kontinuiteten med økende alder. Dette er gledelig, ifølge forskeren, fordi eldre gjerne har flere kompliserte sykdommer. 

Fått med deg denne? Slik er en vanlig dag på jobben som fastlege

 

Størst forskjell blant kols-syke

Kontinuiteten var altså lavere for pasienter i distriktene sammenlignet med byene. Dette gjaldt uavhengig av diagnose.

Størst var forskjellen imidlertid blant kolspasientene. De som var bosatt i de minste distriktsområdene har nesten 50 prosent lavere sannsynlighet for høy kontinuitet enn kolspasienter i storbyene.

Og mens 71 prosent av hjertesviktpasienter i en storby treffer fastlegen sin ved minst tre av fire konsultasjoner, er det samme tilfelle bare 46 prosent av pasientene i utkantdistriktene.

– Mangel på fastleger og økt vikarbruk kan være forklaringer på lavere kontinuitet i distriktene, sier Sahar Pahlavanyali ifølge nettstedet

Forskeren tror dagens krise i fastlegeordningen, som per i dag medfører at 150.000 står uten en fast lege, bidrar til at det i dag er lavere kontinuitet enn det studien viser.

Aktuelt: Fastleger følte seg uforberedt på å ta imot flyktninger med psykiske plager

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 31.05.2022 18.31.28

  Lege

  Dette betyr i praksis at bypasienter lever lenger og har et bedre liv, enn landfolk. Forskningen viser at effekten av fastlege-kontinuitet i tall for overlevelse og sykehusinnleggelse: - Pasienter som har hatt den samme fastlegen i mer enn 15 år, har 25 prosent lavere risiko for å dø og 28 mindre sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus enn pasienter som bare har hatt samme fastlege i ett år eller mindre. Det er færre spesialister på landet enn i byene, og sågar flere fastlønnede i distriktene enn urbant. Mulig dette blir en vrien oppgave for helseminister Kjerkol, å finne en nasjonal fulltreffer i omstruktureringen av FLO inn mot statsbudsjettet 2023 til høsten. Men HOD vet vel råd?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!