Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FORSVARLIG: Helseminister Ingvild Kjerkol uttaler at hun er trygg på at helsetjenesten vil klare å tilby helse- og omsorgstjenester av forsvarlig kvalitet til befolkningen. 

Foto: Vidar Sandnes

Foreslår å lempe på plikter og rettigheter ved økt press på helsetjenesten

Rettigheter som berøres av forslaget, er blant annet rett til fornyet vurdering, fritt valg av behandling, rett til individuell plan og barnekoordinator. 

Publisert: 2022-04-29 — 15.02

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår midlertidige lovendringer som åpner for at det ved behov kan bli vedtatt unntak fra enkelte lovkrav i pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. 

Departementet skriver at Norge planlegger å ta imot et høyt antall fordrevne ukrainere og at høye tall fører til økt press på blant annet barnehage, skole og helse- og omsorgstjenester. 

– Jeg er trygg på at vår felles helsetjeneste, òg i en situasjon med svært mange ukrainere som har kommet, vil klare å tilby helse- og omsorgstjenester av forsvarlig kvalitet til befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). 

Unntak fra rettigheter
I forslaget heter det at ved behov kan det bli vedtatt unntak fra plikter eller rettigheter, som fastsetting av frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp.

Andre rettigheter som berøres av forslaget, er rett på informasjon innen ti dager som svar på henvisning, rett til fornyet vurdering, fritt valg av behandling, rett til individuell plan, kontaktlege, koordinator og barnekoordinator. 

Lovendringene som er foreslått, er midlertidige og skal oppheves senest 1. juli 2023.

Grunnleggende plikter og rettigheter til helse- og omsorgstjenester skal ifølge departementet bli tatt vare på.

Det skal heller ikke gjøres unntak fra plikter til å yte forsvarlig helse- og omsorgstjenster for helseforetak, kommuner eller helsepersonell. 

Unntakene skal kun gjennomføres dersom det er nødvendig for å kunne gjøre omstillinger eller prioriteringer for å bidra til å sikre at helse- og omsorgstjenestens kapasitet ikke blir sprengt. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 30.04.2022 17.40.27

  Lege

  Ca 150000 nordmenn er nå uten fastlege, og antallet øker stadig. I svært mange kommuner er det ingen ledige plasser for nye pasienter, f.eks tilflyttere. Da må de som trenger legehjelp enten gå på legevakten eller bruke de helprivate tilbyderne i byene. Hvor skal de fordrevne urainerne henvende seg?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!