Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Tillit er vårt felles ansvar

Det er alvorlig at systemet som vurderer legemidler, signaliserer manglende tillit til oss som motpart i forhandlinger.

Publisert: 2021-11-23 — 12.43

Veronika Barrabès

Innlegg: Veronika Barrabès, daglig leder i Novartis Norge

I FORRIGE UKE ble evalueringen av Nye Metoder-systemet overrakt helseminister Ingvild Kjerkol. Vi i Novartis er enig i situasjonsbeskrivelsen, og vi vil bidra med konstruktive forslag for å løse de utfordringene som er skissert av Proba.

Det som skremmer meg mest i evalueringen, er en hovedutfordring der verken prosess- eller systemendring vil være tilstrekkelig medisin, nemlig utfordringen rundt det som betegnes som en gjensidig mistillit.

MISTILLIT – BÅDE TIL OG FRA. For det første beskrives en mistillit til systemet. Som portvokter for nye legemidler, forvalter Nye Metoder-systemet et viktig oppdrag på vegne av både norske pasienter, pårørende og fellesskapets penger. Jeg tror forslagene som omtales i evalueringen, vil bidra til mer tillit til systemet.

Dessverre oppstår enkeltsaker i mediene med polariserende retorikk der tilliten til både systemet og legemiddelindustrien svekkes

Dessverre, men ikke overraskende, beskrives også en mistillit fra systemet, en skepsis fra aktører i Nye metoder-systemet rettet mot oss som legemiddelbransje. Observasjonen må tas på alvor og jeg er glad for at Proba løfter problemstillingen. Jeg og Novartis ønsker å gjøre vårt for å skape gjensidig tillit og mener de som vurderer våre legemidler bør ta tre følgende perspektiver innover seg.

VI ER PARTNERE. I Norge har vi dessverre liten erfaring med å se på legemiddelindustri som en verdiskapende samfunnsaktør. Legemiddelindustrien blir ofte utelukkende ansett som en utgiftspost med et umoralsk profittmotiv. Dette synes jeg er helt feil. Nye legemidler og forskning bidrar ikke bare til bedre liv og helse, men kan også skape nye skatteinntekter. En skal ikke lenger enn til Danmark, der myndighetene profilerer egen legemiddelindustri i nasjonal eksportstrategi.

Systemaktørene må våge å se på oss som en partner – der tilgang til for eksempel ny celle- og genterapi kan gagne helsevesenet gjennom kunnskapsoverføringer til norsk helsepersonell som kan stimulere lokale forskningsmiljøer – fremfor i dag der det er en hovedvekt på målsettingen om «lavest mulig pris».

USIKKERHETEN KAN ADRESSERES. I en kronikk som ble publisert i Aftenposten i sommer, oppfordret RHF-direktørene legemiddelselskapene til å «gjøre mer for å tilby bærekraftige priser». Det kan til stadighet fremstå som at systemaktørene hevder legemiddelselskapene setter en pris frakoblet verdien legemiddelet representerer for pasient og helsevesen eller gjeldende prioriteringskriterier.

Legemiddelselskap er, som andre aktører i næringslivet, avhengig av inntjening. Det trenger vi for å kunne forske frem og tilby nye legemidler. At vi er avhengig av inntjening, betyr ikke at vi ikke tar vårt samfunnsansvar på alvor. I den grad det er usikkerhet rundt effekten av våre behandlinger, ønsker Novartis å åpne for vurdering også etter refusjon eller knytte pris opp mot effekt.

Novartis har allerede inngått slike avtaler i Norge og jeg ser ingen grunn til at slike prisavtaler ikke kan utvikles videre. 

SNAKK MED OSS! Legemiddelindustrien er ikke feilfri. Likevel er det min hovedoppfatning at det – på begge sider av forhandlingsbordet – sitter aktører med høy integritet som gjør sitt ytterste for at pasienter skal få ta glede i nye innovasjoner. Dessverre oppstår enkeltsaker i mediene med polariserende retorikk der tilliten til både systemet og legemiddelindustrien svekkes. Min mening er at dette ofte kunne ha vært unngått, men det krever vilje både fra oss og fra innsiden av systemet.

Vi er klar til å bygge bedre tillit – snakk med oss!

Interessekonflikt/disclaimer: Novartis er et globalt legemiddelfirma med over 110.000 ansatte, og tilbyr legemidler innen rekke terapiområder. Novartis holder til i Nydalen Oslo.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!