Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Se video: Slik analyserer SKDE forskjellene i Helse-Norge

Et av funnene i helseatlaset for 2018 til 2021 er at det er betydelig geografisk variasjon i bruk av spesialistkonsultasjoner for barn.

Publisert: 2022-05-20 — 15.11

Antall spesialistkonsultasjoner per 1000 barn var for eksempel dobbelt så høyt for bosatte i opptaksområdet Nordland som for bosatte i opptaksområdet Førde.

Dette er en av funnene Hanne Sigrun Byhring, seksjonsl​eder Analyseseksjonen ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) tar frem i videoforedraget i vinduet over.

Det er også stor variasjon i bruk av elektiv kirurgi og en rekke andre tilbudsstyrte tjenester.

Det er også store variasjoner i behandling av migrene, Parkinsons, MS og epilepsi, som Dagens Medisin har omtalt tidligere.

I 2017 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å redusere geografisk variasjon i bruk av tjenester.

– Det kunne virke som en grei sak, men tid og erfaring har vist at det ikke er så greit. Variasjonsanalyser er i utgangspunktet krevende som styringsverktøy, fordi riktig nivå sjeldent er kjent. Og selv i de tilfellene der en vet eller har rimelig begrep om hvilken retning omfanget bør styres, er det ingen lettvint sak å gjøre dét. Men så lenge variasjonen består, er ikke målsettingen om likeverdige helsetjenester nådd.

Foredraget skulle egentlig bli vist på DM Arena-arrangementet om prioriteringsmeldingen torsdag ettermiddag. Det utgikk dessverre på grunn av tekniske problemer.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!