Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vi ønsker all debatt om kvalitetsregistre velkommen

Datagrunnlaget for kolonkirurgi var mangelfullt. Andre tilgjengelige registerdata ville ha vært mer naturlige å bruke for å vurdere komplikasjoner og postoperativ død. 

Publisert: 2021-12-20 — 20.50

Bjørn Atle Bjørnbeth

Kristoffer Lassen

Kronikk: Bjørn Atle Bjørnbeth, Dr. Med., administrerende direktør OUS og Kristoffer Lassen, Dr. Med., Seksjonsoverlege HPB-kirurgi OUS/Rikshospitalet, Professor II, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, Fagleder Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

Vår kronikk Risikabel bruk av registerdata? var ment som et innspill til debatten om bruk av medisinske registre – særlig når den når mediene og samfunnet for øvrig. Ved for raske og tabloide tolkninger, risikerer vi avsporinger og gale fortolkninger.

Ida Rashida Khan Bukholm, professor ved NMBU og tidligere fagsjef ved Helgelandssykehuset, svarer med innlegget Dette er ikke å ta lett på registerdata, tvert om.

Vi ønsker all debatt om kvalitetsregistre velkommen. Bukholms innlegg inneholder noen formuleringer vi gjerne vil kommentere.

DATAENE FINNES. Bukholm skriver at vi «kritiserer sterkt» nedstengningen i Sandnessjøen og «gjør et poeng» av at den ble åpnet en uke senere. Vi påpekte at datagrunnlaget (Kreftregisterets årsrapport for 2018) var mangelfull for kolonkirurgi, at andre tilgjengelige registerdata ville vært mer naturlig å bruke for å vurdere komplikasjoner og postoperativ død, og videre at det var en påfallende forsinkelse.

Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast) tilbyr enhver avdeling oversikt over egne data satt opp mot aggregerte, nasjonale data uten forsinkelse og uten at man behøver å vente på en årsrapport. Det er altså fritt frem for en fagsjef å be om å få oppdaterte data levert på sitt skrivebord enten det er jul eller påske.

Bukholm viser til at Statens Helsetilsyn finner «at pause i virksomheten [..] var forsvarlig, mens gjenåpning ble gjort på mangelfullt grunnlag». At en pause i virksomheten i januar 2020 er forsvarlig, betyr kanskje ikke at den ikke kunne vært gjort på et annet tidspunkt og med en annen dokumentasjon lenge før – hvis det var grunnlag for det.

TILSTREKKELIG INVOLVERT? Vi har eksplisitt skrevet at vi ikke vil kommentere den videre prosessen eller resultatet av den, kun nedstengningen på basis av Kreftregisterets årsrapport for 2018, publisert september 2019.

At man i ettertid innhentet andre granskningsrapporter er naturlig, men det forandrer ikke spørsmålet om grunnlaget for nedstengningen 10. januar 2020, eller om fagmiljøet var tilstrekkelig involvert før det.

Når Bukholm også skriver at «Ved Sandessjøen har det i mange år vært avvikende tall over dødelighet», så må man igjen spørre hva fagledelsen gjorde med det og hvilke andre datakilder man hadde og/eller etterspurte.

Vi er naturligvis ikke uenige i at regelverk skal følges og unaturlige dødsfall skal meldes

HOVEDPOENGET. Vi er naturligvis ikke uenige i at regelverk skal følges og unaturlige dødsfall skal meldes, men det fremgår av referatet fra styremøtet i Helse Nord RHF av 5. februar 2020 at stengningen ble gjort 10. januar 2020 på grunn av resultater i Kreftregisterets årsrapport (for 2018).

Igjen, vårt hovedpoeng er: Bruk av registerdata krever klokskap og ydmykhet. Det handler ikke om å skjerme fagmiljøer fra kritikk, eller å dysse ned enkeltepisoder. Hensikten er selvfølgelig – som vi alle er enig om – å bedre pasientbehandlingen. Men pasientopplevd kvalitet må både skapes og eies av fagmiljøene.

ANER PÅ HELGELAND. Til slutt utfordrer professor Bukholm vår habilitet. Alle har som kjent et søskenbarn på Gjøvik, og noen endog på Helgelandskysten. Det tror vi publikum allerede er klar over, ettersom pressen ved flere anledninger har gjort et poeng av at direktøren ved OUS kommer herfra.

For den andre forfatteren er koblingen til Tromsø tydelig angitt i vår kronikk. Uansett: Ingen av delene er viktige for våre synspunkter knyttet til bruken av registerdata.

 

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Stig Halvorsen 21.12.2021 19.18.44

  Sek.leder

  Ser at Dere skriver : " Men pasientopplevd kvalitet må både skapes og eies av fagmiljøene. " Pasientopplevd kvalitet har vel med utbytte pasienten får av behandling og denne eies vel av pasienten . Eller ??

 • Ida Bukholm 21.12.2021 09.29.51

  Lege

  Jeg blir nødt til spørre forfatterne om de virkelig mener det som skrives i innlegget; deres faktagrunnlag for kritikk er et referat fra Helse Nord? Det kan ikke være riktig. De må jo ha snakket med kilder som har gitt dem informasjon. Er det vanskelig å oppgi kilder? Skulle ikke tro det

 • Børge Hundnes 21.12.2021 08.44.08

  Spesifiser tittel:

  Bjørnbeth og Lassen forsøker etter beste evne å fordumme fagpersoner som ikke er av samme formening som de selv. Dette gjør de ved å kritisere bruken av Kreftregisterets årsrapport for 2018 og mener Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast) heller skulle blitt brukt (For øvrig stedet hvor Lassen er fagleder). Dette i seg selv er rimelig oppsiktsvekkende og bør vel kunne ses på som en interessekonflikt. Ville resultatet av rapporten fra Bjørnbeths kollega ved OUS, Nesbakken, sett noe annerledes ut? Ville rapporten fra fagperson ved St. Olavs og den samlede rapporten da ikke kommet fram til at tilsyn burde gjennomføres og helt til slutt? Ville rapporten fra Statens helsetilsyn kommet til andre konklusjoner dersom de hadde fulgt rådene fra Bjørnbeth og Lassen? Dersom det er tilfelle vil det ha en enorm innvirkning på alt arbeid som tidligere er gjort og som gjøres i fremtiden, og nevnte fagpersoner og tilsyn ville ikke ha noen troverdighet.

 • Ida Bukholm 21.12.2021 08.14.40

  Lege

  Surrealistisk lesin. Man vil ikke forholde seg til de alvorlige resultatene som har kommet frem? Hvordan er det mulig? Kan man bare bestemme seg for det? Vi snakker om over mange år hvor unaturlige dødsfall ikke blitt meldt noe sted. Kreftregistret fanger det pga Kreftregistrets statistikk er ikke basert på bare frivillige meldinger. Disse innleggene setter selvsagt avsløringene som VG har gjort om melding av unaturlig dødsfall i et nytt perspektiv. Det rare er jo at forfatterne vil heller ikke ta innover seg at saken handler om overlevelse etter kreftkirurgi, og ikke generelle komplikasjoner etter gastrokirurgi, da må vel Kreftregistrets tall veie noe, også i forhold til NorGast?. Søskenbarn på Gjøvik er ikke avbildet i lokalpressen med overskrifter som «Sykehuset i Sandessjøen, det blir bra…» Klassisk hersketeknikk «må brukes med klokskap og ydmykhet», innerforstått involverte i denne saken forstår ikke slikt. Ingen faktabaserte svar, bare gjentagelse av påstander

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!