Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

POSITIV: -Jeg er positivt overrasket over i hvor stor grad dette har bidratt til rekruttering til allmennmedisin i distriktene, sier fungerende direkør Beate Sørslett. 

Foto: Tom Melby/Nordlandssykehuset

Svært glad, men ikke overrasket

– Jeg vil gå så langt som å si at Bodøpakken har hevet kvaliteten på Nordlandssykehuset i Bodø, sier viseadministrerende direktør Beate Sørslett.

Publisert: 2022-01-28 — 14.09
LES OGSÅ
Bodøpakken ga flere leger til både sykehus og kommuner

Nordlandssykehusets fungerende direktør er ikke overrasket over at Bodøpakken har ført til en netto tilvekst av leger til regionen.

– Dette var intensjonen med ordningen fra starten. Men jeg er positivt overrasket over i hvor stor grad dette har bidratt til rekruttering til allmennmedisin i distriktene, sier hun til Dagens Medisin.

Viktig for rekruttering

– Hvorfor er denne typen desentraliserte utdanningsløp viktige for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge?

– Det er to årsaker. Den ene er rekruttering. Det er lettere å rekruttere tilbake folk som har vært her under utdanningen. Den andre har et samfunnsmessig perspektiv. Det er begrenset hvor mange studenter man kan ha i et sykehus uten at det blir en belastning for pasientene. Ved å desentralisere deler av utdanningen, får vi utnyttet hele spesialisthelsetjenesten.

Det er et sløseri ikke å ha dette tilbudet på flere sykehus
Beate Sørslett

– Jeg vil gå så lagt som å si at Bodøpakken har hevet kvaliteten på Nordlandssykehuset i Bodø. Vi ser en positiv effekt i pasientbehandlingen ved at ansatte har fokus på hva som er dokumentert som beste behandling – og betydelig økt forskningsaktivitet. Det er et sløseri ikke å ha dette tilbudet på flere sykehus, fastslår hun.

– Hvor mye har engasjementet og motivasjonen hos de stedlige lederne for Bodøpakken å si for resultatet, tenker du?

– Å ha ledere med visjoner for dette har alt å si. Både når det gjelder å tilrettelegge for studenter, men også for rekruttering og mobilisering av annet fagpersonell inn i undervisning. Det å ha kontinuitet er også en fordel.

«Dyrt å være fattig»

– Hvordan finansieres denne ordningen i dag og hvorfor er det viktig å fortsatt sette av midler til den?

LES OGSÅ
Styrer mot en nedbemanning på 257 årsverk

– Underviserne er ansatt i bistillinger ved UiT, men Nordlandssykehuset har blitt fakturert for deres lønn, pluss indirekte kostnader. Vi har også dekket undervisningsareal, lesesalsplasser og betalt linjeleie.

– Så ja, det koster, men det har også mange positive effekter å ha disse studentene. De er svært ønsket, både fra oss i foretaksledelsen og i de enkelte klinikkene.

– Nordlandssykehuset er i en svært alvorlig økonomisk situasjon og står foran et effektiviseringsbehov på nærmere 300 millioner kroner. Kan det få konsekvenser for Bodøpakken?

– Ingenting er skjermet, heller ikke det vi ser så mange positive effekter av. Spesielt i en situasjon hvor må prioritere mellom dette og mulig kutt i tjenestetilbud. Det er diskusjoner vi må ta. Det er dyrt å være fattig, men det kan få konsekvenser for rekrutteringen å kutte Bodøpakken.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!