Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

LEDER: Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Vest RHF holdt innlegg under presseseminaret for Nye metoder.

Foto: Vidar Sandnes

– Manglende likeverdighet er en trussel i enhver unntaksordning

Proba samfunnsanalyses rapport om nye metoder ble publisert under et seminar i Marmorhallen torsdag. Leder i Beslutningsforum sa under presseseminaret om Nye metoder at de vil ta et oppgjør med manglende likeverdighet i systemet for Nye metoder.

Publisert: 2021-11-18 — 12.29

MARMORHALLEN (DAGENS MEDISIN): Administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne har siden mai ledet systemet for Nye metoder og Beslutningsforum.

Bryne var en av de inviterte fagfolkene som under seminaret holdt en kort femminutters-presentasjon. Hun fortalte at en viktig del av systemet for Nye metoder, er at behandlinger tilgjengeliggjøres i hele landet, og at det er et verdifundament for Beslutningsforum.

– Samtidig er det sterkt ønskelig å kunne ta raskt i bruk nye og trygge metoder. Spesialisthelsetjenesten jobber kontinuerlig med forbedring. Og slik er det også i Nye metoder. Vi gleder oss til å lese evalueringsrapporten grundig og gleder oss til å forstå det som utredningsgruppen har lagt til grunn for sine vurderinger og konklusjoner, og intensivere arbeidet med evalueringen. 

– Vi ønsker oss en bedre verktøykasse, som delvis er tatt i bruk. Eksempelvis alternative prisavtaler og en bedre og systematisk brukermedvirkning.

Vil samarbeide europeisk
Bryne viste til at det også er viktig å få til en bedre samhandling med nasjonale fageksperter og involvere klinikere. Hun vil også styrke samarbeidet med nordiske land, og andre land i Europa hvor de har tilsvarende prosesser. Hun pekte på at det bør være mulig å hente fordeler for å korte ned tiden som går med til å gjøre metodevurderinger.

Bryne pekte også på at nettsidene til Nye metoder er for dårlige og viste til at det er satt i gang et stort arbeid for å forbedre nettsidene, så informasjonen blir lettere tilgjengelig for de som ønsker informasjon.

– Hva er tillit?
Under en paneldebatt på dagens presseseminar ble deltakerne spurt om hva tillit er for dem, av moderator Markus Moe.

– Tillitsutfordringer blir belyst godt av evalueringen: Noen sier at det er vanskelig å forstå prosessen, eller vanskelig å finne og søke opp informasjon på nettsidene om beslutninger. Det kan også være tillit til om beslutninger gjøres riktig, sa Bryne.

Hun pekte på at transparens kan være svaret på å øke tillit – og pekte på følgende:

– Noen ganger sier vi nei. Det vil folk være uenig i, av ulike grunner.

Under paneldebatten ble det også spurt om hva åpenhet og transparens er. Bryne pekte på at det er en del av tillitsbyggingen.

– Helsetjenesten og Beslutningsforum må bli bedre på å begrunne beslutningene våre. I tillegg til at å prioritere inn en behandling, så er det alltid et prisforhandlingselement. Det er også opp til industrien å gjøre en seriøs vurdering, når vi melder at prisen er for høy.

Under paneldiskusjonen ble det vist til at det gjentatte ganger har kommet eksempler på at pasienter får ja til behandlinger Nye metoder har sagt nei til. Blant annet fordi Statsforvalteren overprøver sykehusenes avgjørelser på grunn av retten til individuell vurdering.

Unntaksbruk av medisin
Dagens Medisin kan i dag fortelle historien om at MS-pasienten Åsne Rostad Kallerud har fått godkjent bruk av MS-medisinen okrelizumab (Ocrevus) – en medisin som Nye metoder har sagt nei til tre ganger.

– Kan Beslutningsforum leve med at enkeltsaker som man i gåseøyne «taper» i systemet eller hos Statsforvalteren?

– Beslutningsforum sitt premiss er at beslutninger følges opp. Så er det RHF-ene som må følge opp sykehusene. Når det kommer på bordet flere ganger over tid, så er det noe med retningslinjene som er for utydelig for hvordan dette skal håndteres. Manglende likeverdighet er en trussel i enhver unntaksordning, og det må ivaretas når man jobber med forbedringer.

Skal lese rapporten
Etter presseseminaret mandag, pekte Bryne på at hun nå må lese selve rapporten.

– Jeg har jo ikke lest dokumentet, men basert på den muntlige presentasjonene av hovedpunktene, kan jeg si at jeg synes det er svært viktig at det er konsensus om at det er behov for et system som prioriterer, sier Inger Cathrine Bryne til Dagens Medisin.

Bryne mener det er et stort forbedringspotensial for systemet, men peker på at mye har skjedd siden opprettelsen av systemet. 

– Det har vært en stor utvikling i volum av saker man har håndtert. Jeg håper og tror at denne rapporten gir grunnlag for aktiv forbedring på flere områder. Det tar vi på det største alvor, og så avventer vi Helse- og omsorgsdepartementet sin behandling av rapporten, og hvilke føringer de gir i tillegg.

– Hva er beste tiltak for tillit og transparens?

– Jeg tror Ole Fritjof Norheim sa det godt under paneldebatten. Dokumentene ligger tilgjengelig, men i et nokså krevende system. Det er en dårlig nettside, så folk opplever motstand når de leter frem spesifikke dokumenter. I tillegg er deler av informasjonen vanskelig tilgjengelig fordi den er på et medisinsk fagspråk. Kanskje vi trenger topp-tekster i klart språk, som forteller hva det handler om og hvorfor beslutningene blir som de blir.

Bryne peker på at Nye metoder er et beslutningsverktøy.

– Det skal hjelpe oss å si ja til de riktige metodene. Prisen vurderes opp mot alt det andre som foregår i spesialisthelsetjenesten. Rammene for sykehusene står fast. Derfor er forståelsen av hvordan prioritering skjer viktig. Det er våre nasjonale politikere som legger føringene for hvordan prioriteringer skal skje.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!