Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

En bredere tilnærming til helsetjenester

Oslo universitetssykehus skal først og fremst levere spesialisthelsetjenester av høy kvalitet. Men en bærekraftig og nyskapende helsetjeneste fordrer også engasjement på andre felt enn vårt kjerneområde.

Publisert: 2021-12-08 — 12.47

Bjørn Atle Bjørnbeth

Innlegg: Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS)

SOM DIREKTØR for Oslo universitetssykehus (OUS) er det mitt oppdrag å lede og bistå ansatte og ledere slik at de skal kunne gjøre sitt ytterste for våre pasienter.

OUS får sine rammer fra Helse Sør-Øst, som igjen er bestemt av regjeringen og Stortinget. Det settes krav, og gis føringer, som vi må forholde oss til.

Oppdraget vårt er primært å tilby spesialiserte helsetjenester til pasientene. Samtidig ønsker vi som universitetssykehus også å engasjere oss i, og bidra til, utvikling av alle deler av helse- og omsorgstjenesten.

I FELLESSKAP. Skal vi lykkes med å gi tilby helsetjenester av høy kvalitet, kan ikke de ulike aktørene ha nok med seg selv. Vi må bruke økonomiske og menneskelige ressurser på den best mulige måten.

Dersom morgendagens helsetjenester skal ha høyere kvalitet og være bærekraftig for samfunnet, må vi våge å bevege oss inn på nye områder

Dette fordrer at vi som universitetssykehus utvider perspektivet vårt, og aktivt støtter opp om og bidrar til utvikling på andre felt enn vårt tradisjonelle ansvarsområde.

Derfor ønsker vi ansatte og ledere som engasjerer seg utenfor sykehuset. Det må skje med åpenhet og transparens.

KREVER ENDRINGER. Medisinen og helsetjenesten utvikler seg i et raskt tempo. Det er denne utviklingen som jeg ikke bare vil at OUS skal følge med på – men også være en aktiv bidragsyter til.

For å nå de målene vi har satt oss for fremtidens sykehus og helsetjenester, må vi øke tempoet på tjenesteutvikling og innovasjon. Det krever tett samarbeid mellom sykehus, innovasjons- og forskningsmiljøer og næringsliv, og at vi engasjerer oss i hverandre.

Vi skal bidra med vår kompetanse og kunnskap. Det kan skje på flere måter, fra uformelle kontakter til formelle strukturer.

LES OGSÅ
Bierverv vurdert av HR samme dag som det ble omtalt

ÅPENHET. Dobbeltroller og bindinger som svekker OUS’ posisjon – eller pasientenes tiltro til oss – må selvsagt unngås. Men diskusjoner om bierverv og habilitet er ingen statisk størrelse, hvor alle svar er hugget i stein.

Det som kan være formålstjenlig og fornuftig på ett tidspunkt, kan se annerledes ut ett eller to år senere.

VI MÅ VÅGE. Det avgjørende er samfunnets og pasientens tiltro til oss som offentlig sykehus. Men skal morgendagens helsetjenester ha høyere kvalitet og være bærekraftig for samfunnet, må vi våge å bevege oss inn på nye områder.


Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Nicolai Kloumann Tegn 09.12.2021 11.44.29

  Lege

  I et intervju i Dagens medisin 26.11.21, skriver Anne Marit Frøland i saken om bierverv i OUS, «Jeg synes det er nedslående at jeg skal då vite hva som skjer via en journalist». Frøland er hovedtillitsvalgt for overlegene og ansattrepresentant for legene i styret i OUS. Frøland beskriver det som «problematisk» at adm.dir. i OUS ikke svarer ut hennes bekymring angående et alvorlig tema. Som ansatt, stiller jeg meg ikke bare bekymret over den aktuelle saken der prosjektleder av nye OUS innehar styreverv for Hjemmelegene AS, men langt mer over at adm.dir. unnlater å besvare vår hovedtillitsvalgt i en viktig sak. Er dagens innlegg i Dagens medisin «En bredere tilnærming til helsetjenester» skrevet av adm.dir. Bjørnebeth et indirekte svar til Frøland? Dette ville i så fall kunne oppfattes som både arrogant og uheldig. Dette ville i så fall være en trend de fleste av oss ikke ønsker.

 • Eigil Fossum 09.12.2021 07.27.34

  Lege

  Dette er et godt og visjonært innlegg, men det fremkommer ikke hvorfor det er skrevet. I en tid hvor OUS er på bristepunktet velger prosjektleder for nye OUS å bli styremedlem i en privat tilbyder, som sannsynlig vil bli en stor aktør når nye OUS fremstår i nedskalert versjon. HovedTV og ansattrep for legene i styret sender en bekymring i linjen, men får ikke svar fra OUS før saken blir offentlig i DM. Samtidig som flere avdelinger er på bristepunktet og ikke får ansette flere (som er tilgjengelige), velger OUS å ansette ytterligere en kommdirkektør (nr15?). Til tross for denne kommunikasjonsstyrken har OUS fortsatt ikke svart ut en bekymring fra 14 ansattorg publisert i DM tidligere. Det er nærliggende å tolke dette som at OUS har gitt opp å vinne de ansatte over på sin side i dette prosjektet og går "all in" for å vinne beslutningstagere og opinion.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!