Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ALVORLIG: Ny-oppnevnt styreleder Mari Trommald ser med bekymring på det omstillingsbehovet Nordlandssykehuset står overfor. 

Foto: Vidar Sandnes

Sykehuset må kutte 300 mill: – En alvorlig situasjon

Bare i år har Nordlandssykehuset brukt 143 millioner kroner på innleie av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. – Den største forklaringen i underskuddet skyldes økning i lønn og innleie, sier styreleder Mari Trommald. 

Publisert: 2021-12-15 — 13.33
LES OGSÅ
Styrer mot en nedbemanning på 257 årsverk
LES OGSÅ
Tillitsvalgt frykter for tilbudet. Politiker krever svar fra helseministeren

Som Dagens Medisin omtalte før helgen, står Nordlandssykehuset foran et omstillingsbehov på nærmere 300 millioner kroner i 2022. Det innebærer en reduksjon på over 250 årsverk i alle klinikker. 

Styret i Nordlandssykehuset vedtok budsjettet for 2022, samt omstillingsbehovet, i sitt styremøte tirsdag denne uken. En tiltaksplan skal legges frem i et ekstraordinært styremøte i januar 2022. 

– En alvorlig situasjon

– Nordlandssykehuset er i en alvorlig situasjon og styret har vedtatt et budsjett som innebærer omstillinger for 284 millioner kroner. Bakgrunnen for utfordringen handler i stor grad om at det har vært en økning av månedsverk de to siste årene.

– Konkretisering av hvordan dette skal løses i den enkelte klinikk vil direktøren komme tilbake til styret med i januar. På bakgrunn av pandemien og de utfordringer Nordlandssykehuset nå står i er dette noe forsinket, sier styreleder Mari Trommald til Dagens Medisin.

– Hvordan vil dette påvirke tjenestetilbudet til befolkningen?

– Det er så langt ikke konkretisert tiltak som reduserer tjenestetilbudet. Pasienter som tilhører Nordlandssykehuset, skal fortsatt få et forsvarlig behandlingstilbud.  Vi har økt bemanningen betydelig de siste år, samtidig som aktiviteten ikke har økt tilsvarende. Dette har bidratt til å øke underskuddet, og det er derfor nødvendig å justere kostnadsnivået, sier Trommald.

Har brukt 143 mill. på innleie

– Hvilket ansvar har Helse Nord i denne situasjonen?

Pasienter som tilhører Nordlandssykehuset, skal fortsatt få et forsvarlig behandlingstilbud
Mari Trommald

– Vi har identifisert at den største forklaringen i underskuddet skyldes økning i lønn og innleie i Nordlandssykehuset. Helse Nord har ansvaret for fordeling av budsjettet internt i foretaksgruppen. Modellen er transparent og diskusjoner om denne tas i de prosesser Helse Nord legger opp til, svarer Trommald.

Ifølge virksomhetsrapporten for november 2021, har Nordlandssykehuset bare i år brukt 143,4 millioner kroner på innleie av leger, sykepleiere og annet helsepersonell.

Det er en prosentvis endring i forhold til fjoråret på 52,4 prosent. I 2020 var innleiekostnadene på 94 millioner kroner og i 2019 på 65 millioner kroner.  

Mangler fortsatt toppsjef

Nordlandssykehuset har det siste året vært på jakt etter ny toppsjef etter at Paul Martin Strand annonserte sin avgang før jul i fjor. Tross to forsøk har man ikke klart å finne frem til hans erstatter. Den siste søknadsfristen går ut 20. desember. 

– Hvordan vil den økonomiske situasjonen påvirke rekrutteringen av ny direktør?

– Det er naturlig at det er en del av dialogen med aktuelle kandidater.

I mellomtiden er viseadministrerende direktør Beate Sørslett konstituert i jobben. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Tore lund 21.12.2021 09.11.49

  Pensjonist

  178 milliarder til sykehusene 12% av nasjonalbudsjettet kan en lure på hvordan dette kan skje.-

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!