Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

STARTER UTREDNING: De regionale helseforetakene skal utrede behovet for intensivkapasitet i fremtiden. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Starter stor utredning av intensivkapasitet

Helse Sør-Øst skal lede arbeidet.

Publisert: 2021-12-13 — 14.35 (Oppdatert: 2021-12-13 — 15.22)
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Debatten har gått høyt om intensivkapasiteten ved norske sykehus den siste tiden.

Etter at nye nasjonale tiltak ble innført den 7. desember var både statsministeren og helseministeren tydelige på at hensynet til en presset helsetjeneste hadde veid tungt. Det gjaldt både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men over tid har spesielt en begrenset intensivkapasitet blitt pekt på som en flaskehals.

Men flere har siden pekt på at at beredskapsplaner tilsier at det skulle være mulig å øke kapasiteten i sykehusene og det har blitt stilt spørsmålstegn ved tålegrensen og realiteten i planene.

SKAL LEDE ARBEIDET: Avdelingsdirektør Anders Debes.

Foto: Helse Sør-Øst

Nå starter et omfattende arbeid med å utrede fremtidig behov for intensivkapasitet.

Det fremgår av en redegjørelse fra Helse Sør-Øst-sjef Terje Rootwelt i sakspapirene til et forestående styremøte som avholdes torsdag. 

 

Skal ledes av Helse Sør-Øst

I dokumentet står at det er etablert en interregional styringsgruppe og at det første møtet i gruppen avholdes førstkommende fredag. Helse Sør-Øst RHF leder styringsgruppen og stiller med sekretariatsfunksjon, står det i orienteringen.

Kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst opplyser til Dagens Medisin at styringsgruppen ikke er opprettet ennå, og at møtet i styringsgruppen på fredag er et konstituerende møte.

RHF-et opplyser samtidig at Anders Debes vil lede arbeidet fra Helse Sør-Øst sin side. 

Debes jobbet frem til i sommer som medisinsk fagsjef ved Bærum sykehus. Nå er han avdelingsdirektør i avdeling for somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst. 

Debes ønsker ikke å kommentere saken overfor Dagens Medisin før møtet på fredag.

Ifølge dokumentet vil gruppen bestå av representanter fra de fire RHF-ene, tillitsvalgte og brukerrepresentanter, i tillegg til en representant fra Helsedirektoratet.

 

Organisering og kompetanse

Bakgrunnen for utredningen er en bestilling fra den forrige helse- og omsorgsministeren allerede ved starten av 2021.

De regionale helseforetakene (RHF-ene) får hvert år en bestilling fra sin «eier», helse- og omsorgsministeren. I oppdragsbrevet for 2021 fikk de en samlet oppgave om å utrede fremtidige behov for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten.

RHF-enes utredning skal omfatte:

 • organisering
 • sammensetning av kompetanse
 • utforming
 • utstyrsnivå.

Ifølge oppdragsdokumentet skal også «variasjoner i behov ved intensivenheter  ivaretas i utredningen.»

 

Flere faser

I sakspapirene fremgår det at arbeidet skal deles inn i to faser. 

«I den første og interregionale fasen vil arbeidet dreie seg om å tydeliggjøre definisjoner og hvordan man bør innrette beredskap ved variasjon i behov på tvers av regionene,» skriver Rootwelt, og fortsetter:

«I den andre og regionale fasen vil arbeidet knyttet til intensivkapasitet regionalt/lokalt gjøres i hver helseregion med bakgrunn i et eget mandat.»

 

Arbeidsgruppe skal lage rapport

Det har også gått ut en invitasjon til helseforetakene om å spille inn fagpersoner til en arbeidsgruppe som får i oppgave å lage en rapport.

Dette står det om arbeidsgruppen i saksdokumentet:

«Prosjektet skal utarbeide en rapport som skal beskrive definisjoner for sengekategorier med bakgrunn i behov for ressurser (utstyr, bemanning og sammensetning av kompetanse) og behandlingstilbudet, samt kriterier for bruk, basert på nødvendig tilpasning til lokale forutsetninger og behov.»

Det fremgår at definisjoner og begreper i Norsk intensivregister skal være utgangspunktet. 

Rapporten skal «beskrive hvordan intensivkapasitet skal beregnes.»

Den skal også beskrive «hvordan man skal innrette beredskap for pandemier, masseskadesituasjoner og andre hendelser som krever endring i prioritering og organisering av intensivtjenester samt tilgrensende funksjoner,» heter det i sakspapirene.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Hans Flaatten 14.12.2021 18.57.14

  Lege

  Ja det var vel på tide når siste utredning om status på Norsk Intensivmedisin som ble utført av våre 4 RHF under ledelse av Helse Sør-Øst ble levert 31-12-2019, altså 2 mnd før pandemien startet. Tror ikke det er flere utredninger som trengs nå men å sette i verk tiltak som bl.a. denne utredningen avdekket. Hans Flaatten (som ledet arbeidet med Intensiv-utredningen i 2019)

 • Ole Hovind 14.12.2021 13.05.41

  Lege

  Er ikke dette arbeidet allerede belyst tilstrekkelig? Hvorfor har det tatt så lang tid å få gruppen i gang?

 • Henning Jensen 14.12.2021 10.53.39

  Lege

  Jamen det var da en bra ide. Spørsmålet er jo hvorfor det først skjer nå, og tidsperspektivet for en konklusjon. Før neste epidemi eller når triage selektering av verdig trengende til sengeplass presser seg på ?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!