Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

STOLT: Klinikksjef Kathi Sørvig sier at hun er spesielt stolt over tilbakemeldingene sykehuset får på personalet, på måten de jobber i tverrfaglige team og engasjementet hos lederne.

Foto: Sunnaas Sykehus

– Carf-akkrediteringen er en døråpner til samarbeid verden over

Sunnaas sykehus HF er akkreditert for tre nye år av den internasjonale organisasjonen Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF).

Publisert: 2022-01-14 — 06.00 (Oppdatert: 2022-01-14 — 06.37)

– Det betyr mye. Det er først og fremst en anerkjennelse av at rehabiliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF holder høyt internasjonalt nivå, sier klinikksjef Kathi Sørvig. 

Foretaket har siden 2006 blitt gransket hvert tredje år av Carf-organisasjonen. 

– Denne sjette akkrediteringen er et resultat av flere måneders forberedelser. Det kulminerte i tre dager med intensive digitale møter og ikke minst, besvarelse av en utrolig mengde, hele 2650 forberedte spørsmål, hvor nær halvparten av sykehusets ansatte på en eller annen måte var involvert.

Høy standard
– Vi oppnådde kvalitetsstempelet for første gang i 2006. Siden den gang har vi jobbet systematisk med forbedringsarbeidet.

Klinikksjefen forklarer at Carf-organisasjonen har utarbeidet internasjonale standarder tilpasset medisinsk rehabilitering som er veiledende for dem.

– Vi gjennomfører analyser i tverrfaglige team, tilpasser oss standardene og evaluerer resultatene, for å stadig forbedre tilbudet vårt.

Sørvig sier at akkrediteringen er viktig for både pasienter og pårørende, som kan være trygge på at de mottar et best mulig rehabiliteringstilbud.

– Så er det en bekreftelse for ansatte i sykehuset, på at måten vi jobber med pasienter, utvikler behandlingstilbud, organiserer oss og styrer virksomheten på, holder en høy standard. I sin rapport har Carf pekt på flere av våre sterke sider og samtidig gjort oss oppmerksom på områder vi kan forbedre.

– Carf-akkrediteringen er en døråpner til samarbeid med rehabiliteringsinstitusjoner verden over.

Hun sier at Sunnaas sykehus er del av en internasjonal rehabiliteringsfamilie, et fellesskap, som til enhver tid har som mål å forbedre pasientenes rehabiliteringstilbud.

– Vi deler våre erfaringer med hverandre, utveksler kunnskap og lærer mye av hverandre i dette samarbeidet.

Tilbudene for barn og unge
– Rapporten er hyggelig lesning, der flere av våre sterke sider er trukket frem. Jeg er spesielt stolt over tilbakemeldingene vi får på personalet, på måten vi jobber i tverrfaglige team og engasjementet hos lederne.

Sørvig forteller at Carf-granskerne har sittet timevis i digitale intervjuer med pasienter, pårørende, medarbeidere, ledere, samarbeidspartnere med flere.

– Carf er tydelig på at de dyktige medarbeiderne våre er en av våre sterkeste sider, noe de har fått bekreftet fra alle hold. Det er spesielt hyggelig lesning når pasientene, som best av alle vet hvor skoen trykker, gir slike tilbakemeldinger.

Klinikksjefen påpeker at de i år fikk akkreditert barne- og ungdomsprogrammene.

– Det er en bekreftelse på at styrkingen av tilbudene for barn og unge i målgruppene våre har gitt gode resultater. Sykehusets forsknings- og innovasjonssatsning er også en av de områdene som fremheves generelt, og da spesielt den omfattende kliniske forskningen og satsningen på robotteknologi og digitalisering av tjenestetilbudene

Rapporten gir også Sunnaas sykehus forbedringsområder med en frist på 90 dager på å utarbeide tiltak til forbedring.

– Vi er allerede i gang med å utarbeide en plan med forbedringstiltak. Helt konkret vil vi fremover jobbe med rutinene for utskriving av pasienter, sammen med andre aktører i helsetjenesten og vi vil også jobbe med tilbudet til pasienter på fritiden og på kvelden i sykehuset.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!