Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

En minste innkjøpspris kan gi dyrere medisiner

Hvorfor skjære alle legemidler over én kam når det allerede finnes en ordning som skal sikre at prisene ikke blir for lave?

Publisert: 2021-12-23 — 07.03

Kathrine Tvedt Lavik

Kronikk: Kathrine Tvedt Lavik, seniorrådgiver i Avdeling for mat, handel og helse, Konkurransetilsynet

FARMA NORGE og Apotekforeningen foreslår at det innføres en minste innkjøpspris for apotekene i den såkalte trinnprismodellen. Dette høres uskyldig ut, men kan i verste fall føre til at prisen på for eksempel en pakke Voltaren blir dobbelt så høy for oss kunder.

Til forskjell fra andre markeder fastsettes pris for legemidler av myndighetene og ikke av dem som selger legemidlene. Dette gjør at man må ha ordninger som kan sikre at prisene hverken settes for høyt eller for lavt.

MINSTE INNKJØPSPRIS. I Dagens Medisin 15. desember 2021 fremgår det at Farma Norge og Apotekforeningen sammen har utarbeidet en rapport som de har sendt til Legemiddelverket og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). I rapporten presenteres forslag til tiltak for å sikre forsyningstilgangen til legemidler i Norge.

Man bør tenke seg om både en og to, og kanskje også tre ganger før man vurderer å innføre en slik ordning

Organisasjonene fremhever blant annet at det er viktig at det i prisreguleringen, den såkalte trinnprismodellen, innføres en minste innkjøpspris for apotek ettersom svært lave trinnpriser ikke gir noe rom for lønnsomhet i noen ledd av distribusjonskjeden og at dette i neste ledd kan føre til legemiddelmangel. Det foreslås at en slik minste innkjøpspris eksempelvis kan være på 50 kroner per legemiddelpakning. Det er også i statsbudsjettet for 2022 foreslått å innføre en minste innkjøpspris for apotek i trinnprismodellen.

HØYERE PRISER. Konkurransetilsynet har flere ganger tidligere påpekt at en sjablongmessig modell, som trinnprismodellen, kan føre til at prisene på legemidler kan bli høyere enn i andre land. En regel om en minste innkjøpspris på 50 kroner i trinnprismodellen gjør argumentet om at en slik modell kan føre til for høye priser ytterligere aktuelt.

Legemiddelverket har allerede i dag en mulighet til å foreta en skjønnsmessig justering av konkrete trinnpriser for det enkelte legemiddel dersom leverandørene melder inn at prisene er for lave. Hvorfor skjære alle legemidler over én kam når det allerede finnes en ordning som skal sikre at prisene ikke blir for lave?

IKKE SÅ USKYLDIG. For over 300 legemidler vil en minste innkjøpspris for apotek på 50 kroner føre til økte priser ut til oss som kunder. Eksempelvis vil en 20-pakning med Voltaren på 50 mg, etter en slik ordning, få en dobling i prisen – fra 50 kroner til 100 kroner.

En minste innkjøpspris for apotekene i trinnprismodellen på 50 kroner høres kanskje uskyldig ut, men når det fører til at enkelte legemidler får en dobling i pris, bør man tenke seg om både en og to, og kanskje også tre ganger før man vurderer å innføre en slik ordning.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!