Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

IKKE FØRSTE REAKSJON: – Gebyret skal normalt ikke brukes som første reaksjon og i de tilfellene der det er tvil om en forskriving kan være brudd på regelverket, er det ikke naturlig å reagere med gebyr, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet.

Foto: Helsedirektoratet

Mottar mange henvendelser fra bekymrede leger

Flere leger har kontaktet Helsedirektoratet fordi de er bekymret for å bli bøtelagt for feil forskrivning.

Publisert: 2022-01-18 — 11.03

Helsedirektoratet skriver på sine nettsider at de mottar mange henvendelser fra leger som er bekymret for å få overtredelsesgebyr for feil forskriving av legemidler, som er i strid med Helfos regelverk.

Etter alle meldingene skriver direktoratet at de derfor ønsker å klargjøre når overtredelsesgebyr er aktuelt å bruke som sanksjonsmiddel.

Dagens Medisin har tidligere omtalt de omstridte gebyrene. Norsk forening for allmennmedisin er sterkt kritisk til de nye gebyrene, som kan settes helt opp mot 2 G.

LES OGSÅ: Nylig ble det også stilt spørsmål om gebyrene i Stortinget. Rødts representant Sehar Aydar har mener det trengs en revurdering av hele ordningen, og frykter at ordningen skal presse fastlegetjenesten ytterligere og gå utover pasientene.


Helsedirektoratet skriver i nettsaken sin at Stortinget vedtok overtredelsesgebyr for å oppnå økt etterlevelse av regelverket. Bakgrunnen var at Riksrevisjonen mente det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som misbruker blåreseptordningen. 

IKKE NOK: Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, mener meldingen fra Helsedirektoratet er langt fra tilstrekkelig.

Foto: Vidar Sandnes

Direktoratet peker på at det som hovedregel ikke vil ilegges overtredelsesgebyr før andre mindre inngripende virkemidler har vært forsøkt. De skriver også at alle saker skal opplyses så godt som mulig, og at legen har rett til å uttale seg før et eventuelt vedtak om gebyr treffes.

En oversikt over hvordan Helfo kontrollerer refusjonskrav, kan du lese her.

Helsedirektoratet har laget en veileder over når overtredelsesgebyr kan utstedes.

– Skal ikke frykte gebyr
«Eksempler på slike virkemidler er informasjon om hvordan regelverket skal forstås og pålegg om å endre praksis. Overtredelsesgebyr skal kun vurderes når det er åpenbart at forskrivningen er i strid med regelverket. Gebyret vil for eksempel kunne ilegges ved grove overtredelser eller ved gjentatte forskrivninger i strid med regelverket», skriver direktoratet.

– Det er ikke meningen at den den vanlige samvittighetsfulle fastlegen i Norge skal frykte å plutselig få et stort gebyr i postboksen. Gebyret skal normalt ikke brukes som første reaksjon og i de tilfellene der det er tvil om en forskriving kan være brudd på regelverket, er det ikke naturlig å reagere med gebyr, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet, via deres nettsider.

– Ikke tilstrekkelig
Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, mener meldingen fra Helsedirektoratet er langt fra tilstrekkelig.

– Dette er jo ikke tilstrekkelig, uansett. Alle leger er usikre, selv om Helsedirektoratet skriver at den behandlende fastlegen ikke skal frykte gebyr. Når dette er innført, vil alle bli mer engstelig for å gjøre feil og bruke mer tid på forskrivning. Dermed så får vi enda mindre kapasitet, sier Tangen til Dagens Medisin.  

– Dette er en veldig viktig sak, sier Tangen og viser til at saken var oppe på Dagsnytt 18, mandag.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) presiserte til NRK at de ikke har noen mistillit til fastlegene, og at regjeringen ønsker å se på det nye regelverket og finne ut om regelverket må på en ny stortingsbehandling.

– De vil tydeliggjøre regelverket. Men det er prinsippet med overtredelsesgebyr som er feil, sier Tangen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 18.01.2022 17.40.34

  Lege

  Hovedargumentet er velferdsstatens tapsregnskap. Stortinget vurderer for eksempel ingen sanksjonslovgivning mot NAV tross ramsalte rapporter fra RR: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-arsaker-til-lang-saksbehandlingstid-i-klage-og-ankesaksbehandlingen-i-nav-og-trygderetten/ PUSSIG?

 • Arnulf Heimdal 18.01.2022 12.46.53

  Lege

  Politikerne har nå endret spillereglene i vårt tillitsbaserte offentlige helsevesen. Når nå ikke tillit til legene er nok for forvaltningen kan ikke Legeforeningen og legene fortsette med tillit til forvaltningen. Tilliten er borte og vi kan dermed ikke lenger stole på forvaltningen. Nå er det opp til regjeringen å prøve å få noe av den tilbake. Det vil i beste fall ta tid, og en nødvendig start er å skrote dette gebyret.

 • Sven Richard Haugvik 18.01.2022 17.31.54

  Lege

  - imens skrotes fastlegeordningen (FLO) under en mangeårig styrt avvikling. Fundamentet for sankjsonskåtheten til enhver tid STYRENDE myndighetenes åpenbarer altså en tilgrunnliggende mistillit til nasjonens fastleger, hvor enkelte råtne epler i kurven kjapt skaper konsensus i hovedstaden.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!