Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

STORTINGET: Foreløpig dato for behandling av saken i Stortinget er satt til torsdag 28. april.

Foto: DMarkiv/Lasse Moe

Lovforslag om å skrote bøter til leger fikk ikke flertall i helse- og omsorgskomiteen

Det var SV, Frp og Rødt som kom med forslaget, som skulle sikre at leger ikke kan få bøter for feil forskrivning av blåresept.

Publisert: 2022-04-22 — 16.30

Det var stortingsrepresentantene Bård Hoksrud (Frp), Marian Hussein (SV) og Seher Aydar (Rødt) som fremmet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag om endring av folketrygdloven § 25-6 a for å sikre at leger ikke kan ilegges overtredelsesgebyr for feil forskrivning av blåresepter.»

Torsdag avga helse- og omsorgskomitéen sin innstilling, hvor den anbefaler Stortinget å ikke vedta representantforslaget.

Foreløpig dato for behandling av saken i Stortinget er satt til torsdag 28. april.

Morten Wold representerer Fremskrittspartiet i helse- og omsorgskomitéen, han mener legene nå sviktes.

– Det er skuffende å se at stortingsflertallet svikter fastlegene, sier Wold i en epost til Dagens Medisin.

Han mener det ikke er for sent å snu.

Vil se på nedjustering av utmålingsrammen
Komitéen viser til at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har uttalt seg om forslaget i et brev datert 28. februar 2022. Statsråden har uttalt at regjeringen vil se på en nedjustering av maksgrensen for overtredelsesgebyret, som er satt til to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G, cirka 213.000 kroner).

Kjerkol har også sagt at det skal vurderes om andre reaksjonsformer er mer egnede, inkludert forslaget fra Legeforeningen om midlertidig suspensjon av retten til å forskrive blåresept.

Helse- og omsorgskomitéen skriver også i sin innstilling at den er kjent med at statsråden vil foreslå å forskriftfeste at Helfo ikke skal kunne hoppe over trinn i virkemiddelpyramiden, med mindre det foreligger særlige grunner til det.

Les også: Den europeiske legeforening er kritisk til at norske leger kan få store bøter

Bakgrunnen
Komitéen viser videre til at innføring av overtredelsesgebyr ble vedtatt i forrige stortingsperiode, etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen.

Riksrevisjonen mente blant annet at spennet fra informasjon og veiledning på den ene siden, til tap av retten til å praktisere for folketrygdens regning på den andre siden, var for stort. Riksrevisjonen pekte også på at Helsedirektoratet ikke bruker den sistnevnte sanksjonsmuligheten fordi den anses som uforholdsmessig streng.

Lovendringen som åpnet for høye personlige overtredelsesgebyr, ble vedtatt av et samlet Storting i 2019.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!