Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mer er ikke alltid bedre

Vårt mål er å nå ut til hele befolkningen om konsekvensene av medisinsk overaktivitet. Ved å spre kunnskapen om at mer ikke alltid er bedre, håper vi at det blir lettere for behandlere og pasientene å snakke sammen.

Publisert: 2022-01-13 — 08.59

Innlegg: Anne-Karin Rime, president i Den norske legeforening
Tove Hanche-Olsen, generalsekretær i Norsk pasientforening
Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening
Espen Ohren, leder i Norsk Kiropraktorforening
Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund
Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norsk Optikerforbund
Bent R. Mikalsen, forbundsleder i Norsk Radiografforbund
Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere Norsk sykepleierforbund (NSF)
Urd Andestad, leder i Norges Farmaceutiske Forening
Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforening
Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF

Anne-Karin Rime

AT FEIL ELLER mangelfull behandling fører til dårlig helse og livskvalitet, får mye oppmerksomhet. At overdiagnostikk og overbehandling faktisk fører til det samme, vies imidlertid langt mindre oppmerksomhet. Dette må vi gjøre noe med.

I 2018 ble Kloke valg-kampanjen lansert som en norsk versjon av den internasjonale kampanjen Choosing Wisely. I Norge startet kampanjen som et initiativ fra Legeforeningen, i samarbeid med Norsk Pasientforening.

Tre år etter står landets leger, tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer, sykepleiere, jordmødre, optikere, radiografer og farmasøyter skulder ved skulder for å redusere overforbruk av helsetjenester.

SPØR BEHANDLEREN! Vi trenger mer oppmerksomhet om at god behandling ikke nødvendigvis er ensbetydende med mye behandling. Kampanjen om å ta kloke valg inviterer derfor pasienter til å involvere seg ved å stille spørsmål om nødvendighet, risiko og alternativer rundt undersøkelser og behandling.

Medisiner og andre former for behandling har ofte bivirkninger. Få prosedyrer og tester er helt uten risiko. Noen ganger kan tester vise at du er syk, selv om du egentlig er frisk – falsk positiv test. Dette kan føre til unødvendig bekymring, mer testing og overbehandling.

God behandling er ikke nødvendigvis ensbetydende med mye behandling. Det er viktig at også pasientene vet at de kan bli skadet av for mange helsetilbud

Derfor er det lurt å snakke med din behandler om ulempene, så vel som fordelene.

MER – IKKE ALLTID BEDRE. Fra oppstarten i 2018 har Kloke valg-kampanjen rettet seg mot helseprofesjonene. I november utvidet vi med en publikumskampanje med slagordet «Mer er ikke alltid bedre».

Informasjon om behandling er viktig for pasienter. Jo mer kunnskap, desto bedre – både for behandler og pasient.

Målet er derfor å nå ut til hele befolkningen om konsekvensene av medisinsk overaktivitet.

DIALOG SIKRER KVALITET. Ved å spre kunnskap om at mer ikke alltid er bedre, håper vi at det blir lettere for behandlere og pasientene å snakke sammen. Ikke bare om fordeler, men også om ulemper ved undersøkelser og behandling. Hensikten er ikke å skyve ansvaret for riktig behandling over på pasientene.

Det skal ikke herske noen tvil om at det først og fremst er behandlers ansvar å tilby gode og trygge helsetjenester. Men for å unngå overdiagnostikk og overbehandling, er det viktig at også pasientene er klare over at de kan bli skadet av for mange helsetjenester.

God og kunnskapsbasert dialog sikrer den beste kvaliteten. Vi som er helsearbeidere, ønsker å ta kloke valg for pasientens helse ‒ sammen med pasienten.


Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatterne er organisasjonsledere og melder ingen interessekonflikter. De representerer Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Norsk pasientforening, Norsk kiropraktorforening, Norsk fysioterapeutforbund, Norges optikerforbund, Jordmorforbundet NSF, Norges farmaceutiske forening og Norsk Radiografforbund, som står samlet i kampen mot medisinsk overbehandling og overdiagnostikk.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Ellen Nergard 13.01.2022 16.40.47

  Overlege

  Sterke smerter fører ofte til bekymring om at ‘farlige’ prossesser er på gang, og henvisning til røntgen forventes, spesielt når smertene gjelder spinalcolumna. Dersom det ikke er tegn til infeksjon, malignitet eller større skade, vil de fleste pasienter godta forklaring om at små, ganske uviktige nerver kan forårsake intense smerter. Det kan nevnes at en av de mest ‘alvorlige’ tilstandene ofte er smertefri, men forårsaker bredbent gange (cervical myelopati).Knesmerter har også lite samsvar med alvorlighetsgraden av artrose, noe vi alle har etter 65. Dersom legen fjerner smertene ( og spasmene) med enkle injeksjoner av lokalanestesi, godtar pasientene generelt at CT ikke er nødvendig.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!