Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

KLL-pasienter uten tegn til minimal restsykdom kunne stanse behandlingen tidligere

En studie på pasienter med kronisk lymfatisk leukemi som fikk kombinasjonsbehandling med ibrutinib og venetoklaks kunne stanse behandling etter 12 måneder, viser studie.

Publisert: 2021-12-16 — 14.00

ASH (Dagens Medisin): Fase 2-studien VISION ble presentert under den store hematologikonferansen ASH.

I VISION-studien ble 225 pasienter med tilbakefall av kronisk lymfatisk leukemi randomisert etter tolv måneders behandling med venetoklaks (Venclyxto) og ibrutinib (Imbruvica) dersom de oppnådde MRD-negativitet. Negativ MRD vil si at pasienten ikke hadde tegn til minimal restsykdom.

I den ene armen fortsetter pasienter med ibrutinib mens i den andre gruppen kan de observeres uten behandling.

Deltok i studien
Hoa Tran, avdelingsleder ved hematologisk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus), er medforfatter på studien. Hun forteller at pasientene det angår per dags dato har flere behandlingsaalternativer.

NYTTIG FUNN: – Siden KLL er en kronisk kreftsykdom er det viktig for mange at de har muligheten til å leve uten å måtte ta medikament hele tiden, sier Hoa Tran, avdelingsleder ved hematologisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Foto: Ahus

– KLL pasienter med tilbakefall blir behandlet etter en felles oppskrift, ved valg av medisin og varighet av behandlingen. Standarden er å gi samme behandling hvis det er mer enn to til tre år siden sist behandling. For pasienter med visse type mutasjoner er standardbehandling enten venetoklaks og rituximab/obinutuzumab i to år, eller ibrutinib/idelalizib inntil intoleranse, eller det ikke lenger virker, sier Tran til Dagens Medisin.


– Undersøker effekt
– VISION-studien går ut på å undersøke effekten og sikkerheten av kombinasjonsbehandling med venetoclax og ibrutinib, og om man kan stoppe behandlingen hos de som har hatt veldig god respons etter 12 måneder, målt med minimal restsykdom (MRD). Videre undersøker studien om det er trygt å gjeninnsette behandlingen, dersom pasienten utvikler tegn til tilbakefall, målt med samme metode.

Resultatene som ble publisert under ASH fra VISION-studien, viser at ingen av pasientene i armen som stoppet behandlingen utviklet tegn til klinisk progresjon. 

Pasientene som fikk påvist biokjemisk tilbakefall, startet opp behandling med venetoklaks og ibrutinib igjen. De hadde fortsatt god respons, konkluderer forskerne i abstractet som er publisert under kongressen. 

Fordel å kunne stanse
Tran forklarer at det er klare fordeler ved å kunne stanse kombinasjonsbehandlingen for KLL-pasientene med tidligere tilbakefall.

– Siden KLL er en kronisk kreftsykdom er det viktig for mange at de har muligheten til å leve uten å måtte ta medikament hele tiden. Selv om de fleste bivirkninger er milde og håndterbare, har de fleste en eller annen form for bivirkning under behandling. Når det er begrenset med behandlingsmuligheter, er det også fint å kunne bruke samme medikament igjen når man får tilbakefall.

Tran forklarer at det derfor også er en klar fordel å vite at det er trygt å starte opp igjen behandlingen, ved tilbakefall.

– Det er mer kostbart å bruke begge medikamentene samtidig, men siden man kan stoppe behandlingen etter en kortere periode, så blir den totale summen den samme.

Interessekonflikter: Tran har mottatt foredragshonorar/ consultation-fee fra Abbvie og Janssen.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!