Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VIKTIG: – De største endringene innholdsmessig, kommer under behandling av infeksjoner i bukeen, sier Per Espen Akselsen, faglig leder for Nasjonalt kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

Oppdaterer retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus

Helsedirektoratet har oppdatert retningslinjer for bruk av antibiotika for flere sykdommer. Tre kapitler er revidert.

Publisert: 2022-03-02 — 11.30
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Helsedirektoratet skriver i en pressemelding at de nå har revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus ved flere tilstander.

Blant annet for infeksjoner i abdomen, gynekologiske og obstetriske infeksjoner og seksuelt overførbare infeksjoner.

Retningslinjene er oppdatert av et fagnettverk med kirurger, infeksjonsmedisinere og  mikrobiologer.

De viktigste endringene
Per Espen Akselsen, faglig leder for Nasjonalt kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten og er redaktør for oppdateringen av retningslinjene.

Han forteller at det er en del ny inndeling og struktur som gjør at brystbetennelse under ammeperioden er flyttet til kapittelet om gynekologiske og obstetriske infeksjoner.

– De største endringene innholdsmessig, kommer under behandling av infeksjoner i bukeen (abdomen), forklarer han.

– Ved en av de vanligste tilstandene, bukhinnebetennelse (sekundær peritonitt), har det tidligere vært tre sidestilte regimer som man kunne velge, hvor to av disse var bredspektrede antibiotika.

– Nå har vi anbefalt en kombinasjon av tre smalspektra antibiotikum som standard for denne tilstanden, og for noen andre. Det er stor enighet i fagmiljøet om at dette regimet er mindre resistensdrivende. Vi håper at en standardbehandling skal redusere bruk av bredspektra regimer ved kirurgiske avdelinger, og at det skal bli lettere å velge dette alternativet.

Vil operere tidlig
Det heter i pressemeldingen fra Helsedirektoratet at kapittelet om abdominale infeksjoner inneholder anbefalinger for en rekke tilstander.

«Ved flere av disse er nå kombinasjonen av smalspektrede regimer angitt som standardvalg istedenfor mer bredspektrede antibiotika. Det er også presisert at kirurgi er den foretrukne behandlingen for flere tilstander, mens antibiotika gis i påvente av operasjon».

– Poenget med presiseringen er at man vil tydeliggjøre at man ønsker å operere en del av tilstandene så raskt som mulig, selv om det finnes forslag til antibiotikabehandling, forklarer Akselsen.

Andre anbefalinger og endringer
Videre forklarer direktoratet at anbefalingene for behandling av ulcussykdom forårsaket av Helicobacter pylori er oppdatert i henhold til internasjonale retningslinjer, og resistensovervåking som utføres ved sykehuset Østfold.

For Clostridioides difficile-infeksjon (antibiotikaassosiert diaré) er nå vankomycin anbefalt til pasienter som behandles i sykehus.

I tillegg visser pressemeldingen til at det er gjort en del endringer i kapitelene om «Gynekologiske og obstetriske infeksjoner» og «Seksuelt overførbare infeksjoner». 

Les om de oppdaterte retningslinjene her.

Det er mulig å gi innspill til det faglige innholdet i de oppdaterte kapitlene frem til 1. juli 2022.

Bjørn Waagsbø har vært kapittelansvarlig fra redaksjonen for infeksjoner i abdomen. Stina Jordal har vært kapittelansvarlig fra redaksjonen for gynekologiske og obstetriske infeksjoner og seksuelt overførbare infeksjoner.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!