Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

COVID-BEREDSKAP: Under pandemien har det vært døgnvakt innen ortopedi ved UNN Narvik. Nå skal ordningen avvikles, men det skaper reaksjoner. 

Foto: Arkiv

Næringslivet vil betale for ortopedisk døgnberedskap i Narvik

Under koronapandemien har Narvik sykehus hatt midlertidig døgnberedskap innen ortopedi. Nå skal ordningen avvikles. Det vil næringslivet i malmbyen gjøre noe med.

Publisert: 2021-12-10 — 14.00

Fra 2016 har UNN Narvik hatt en begrenset ortopedisk vaktordning frem til klokken 19.00 mandag til torsdag alle hverdager. Ut over det har ortopediske pasienter blitt ivaretatt av den kirurgiske vaktlinjen i UNN Narvik, med støtte fra den ortopediske vaktlinjen i UNN Harstad og UNN Tromsø.

I mars 2020 ble det innført en midlertidig ortopedisk døgnberedskap ved UNN Narvik. Det ble gjort av smittevernhensyn for å unngå å overføre pasienter mellom UNNs lokasjoner i Harstad og Tromsø.

Ordningen ble finansiert med ekstraordinære bevilgninger fra regjeringen som var relatert til pandemien. 

På forsommeren 2021 besluttet styret i UNN at alle koronatiltak skulle avvikles i tråd med bortfall av de ekstraordinære bevilgningene. Dette inkluderer også heldøgns vaktordning innen ortopedi. 

«Jeg skjemmes»

– Pasienter, de fleste eldre med benbrudd skal igjen ut på strevsomme ambulansereiser. De med den skjøreste helsa og svakeste stemmen skal igjen få svi. De fleste kvinner over 80. Jeg skjemmes!, skriver Jon Harr, overlege ved Anestesi- og intensivavdelingen ved UNN Narvik i et leserinnlegg i Fremover. 

Jeg kommer til å be dem sende meg et bankkontonummer.
Svein Erik Kristiansen

Saken ble også omtalt av NRK Nordland

Harr viser i leserbrevet til at ortopedene i Narvik, hittil i 2021, har behandlet cirka 2600 pasienter med akutte ortopediske problemstillinger.

– Behovet for ortoped i vakt er åpenbart der, men UNN-ledelsen tar den likevel bort, skriver han videre.

Åpner lommeboka

Svein Erik Kristiansen, direktør for Narvikregionen næringsforening, opplyser at foreningen vil tilby seg å betale UNN om det må til for å opprettholde ortopeder i vakt.

– Jeg kommer til å be dem sende meg et bankkontonummer slik at et beløp kan bli overført, sier Kristiansen til Fremover.

Han viser til en rapport der det estimeres at beredskap frem til midnatt alle ukedagene, vil koste UNN rundt 350.000 kroner.

– Jeg kommer til å be dem sende meg et bankkontonummer slik at et beløp kan bli overført, sier Kristiansen til avisa.  

Vurderes på nytt til våren

Mona Fagerås (SV), stilte et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om saken. Spørsmålet lød:

–Vil statsråden følge dette opp, sikre at det blir ortopedisk akuttberedskap ved UNN Narvik,slik at eldre med lårbeinsbrudd- eller hoftebrud slipper lange og anstrengende turer til Harstad, slik tildligere helseminister Bent Høie forsikret?

Svaret fra statsråd Kjerkol er ennå ikke publisert, men Karl-Ivar Lorentzen, konstituert klinikksjef og spesialist i ortopedisk kirurgi har sendt følgende redegjørelse til ministeren:

Universitetssykehuset Nord-Norge tar ikke bort den opprinnelige vaktordningen, men fjerner et midlertidig covidtiltak. Parallelt med at ulike covidtiltak blir fjernet grunnet manglende finansiering, vil en arbeidsgruppe i UNN jobbe med å se på en fremtidig ortopedisk vaktordning i Narvik. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt ila våren 2022. Formålet med prosessen er å se på en hensiktsmessig organisering av den ortopediske beredskapen for UNN Narvik i tråd med føringene fra UNN, Helse Nord RHF og protokoll fra foretaksmøtet i Helse Nord 24.04.17. Innføring av en eventuelt utvidet beredskapsordning må skje innenfor tilgjengelige personellressurser og økonomiske rammer.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!