Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

KJENT I LANG TID: De økonomisk problemene ved Nordlandssykehuset har vært kjent i lang tid, men er forsterket under pandemien, redegjør Ingvild Kjerkol på spørsmål fra Seher Aydar (Rødt). 

Foto: Vidar Sandnes

Kjerkol om kuttene i nord: – Forutsetter at de ikke går ut over pasientsikkerheten

Helse- og omsorgsministeren ble utfordret av Rødt om de planlagte kuttene ved Nordlandssykehuset. Nå har hun svart. 

Publisert: 2021-12-28 — 09.51
LES OGSÅ
Tillitsvalgt frykter for tilbudet. Politiker krever svar fra helseministeren
LES OGSÅ
Styrer mot en nedbemanning på 257 årsverk

Ingen klinikker blir spart når Nordlandssykehuset planlegger for hvordan de skal nå budsjettet i 2022. 

Det vil være nødvendig å redusere bemanningsnivået samlet tilsvarende 257 årsverk sammenlignet med 2019-nivået. 

«Galskap»

Stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt) lot seg provosere av kuttforslaget. 

Aydar, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen for Rødt, kalte det «galskap» å kutte årsverk i sykehus midt i en krise.

Representanten sendte et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol der hun spurte om hva statsråden synes om en slik nedbemanning under en pandemi. 

Kjent i lang tid

Nå har Kjerkol svart. Hun innleder med å anerkjenne at Nordlandssykehuset HF har et betydelig omstillingsbehov og at de arbeider med å finne egnede tiltak og hensiktsmessige tidsplaner for disse.

I informasjonen Kjerkol har fått fra det regionale helseforetaket, fremgår det at utfordringene ved Nordlandssykehuset har vært kjent i lang tid. 

– Allerede høsten 2019 var det identifisert behov for tiltak i egen drift på om lag 165 mill. kroner for å skape langsiktig økonomisk bærekraft. På grunn av pandemien ble arbeidet med de fleste av tiltakene stanset.

Økt med 300 årsverk

Nordlandssykehuset HF har i løpet av 2020 og 2021 økt bemanningen med om lag 300 årsverk. I tillegg har foretaket mer enn doblet kostnadene for innleie av helsepersonell fra byrå.

– Økning i både bemanning og innleie i forhold til 2019 er i noen grad relatert til pandemien. Behovet for å redusere bemanningen til et nivå som er mer i tråd med situasjonen før pandemien er godt kjent både av styret og internt i Nordlandssykehuset HF, og er i tillegg i tråd med styringsbudskap fra Helse Nord RHF, redegjør Kjerkol. 

Ikke forenelig med forutsetninger

Den samlede bemanningsøkningen i Nordlandssykehuset HF de senere årene er ikke forenlig med de forutsetningene som ble lagt til grunn for investeringene som er gjennomført i foretaket, heter det videre. 

– Jeg mener det er viktig at styret i Nordlandssykehuset HF legger en plan for dimensjonering av organisasjonen når pandemien kommer under kontroll, skriver hun og fortsetter: 

– Helse Nord RHF har forsikret meg om at tillitsvalgte og vernetjenesten vil inviteres i den videre prosessen for å bidra til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidet med ytterligere tiltak er imidlertid forsinket som følge av pandemisituasjonen med økende smitte.

Må ikke gå ut over pasientsikkerheten

Kjerkol skriver videre at hun er kjent med at Helse Nord RHF har en dialog med ledelsen i Nordlandssykehuset HF:

– Jeg forutsetter at tiltakene ikke skal gå ut over pasientsikkerhet i behandlingen. Nordlandssykehuset HF har orientert Helse Nord RHF om at prosessen vil bli godt forankret

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!