Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SVÆRT LIK: Rapporten viser at overvåkingen av pakkeforløpene generelt er svært lik på tvers av de tre landene og at hovedfokus er behandlingstid.

Foto: Illustrasjonsfoto

Har satt oppfølging av pakkeforløp under lupen

Forskere har sammenlignet oppfølgingen av standardiserte behandlingsløp innen kreft i de tre nordiske landene.

Publisert: 2021-12-29 — 11.30

Nordic collaboration cancer care pathways er et nettverk for forskning og erfaringsutveksling om standardiserte behandlingsprosesser, som pakkeforløpene,  mellom de nordiske landene.

Nå har analytikere og forskere fra Danmark, Sverige og Norge utarbeidet en rapport om hvordan dette arbeidet følges opp i de nordiske landene.

Det er den danske Kreftforeningen som har skrevet rapporten Monitoring standardized cancer patient pathways

Mange likheter

I 2008 introduserte Danmark de første pakkeforløpene for kreft, og i årene etter ble konseptet også implementert i Sverige og Norge.

Alle tre land introduserte overvåkingsprogrammer for å få kunnskap om samsvar med målene for pakkeforløpene og på den måten kunne gi fortløpende tilbakemeldinger til både klinikere og myndigheter.

Rapporten viser at overvåkingen av pakkeforløpene generelt er svært lik på tvers av de tre landene og at hovedfokus er behandlingstid.

Likevel er overvåkingspraksisen forskjellig på noen områder, for eksempel når det gjelder hvilke helsepolitiske mål som settes av myndighetene og hvorvidt overvåkingen kun omfatter pasienter med bekreftet kreftsykdom eller også inkluderer pasienter som får kreftdiagnosen avkreftet.

Som eneste land, overvåker Sverige også pasientenes egne opplevelser gjennom et pakkeforløp for kreft.

Utfordringer

Rapporten konkluderer med at overvåkingen av pakkeforløpene dekker de sentrale delene av behandlingsløpene og ser ut til å være et nyttig verktøy for klinikerne.

Men selv om retningslinjene for registrering er grundige, og datakvaliteten generelt sett er høy, er datavaliditeten den største utfordringen for myndighetene i de tre landene.

«Potensielle utvidelser, som vurderinger av saksbehandlingstid som tar hensyn til pasientpreferanser og komorbiditeter, samt pasienterfaringer, kan være verdifulle tillegg til eksisterende overvåkingspraksis», mener forskerne.

«Dette vil kunne styrte evnen til å identifisere beste praksis, samt områder som trenger forbedring og også gjøre det mulig å vurdere kvaliteten av pakkeforløpene innen kreft», oppsummeres det.  

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!