Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

STØTTE: – Konklusjonene er på mange vis betryggende, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om den nye rapporten. 

Foto: Vidar Sandnes

Helseministeren avviser «elefant i rommet»

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok torsdag morgen den lenge ventede evalueringen av Nye metoder.

Publisert: 2021-11-18 — 10.22 (Oppdatert: 2021-11-18 — 11.03)

– Konklusjonene er på mange vis betryggende. Dette viser at det er stor oppslutning om grunnprinsippene og forståelsen av hvorfor vi må ha et system som prioriterer. Så gir den noen innspill til ting vi vil jobbe med, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Dagens Medisin etter presentasjonen av evalueringen av Systemet for Nye metoder. 

 

– I tråd med Hurdalsplattformen

– Jeg opplever at disse er veldig i tråd med ambisjonen i Hurdalsplattformen om å sikre innovasjoner – persontilpasset medisin – at vi har gode metoder for å vurdering og å ta dem inn i helsetjenesten. Det gjelder også brukermedvirkning mer åpen dialog med aktørene, også industrien, for å sikre tillit til systemet, sier Kjerkol.

Hurdalsplattformen er grunnlaget for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I plattformen står det blant annet at regjeringen vil «gjøre endringer i systemet for innføring av nye metoder i helsetjenesten for å få saksbehandlingstiden ned, sikre tillit til systemet og gi brukere og fagfolk en sterkere stemme.»

Det fremgår også at regjeringen ønsker en ny prioriteringsmelding.

– Det er veldig viktig at vi har et system som flest mulig forstår og dermed også har tillit til. 

 

Kan komme tillegg

– Hva vil du gjøre med forslagene nå?

– Jeg vil vurdere dem grundig, og også se på om vi skal finne noen forslag selv i tillegg. Vi kommer til å jobbe frem mot en prioriteringsmelding som ivaretar det persontilpassede perspektivet.

– Men vi må heller ikke glemme alle pasientene som nyter godt av en behandling, men som ikke er i spissen av innovasjonene. 

 

Sendes ikke til Stortinget

– Fremskrittspartiet har krevd at evalueringen sendes på høring og at det fremmes  en egen sak i Stortinget. Kommer du til å gjøre det?

– Fremskrittspartiet kommer til å få de sakene det er naturlig at Stortinget behandler. En prioriteringsmelding hører hjemme i Stortinget. Å sende en rapport på høring i Stortinget, har vi ikke tenkt å gjøre. Men Frp er invitert inn i den offentlige debatten.

Kjerkol legger til:

– Frp er invitert inn i alle deler av debatten, også om åpenhet og tilgang og konsekvensen av at vi faktisk må ha et prioriteringssystem, som Kreftforeningen også var med på å lovfeste.

 

– Voldsom beskrivelse

Flere aktører holdt innlegg under presentasjonen. Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen viste til pasienters rett til en individuell vurdering. 

– Den store elefanten i rommet er at dette ikke ble en del av mandatet til Proba – og det bør alle politikere og ansvarlige myndigheter være klare over – at loven og systemet ikke henger sammen. Sykehusene må forstå både sin plikt til å yte forsvarlig helsehjelp etter en individuell vurdering, og de må forstå det faktiske handlingsrommet de har innenfor det gjeldende lovverket, sa Ross. 

– Kreftforeningen sa her i dag at elefanten i rommet er individuelle rettigheter. Det har ikke denne evalueringen sett på. Hva er din kommentar til det?

– Det var heller ikke oppdraget. Jeg er enig med Kreftforeningen i at vi også må håndtere og vurdere det. At det er en «elefant i rommet», synes jeg var en litt voldsom beskrivelse. Det er hvertfall en del av rettighetene Stortinget har gitt hver pasient i Norge, som må henge sammen med systemet vi har for prioritering. 

Dagens Medisin har nylig omtalt saken til en MS-pasient som nå skal få behandling Beslutningsforum har sagt nei til, som følge av en individuell vurdering. 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!