Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Jordmors tilstedeværelse kan hindre mødredødsfall

For hver kvinne som dør, er det mer enn 100 kvinner som opplever alvorlige komplikasjoner. Det er altså svært viktig å ta lærdom av de dødsfallene som oppstår.

Publisert: 2021-11-13 — 09.53

Helene Normann

Kronikk: Helene Normann, jordmor og kandidat til ledervalget i Jordmorforbundet NSF

VI HAR forbedringspotensial i fødselsomsorgen både når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet. Vi får tilbakemeldinger om at uheldige hendelser kunne ha vært unngått av ulike årsaker, og noen årsaker gjentar seg.

Det igangsettes utredninger, kartlegging og analyser for å finne tiltak som skal forhindre gjentakelse. Men hva med det vi allerede vet? Hva om vi hadde satset mer på det? Nemlig det at jordmors tilstedeværelse bedrer utfall for mor og barn gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.

TIL Å LÆRE AV. Heldigvis dør svært få kvinner i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid i Norge i dag. En nylig publisert rapport om hvorfor kvinner dør av graviditet i dag, omtaler 13 dødsfall i perioden 2012–2018. Altså cirka to dødsfall per år.

For å kunne ha en uro for en pasient, må man også ha kompetanse på hva som er normalt – og hva som ikke er det. Man må være til stede – og man må ha tid

Viktig å merke seg i rapporten er at for hver kvinne som dør, er det mer enn 100 kvinner som opplever alvorlige komplikasjoner. Det er altså svært viktig å ta lærdom av de dødsfallene som oppstår.

Majoriteten av dødsfallene skyldes indirekte årsaker, altså en underliggende sykdom som har blitt forverret av svangerskap/fødsel, for eksempel hjerte- og karsykdom. Det er en endring fra perioden før, da det var flere direkte årsaker, som hypertensive svangerskapskomplikasjoner.

SYSTEMATISK OBSERVASJON. Vi har fått en endret fødepopulasjon de siste 20 årene med flere risikosvangerskap med tanke på blant annet overvekt, økt alder og diabetes, og kanskje kan det være en årsak til denne endringen?

I rapporten om mødredødsfall trekkes viktigheten av å bruke verktøy for systematisk observasjon frem. Obstetric Norwegian Early Warning Score System (ONEWS) iverksettes som et nasjonalt verktøy.

Det kan avdekke forverring av sykdom og gir et felles språk på tvers av yrkesgrupper.

Jeg ønsker at vi også løfter frem verdien av kompetanse og rett bemanning. Vi må ikke undergravde de to viktige faktorene for pasientsikkerheten.

KOMPETANSE. Det er snart ikke jordmødre igjen på barselavdelingene. Nasjonal jordmormangel har ført til at flere helseforetak har ansatt sykepleiere i jordmorstillinger og overført jordmødre til fødeavdelingene. Jordmødre er eksperter på svangerskap, fødsel og barseltid. Vi har fem års utdanning, og vi har opparbeidet oss kompetanse som ikke kan erstattes av et skjema for systematisk observasjon.

På dette skjemaet står det nemlig også at dersom man har en uro for pasienten uten at det slår ut på gul eller rød skår, skal man kontakte lege. For å kunne ha en uro for en pasient, må man også ha kompetanse på hva som er normalt – og hva som ikke er det. Man må være til stede og man må ha tid.

PRESS. Observasjonspostene for gravide er under hardt press. Et økende antall igangsatte fødsler skal håndteres sammen med gravide som ligger til observasjon for svangerskapskomplikasjoner. En fødsel skal igangsettes i en seng, mens naboen tviholder på sitt svangerskap selv om vannet har gått tolv uker før termin.

Jordmødrene som bemanner avdelingene, skal håndtere rier og forhåpentligvis ikke rier samtidig: Ha tid til å måle blodtrykk, følge med på blodsukkeret til kvinnen med diabetes og administrere medikamenter. De skal ha tid til å sette seg ned og høre hvordan kvinnene egentlig har det – mens telefonen ringer og klokkene kimer. De skal ha tid til å observere endring i tilstand og ikke minst melde videre en uro uten at det slår ut på skår i skjemaer også her.

BEHOVET ER NÅ! I tillegg til fokus på sykelighet, endret fødepopulasjon og skjemaer for systematisk observasjon, må vi snakke om den faktoren som ikke kan erstattes av noe annet: Jordmødre.

Jeg mener jordmors tilstedeværelse kan forhindre mødredødsfall og alvorlige komplikasjoner.

Vi trenger flere jordmødre, og vi trenger dem nå.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!