Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes

Studie: To tredeler av systemiske reaksjoner ikke knyttet til vaksine

En systematisk gjennomgang av 12 covid-19-vaksine-studier viser at en stor andel av de innrapporterte mistenkte bivirkningene etter vaksinering ble meldt inn av personer i placebo-gruppene.

For systemiske reaksjoner etter første vaksinedose utgjorde dette over to tredeler av tilfellene.

Publisert: 2022-01-20 — 06.00

Det er amerikanske forskere som har foretatt en såkalt metaanalyse av 12 utprøvinger av covid-19-vaksiner. Funnene ble nylig publisert i tidsskriftet JAMA Open Network.

Forskerne har sett nærmere på hvor mange i placebo-gruppene, altså personer som ikke fikk en ekte vaksine, som rapporterte om mistenkte bivirkninger. Slike responser omtales som «nocebo-effekter», negative placeboeffekter.

Det ble rapportert om signifikant flere reaksjoner blant dem som fikk vaksinen enn blant deltakerne som fikk placebo. Men nocebo-responser utgjorde samtidig en betydelig andel av de innmeldte reaksjonene.

 

Meldte om reaksjoner

Studiene som forskerne Julia W. Haas og hennes kolleger har undersøkt omfattet til sammen 45.380 studiedeltakere. 35 prosent av dem som fikk placebo rapporterte om mistenkte bivirkninger etter første dose og 32 prosent etter andre dose.

Forskerne har også skilt ut systemiske reaksjoner og lokale reaksjoner (på injeksjonsstedet). De vanligste systemiske reaksjonene var hodepine og utmattelse.

Nocebo-responsene utgjorde 76 prosent av systemiske mistenkte bivirkninger etter den første dosen og 52 prosent etter andre dose.

 

– Bør tas i betraktning

– Offentlige vaksinasjonsprogrammer bør ta i betraktning de høye nocebo-responsene, skriver forskerne i sin konklusjon.

Forskerne viser til at mange informasjonshefter om vaksiner lister opp blant annet hodepine og utmattelse som vanlige bivirkninger.

Denne typen informasjon kan øke nocebo-mekanismer, mener forskerne, som blant annet foreslår å legge til informasjon om nocebo-responser i informasjonen som gis ut.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!