Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjonsfoto: Getty Images

Ny dom: Arbeidsgiver kan si opp helsepersonell som snoker

En helsefagarbeider som tilegnet seg taushetsbelagte opplysninger tapte saken mot arbeidsgiver i Høyesterett.

Publisert: 2021-12-07 — 12.14

Saken gjelder en helsefagarbeider som fikk sparken etter å ha gjort fem oppslag i journalen til en pasient uten at dette var begrunnet i helsehjelp. 

Kvinnen har selv anført at hun hadde et anstrengt forhold til den aktuelle pasienten og at hun derfor ville finne ut hvilken avdeling pasienten var innlagt på for å slippe å treffe på pasienten.

Det var arbeidstakeren som tok saken til retten fordi hun mente at snokingen ikke ga grunnlag for oppsigelse.

Høyesterett har nå kommet frem til at oppsigelsen av arbeidstakeren var saklig begrunnet. 

 

LES OGSÅ
Skal vurdere om snoking er oppsigelsesgrunn

Trekker frem SMS-utveksling

«Det foreligger legitime og tungtveiende grunner for oppsigelse», heter det i dommen som ble avsagt 6. desember.

Det trekkes spesielt frem at det var en konfliktfylt relasjon mellom pasienten og helsefagarbeideren og at de to var i SMS-kontakt etter hendelsen.

«I saken her blir tillitsbruddet forsterket av den negative relasjonen mellom A og pasienten. Det gjør det mer alvorlig enn om det ikke hadde bestått et slikt motsetningsforhold, og pasienten hadde vært en person som A ikke kjente. Den etterfølgende sms-utvekslingen bidrar ytterligere til at tillitsbruddet må anses som grovt», heter det i dommen. 

 

Fikk advarsel

Helsefagarbeideren hadde allerede fått en advarsel fra Statens helsetilsyn i sakens anledning. Et av spørsmålene i saken har vært hvilken innvirkning reaksjonen fra tilsynet har i vurderingen av eventuelle konsekvenser for kvinnens arbeidsforhold. 

«Arbeidsgiverens og Helsetilsynets oppfølgning av lovbrudd skjer
uavhengig av hverandre. Verken arbeidsmiljøloven eller helsepersonelloven bestemmer at reaksjoner i det ene sporet skal koordineres med eller få konsekvenser for hva som kan besluttes i det andre sporet», heter det i dommen. 

Et vedtak fra Helsetilsynet er likevel ikke uten relevans i vurderingen av om det er grunnlag for oppsigelse, ifølge retten. 

«Slike vedtak kan gi en viss veiledning om alvoret i pliktbruddet, bedømt ut fra de hensyn tilsynsvirksomheten ivaretar», mener retten. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!