Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

DÅRLIG FORFATNING: UNN Åsgård er et av psykiatribyggene som er i dårlig forfatning, men i Tromsø har man ennå ikke bestemt seg for om man skal renovere eller bygge nytt.

Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN

– Mange psykiatribygg er for gamle og ikke godt egnet til sitt bruk

Utviklingen av de nye byggene bygger på årevis med forsknings- og kunnskapsarbeid.

Publisert: 2022-01-10 — 06.00

Martie Lauvsnes er avdelingssjef for avdeling rådgiving og tidligfase i Sykehusbygg HF.

Foto: Sykehusbygg

– Dette har absolutt vært etterlengtet og er også et resultat av en villet strategi fra myndighetene. Satsing på psykisk helsevern og rusbehandling har stått høyt opp på prioritetslista for Helse- og omsorgsdepartementet og helseforetakene, sier Marte Lauvsnes til Dagens Medisin.

Og legger til:

– Mange psykiatribygg er for gamle og ikke godt egnet til sitt bruk. Behandlingsmetodene og krav til bygningene har endret seg betydelig siden mange av de gamle byggene kom på plass, følger hun opp.

– Blir oppført med den beste tilgjengelige kunnskapen
Lauvsnes er avdelingssjef for avdeling rådgiving og tidligfase i Sykehusbygg HF, helseforetaket som har som oppgave å planlegge og utvikle norske sykehusbygg.

Nylig ble også det nye bygget for sikkerhetspsykiatri på Østmarka i Trondheim ferdigstilt. De siste årene er det oppført nye bygg for psykisk helsevern på Kalnes og i Levanger, Tønsberg, Førde og Trondheim.

Sykehusbygg informerer også om at en rekke bygg er også under planlegging, blant annet i Kristiansand, Tromsø, på Ahus og som en del av de større sykehusprosjektene i Drammen, på Aker sykehus i Groruddalen i Oslo, Hjelset i Møre og Romsdal, og i Narvik.

Det planlegges også et nytt senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital, samlokalisert med universitetet.

– Sykehusbygg deltar i planleggingen og utviklingen av bygg for psykisk helse. Så godt som alle helseforetakene har egne planer for utbygging og/eller modernisering av bygg for psykisk helse som en del av sine planer. Det å få på plass velegnede bygg for dette formålet vil ha utrolig mye å si for pasienter, pårørende og behandlere, sier Lauvsnes.

Konseptprogram

I samarbeid med Chalmers Tekniske Høyskole i Gøteborg har Sykehusbygg HF bidratt i utviklingen av et konseptprogram for psykiatri-bygg.

– Konseptprogrammet er kunnskapsgrunnlaget som danner selve fundamentet for de som skal planlegge og bygge disse bygningene. Konseptprogrammet vårt er utviklet av Sykehusbygg HF og Chalmers i Gøteborg, et av Europas ledende miljøer på området. Det kommer stadig til ny forskning, evalueringsrapporter og innovasjon, og det gjør at vi føler oss trygge på at norske sykehusbygg blir oppført med den beste tilgjengelige kunnskapen i bunn.

Blant punktene konseptprogrammet tar for seg er disse:

 • Fokus på planløsninger, innredning, belysning og møblering som bidrar til å redusere stress.
 • Romsligere lokaler med utsikt eller nærhet til natur.
 • Inndeling i soner som gir behandlere og pasienter en trygg og forutsigbar hverdag. Grønne soner er kun for personale, i gule soner er personalet til stede sammen med pasienter, og i oransje soner kan pasienter oppholde seg alene over litt tid (f.eks. på pasientrommet). I sikkerhetspsykiatrien benyttes også røde soner som skal beskytte mot inntrengning, rømming, osv.
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Christian Grimsgaard 12.01.2022 12.49.49

  Spesifiser tittel:

  Hvor er denne "etterlengtede og villet strategi fra myndighetene " beskrevet Lauvsnes? Det er nærliggende å tolke dette i en annen retning; verdifulle sykehustomter og anlegg som nå er i foretakenes eie avhendes til private utbyggere for å (delvis) finansiere somatiske sykehus. Eiendommene er fullt ut avskrevet, og gir da en regnskapsmessig gevinst. De svakest stilte pasientene ender i trange og dårlig tilpassede lokaler uten tilgang til utearealer, jfr Østfold. Det er nærliggende å se trange lokaler i sammenheng med mer uro, mer utagering, mer tvang og mer vold mot ansatte og medpasienter. Heldigvis har Stortinget nå fastslått at nedbyggingen av sengeplasser innenfor psykisk helse skal stanses, og det må bety at alle de pågående prosjektene til Sykehusbygg må omarbeides?

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!