Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

MANGEL: Norge er et av de landene i verden med minst antibiotikaresistens fordi man bruker de smaleste typene. I perioder kan det være vanskelig å oppdrive disse fordi etterspørselen globalt ikke er stor nok, sier den nyvalgte presidenten Erlend Grønningen. 

Foto: Ryan Rodrick Beiler/MSF

Leger uten grenser: – Tilgang på medisiner og vaksiner er en del av beredskapen

Den nyvalgte presidenten i Leger uten grenser, Erlend Grønningen, sier at tidligere har man trodd at tilgang og pris på medisiner har vært en problematikk som tilhører utviklingsland: – Nå begynner det å bli bevissthet omkring dette også i vestlige land. 

Publisert: 2022-05-19 — 06.00

Erlend Grønningen, overlege ved lungemedisinsk avdeling på Ullevål sykehus (OUS), er valgt som president i Leger uten grenser. 

På spørsmål om hvilke saker som opptar ham trekker han fram pandemien, krigen i Ukraina, klimakrisen, vaksinefordeling og medisinmangel. 

– Det er en urolig tid vi lever i nå med krise på krise.

Covid-19 etterfulgt av krigen i Ukraina, i tillegg er det en stille og snikende krise som kanskje overskygger alle andre kriser, sier Grønningen, og peker på klimakrisen.

Økte tilfeller av malaria

– De medisinske og menneskelige konsekvensene av klimakrisen ser vi allerede nå.

Hetebølger, flom og økte tilfeller av malaria og denguefeber er eksempler på dette, presiserer han. 

– Malariamyggen får bedre mulighet til å spre seg når det er varmere, i tillegg vet vi at i deler av verden blir vekstsesongen for jordbruksavlinger kortere. Matvaretrygghet kan bli en enda større utfordring, spesielt i land rundt ekvator.

Han legger til at tørke blir et økende problem slik at tilgang på rent og trygt drikkevann blir utfordrende.

Først i køen for vaksiner

Under pandemien har Grønningen flere ganger uttalt seg om fordelingen av vaksiner, blant annet at han forventer at Norge kommer tydelig ut og støtter patentfritaket på vaksiner og bruker rollen i TRIPS-rådet aktivt for å fremme dette under pandemien for en mer rettferdig vaksinefordeling. 

– Det var de rikeste landene som fikk tilgang til vaksiner først. Verden svikter i å gjøre vaksinen til et felles gode, også under en pandemi.

Han legger til at dette ikke er noe nytt og at det også gjelder nye medisiner. 

– Det er en tendens til at fattigere land ikke får tilgang på grunn av pris eller at varer prioriteres til rike land.

Tidligere har man trodd at tilgang og pris på medisiner har vært en problematikk som tilhører utviklingsland, ifølge Grønningen. 

– Men jeg tror at det nå begynner å bli bevissthet omkring dette også i vestlige land. Tilgang på medisiner og vaksiner er en del av en beredskapstankegang, og da må man spørre seg om markedsmekanismen alltid er den mest rettferdige og fornuftige måten å løse disse utfordringene.

Han sier at man nå ser at det til enhver tid er manko på ulike medisiner. 

– Norge er et av de landene i verden med minst antibiotikaresistens fordi man bruker de smaleste typene. I perioder kan det være vanskelig å oppdrive disse fordi etterspørselen globalt ikke er stor nok.

Svært høye priser

Også nye medisiner, særlig biologiske legemidler, prises så høyt at også vestlige land får utfordringer med å betale prisen, påpeker han. 

– Når det gjelder lavinntektslandene er man nødt til å se på patentproblematikken og hvem som får lov til å produsere medisiner og til hvilken pris. Medisinske produkter er ikke vanlige handelsvarer.

Han sier at lovverket må ta hensyn til at det ikke er luksusvarer som selges, men livsnødvendige produkter.

– I mitt fagområde ser vi at problemet blir mer og mer aktuelt. Det var først for noen uker siden at man endelig fikk godkjenning til å bruke nye medisiner i behandling av cystisk fibrose.

Moderne kreftmedisiner og biologisk behandling av astma kommer med en svært høy pris, understreker han.

– Det vil si at også i et høyinntektsland som Norge så begynner utfordringene med høye medisinpriser å bli betydelige.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!