Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VERKTØY: Fastlege og forsker Siri Dalsmo Berge sier det nå jobbes med et verktøy fastleger kan benytte seg av i samtaler med pasienter om samlivsproblemer.

Foto: DMarkiv/Bjarte Haugen

Yngre og uerfarne leger er mer biologisk orientert

Fastleger i norsk allmennpraksis har i en kvalitativ studie delt sine erfaringer fra konsultasjoner med pasienter der samlivsproblemer var tema.

Publisert: 2022-04-18 — 06.00

Gjennom intervju med fastleger så forskere en tendens til at leger med kortere erfaring i større grad har et mer biomedisinsk utgangspunkt.

Eldre og mer erfarne leger har et mer helhetlig syn og er mer opptatt av relasjonelle og eksistensielle forhold, og samspill mellom psyke og soma.

– Vi ble litt overrasket over at yngre leger var mer biologisk orientert enn mer erfarne leger. En av forklaringene kan være at leger gjennom et lengre yrkesliv i praksis har sett hvordan kropp og sjel henger sammen. Det helhetlige synet på mennesket er en viktig del av spesialiteten i allmennmedisin, og etter hvert som de yngre legene får mer erfaring, får de kanskje et mer utvidet perspektiv, uttaler fastlege, forsker og førsteforfatter av studien, Siri Dalsmo Berge, til Forskningsnytt ved Allmennmedisinsk forskningsfond.

Studien omfatter semistrukturerte intervjuer med 18 fastleger fordelt på tre fokusgrupper. Systematisk tekstkondensering ble brukt for å analysere intervjuene.

Studieresultatene ble publisert i Family Practice i mars.

 

- Snakket sjeldnere med pasienter om samlivsproblemer
To av tre fastleger i studien var spesialist i allmennmedisin. Antall år som fastlege varierte fra fire år til 40 år, med en median tid på 10,5 år.

Enkelte leger så sin rolle som en uavhengig tredjepart å diskutere med eller som en «søppelkasse» for pasientens frustrasjoner, mens andre opplevde at de kunne hjelpe pasienten.

I intervjuene med legene kom det frem at fastlegene opplevde det som vanskelig å både støtte pasientene og samtidig utfordre dem. Det kom også frem at eldre leger er mer komfortabel med å snakke med pasienter om samlivsproblemer enn yngre og mer uerfarne leger.

– Vår undersøkelse er jo en kvalitativ studie, men vi så en tendens til at yngre og mindre erfarne leger sjeldnere snakket med pasientene om samlivsproblemer. I hvilken grad det er representativt, kan vi ikke si ut ifra denne studien. Vi  diskuterer også om dette ikke bare handler om alder og erfaring hos fastlegene, men også om at eldre leger har hatt et mer langvarig lege-pasient-forhold til mange av pasientene sine, sier Dalsmo Berge.

 

Utvikler verktøy
I artikkelen skriver forfatterne at fastleger mangler gode verktøy man kan benytte seg av i samtaler med pasienter om samlivsproblemer.

Dalsmo Berge sier til Forskningsnytt at man kommer langt med å være kloke leger, og enda lengre hvis man tilegner seg enkle terapeutiske ferdigheter. Hun sier at flere av fastlegene hadde tatt kurs eller videreutdanning i kognitiv terapi og hatt nytte av det i samtaler med pasienter om samliv.

Forskeren sier at det nå jobbes med et verktøy.

– Da tenker vi på spørsmål som kan stilles til pasienten for å kartlegge eventuelle samlivsproblemer og enkle råd om hva pasienten selv kan gjøre.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!