Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

I GANG: Nå er utredningen av intensivkapasiteten underveis.

Foto: GettyImages, collage

Nå utredes intensivkapasiteten: – Bidrar lite å se bakover

De siste ukene har debatten om intensivkapasiteten i Norge igjen skapt store overskrifter.

Publisert: 2021-12-20 — 12.41

Det var nettopp et svært presset helsevesen som gjorde at myndighetene valgte å stramme voldsomt inn i perioden før jul.

Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til alle de fire regionale helseforetakene. Helse Sør-Øst (HSØ) er av de fire regionene valg til å lede arbeidet.

LES OGSÅ: Starter stor utredning av intensivkapasitet

Trenger felles forståelse
Gruppen som står for utredningen ledes av Anders Debes, avdelingsdirektør i HSØ.

– Dette var et konstituerende møte for styringsgruppa for dette arbeidet. Vi har gått nøye gjennom oppdraget som er gitt, dette for å få en felles forståelse for hva oppdraget innebærer slik at vi kan formulere en god og presis oppgave til arbeidsgruppen, forteller Debes til Dagens Medisin etter det første møtet like før helgen.

Og legger til:

– Helseforetakene er bedt om å oppnevne personer til arbeidsgruppen. Det er de som skal gjennomføre mye av oppdraget, sammen med styringsgruppa. Når alle forslag er innkommet kan arbeidsgruppen nedsettes, dette skjer rett over nyttår.

Videre forteller Debes at styringsgruppen skal ha et nytt møte umiddelbart over nyttår, og da vil arbeidsgruppen nedsettes, i tillegg til klargjøring av oppgaven og føringene gruppa skal få med seg i arbeidet.

– Det er levert flere rapporter på intensivkapasitet tidligere, og disse vil naturligvis legges til grunn for det aktuelle arbeidet. Jeg ser ikke behov for en fullstendig ny gjennomgang, vi skal bygge på det som er allerede er gjort.

Behovet er ikke nytt
Debes understreker også at dette oppdraget ikke er ment å løse situasjonen vi står midt oppe i nå. Dette oppdraget er ment å beskrive behovet er for fremtidig intensivkapasitet og -beredskap, på kort- og lengre sikt.

– Men burde ikke intensivkapasiteten blitt utredet tidligere?

– Dette med behov for økt intensivkapasitet er ikke nytt. Det bidrar dessverre lite å se bakover på det som ikke er gjort, og fokus for oss nå må være på den jobben vi gjør fremover. Det er gjort omfattende utredninger i flere omganger allerede. Dette vi gjennomfører nå er mer en sluttføring av det gode arbeidet som allerede er gjort.

– Dette er et viktig arbeid. Man kan allikevel ikke forvente at dette løser dagens situasjon, det er to forskjellige løp. Behovet for økt intensivkapasitet og -beredskap er aktualisert ytterligere med denne pandemien, og vi tar med oss noen veldig viktige erfaringer inn i arbeidet.

Dette er prosjektets to faser
I mandatet som er gitt for prosjektet, kommer det frem at prosjektet består av to faser. Nå er gruppa i gang med den innledende fasen, hvor hovedpunktene er tydeliggjøring av definisjoner, beskrive ulike kategorier av intensivsenger, samt å utrede hvilket ressursbehov og utstyrsbehov dette medfører.

– Dette for å kunne ha en felles oppfatning av begrepene, forklarer Debes.

I tillegg skal arbeidet i første fase munne ut i en beskrivelse av hvordan man bør innrette intensivberedskap mellom helseregionene ved ulike scenarier som for eksempel pandemi, masseskadesituasjoner og andre hendelser som påvirker organisering og prioritering av intensivkapasitet.

– Dette vil være et interregionalt arbeid. I den neste fasen, som vil foregå internt i helseregionene, vil man gå nærmere inn på nåværende og fremtidig kapasitet med konkrete beskrivelser av sengetall og organisering.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!