Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

BLÅRESEPT: Legemiddelet som nå kan innvilges på blåresept er et monoklonalt antistoff som retter seg mot proteinet sklerostin som holder bendannende celler i sjakk. Medikamentet tar vekk cellene slik at benbygging kan skje. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Ny behandling av osteoporose på blåresept

Fra 1. januar 2022 ble en ny skjelettstyrkende medisin tilgjengelig via individuell stønad etter blåreseptforskriften §3. – For pasienter med alvorlig osteoporose vil dette ha stor betydning, sier Erik Fink Eriksen, dr.med., spesialist i endokrinologi og indremedisin.

Publisert: 2022-01-05 — 11.30 (Oppdatert: 2022-01-05 — 14.30)

BETYDNING: – For pasienter med alvorlig benskjørhet vil dette ha stor betydning, sier Erik Fink Eriksen. Foto: King Street PR

Rettelse: I første versjon av artikkelen kom Dagens Medisin i skade for å skrive at romosozumab (Evenity) er tilgjengelig på blåresept fra 1. januar 2022. Det korrekte er at legemiddelet kan innvilges på individuell stønad etter blåreseptforskriften §3.

Legemiddelet romosozumab (Evenity) ble fra 1. januar i år tilgjengelig på individuell stønad etter blåreseptforskriften §3 for behandling av osteoporose. Legemiddelet er et bendannende monoklonalt antistoff.

– Det betyr at det er spesielt rettet mot et spesielt protein i skjelettet, sklerostin, og virker kun der. Dette proteinet har en regulerende funksjon, det holder de bendannende cellene i sjakk. Denne medisinen tar dem bort slik at benbygging kan skje. Man stimulerer de cellene som trenger det, sier Erik Fink Eriksen som også er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og tidligere overlege ved Oslo universitetssykehus.

Legemiddelet er det første medisinske virkestoffet for behandling av osteoporose som er godkjent på ti år.

 

– Forynger skjelettstrukturen
– Hva kan du si om ARCH- og FRAME-studiene som markedsføringstillatelse og refusjon bygger på?

– I Arch-studien er effekt undersøkt i det som er målpopulasjonen, -pasienter med alvorlig osteoporose. Legemiddelet er sammenlignet med det mest brukte preparat i verden, alendronat. Det ble vist en dobbel så god effekt, med dobbel så stor reduksjon i brudd som sammenligningsmedisinen.

– I FRAME-studien så man 73 prosent reduksjon i ryggbrudd med denne medisinen.

– Dette medikamentet forynger skjelettstrukturen og gir et bedre skjelett over lang tid.

 

– Begrenset hvor mange som kan behandles med medisinen
– Hva betyr det for osteoporosepasienter at denne behandlingen nå er tilgjengelig på blåresept?

– De fleste medikamenter som er tilgjengelige for behandling av osteoporose bygger ikke nytt ben inn i skjelettet. De stabiliserer skjelettet. Dette medikamentet bygger nytt ben inn i skjelettet, - i ryggen opp til 60 prosent mer ben i visse områder. For pasienter med alvorlig benskjørhet vil dette ha stor betydning.

Eriksen sier det er begrenset hvor mange som kan behandles med medisinen.

– Kun ti prosent av alle med osteoporose kan behandles med dette medikamentet. Men det er samtidig dem som trenger det mest.

Legemiddelet har indikasjon for behandling av osteoporose hos kvinner fra 60 år og eldre, og osteoporose hos postmenopausale kvinner under 60 år.

– Det er viktig og bra at indikasjonen er utvidet slik at vi kan behandle flere personer med benskjørhet, sier Eriksen.

 

Kontraindikasjon
Legemiddelet skal tas en gang i måneden og kun i ett år.

– Det er en fordel at det ikke skal tas hver dag. Det er mer potent enn andre tilgjengelige behandlinger.

Medisinen har en kontraindikasjon som annen benoppbyggende medisin, parathyreoideahormon (PTH), ikke har.

– Romosozumab kan ikke brukes hvis pasienten tidligere har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Disse pasientene må få en annen medisin.

 

Andre behandlinger med begrensede pasientgrupper
De siste årene har det kommet to andre monoklonale antistoffer til behandling av bensykdommer med effekt på benstruktur og mineralisering, opplyser Legemiddelverket.

Legemiddelet denosumab (Xgeva) fikk markedsføringstillatelse i 2011 og har indikasjon for forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologisk fraktur, strålebehandling av ben, ryggmargskompresjon eller benkirurgi) hos voksne med fremskredne maligniteter som involverer skjelettet, og behandling av voksne og skjelettmodne ungdommer med kjempecelletumor i ben som som er uresekterbar, eller der det er sannsynlig at kirurgisk reseksjon vil medføre alvorlig morbiditet, ifølge Felleskatalogen. Legemiddelet er på H-resept.

Burosumab (Crysvita) fikk markedsføringstillatelse i 2018, men til en helt spesiell gruppe; legemiddelet er indisert til behandling av X-bundet hypofosfatemi (XLH) hos barn og ungdom i alderen 1 til 17 år med radiografisk verifisert bensykdom, og hos voksne. Legemiddelet er på H-resept.

 

INTERESSEKONFLIKT: Erik Fink Eriksen opplyser å ha utført forskning hvor han har sett på benbiopsier, og holdt foredrag for Amgen som han har fått honorar for. Legemiddelet er utviklet av UCB og Amgen

Oppdatering: Artikkelen er oppdatert med informasjon om andre behandlinger som er godkjent siden 2011 den 5. januar klokken 13.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!