Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Et balansert og objektivt Legemiddelverk?

En refleksjon rundt holdninger, bevissthet, og hvordan Legemiddelverket jobber for å redusere og motarbeide forskningsskjevheter fra både egen og industriens side, ville ha vært et velkomment bidrag for å bygge tillit mellom Legemiddelverket og andre aktører i metodevurderingskomplekset.

Publisert: 2021-12-14 — 08.44

Carl Samuelsen

Innlegg: Carl Samuelsen, uavhengig konsulent og aksjonær i Outcomes Analytica, Oslo

I RAPPORTEN «Evaluering av systemet for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten» er manglende tillit til systemet trukket frem som et av seks hovedfunn, hvor ansattes bruk av skjønn i metodevurderinger trekkes frem som et mulig problem.

I Dagens Medisin 1. desember opplyser Einar Andreassen og Johan Mikkelborg Moss i Statens legemiddelverk oss om at Legemiddelverket er balansert og objektiv, og at de ikke kjenner igjen kritikken, sett ut ifra egen virkelighet.

Se også: Metodevurderingenes balanse

UFORSTÅELIG. For å bevise Legemiddelverkets objektivitet, viser de til egen, upublisert masteroppgave. I denne har de telt det antallet ganger Legemiddelverket opp- eller nedjusterer antall leveår i perfekt helse – sammenlignet med industriens utgangspunkt.

I stedet bekreftes funnet i evalueringsrapporten – og viser konturene av en etat som mangler selvinnsikt og har et lempelig forhold til objektivitet og balanse

Dette er fullstendig uforståelig ettersom eventuelle skjevheter i Legemiddelverkets metodevurderinger umulig kan bevises, eller motbevises, ved bruk av denne type data.

Andreassen og Moss kan betrygge oss med at Legemiddelverkets intensjon og samfunnsoppdrag ved utarbeiding av metodevurderinger alltid er å finne de mest sannsynlige estimater på kostnadseffektiviteten av ny legemiddelbehandling.

ET LEMPELIG FORHOLD? De fleste forskere er imidlertid godt kjent med hvordan ulike former for bias kan føre til både tilsiktede og utilsiktede skjevheter i forskningen selv med de beste intensjoner. En refleksjon rundt holdninger, bevissthet, og hvordan Legemiddelverket jobber for å redusere og motarbeide forskningsskjevheter fra både egen og industriens side, hadde vært et velkomment bidrag for å starte arbeidet med å bygge tillit mellom Legemiddelverket og de andre aktørene i metodevurderingskomplekset.

I stedet synes de å bekrefte funnet i evalueringsrapporten, og viser frem konturene av en etat som mangler selvinnsikt og har et lempelig forhold til objektivitet og balanse.


Disclaimer/interessekonflikt:
Artikkelforfatteren løser oppdrag for en rekke aktører i nasjonal og internasjonal livsvitenskap. Han har, som ansatt i legemiddelindustrien, og som konsulent i Outcomes Analytica, jobbet med og bistått metodevurderinger over hele verden inkludert Norge, Norden, EU5, Australia, USA og Kina.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!