Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

OPPTATT AV LIK TILGANG: – På generelt grunnlag er jeg opptatt av at alle pasienter skal gis lik tilgang på tjenester av god kvalitet, uavhengig av hvor du bor og inntekt, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Vil fjerne tvil om sykehusenes handlingsrom

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har forståelse for at pasienter ønsker å prøve «en siste utvei». – Det er viktig at aktørene som skal bruke dette regelverket ikke er i tvil om de rettslige rammene.

Publisert: 2021-11-10 — 19.38

Tidligere i år avslo Oslo universitetssykehus å videreføre behandlingen for en kreftpasient. Pasienten hadde selv hadde betalt for immunterapi og fått påvist effekt. Nå har statsforvalteren imidlertid slått fast at den opprinnelige beslutningen til OUS oppheves.

I lys av saken, og andre lignende saker, har både klinikkleder ved OUS, Sigbjørn Smeland, og Kreftforeningens leder Ingrid Stenstadvold Ross, etterlyst avklaringer fra Helse- og omsorgdepartementet om hvordan saker som dette skal vurderes.

Nå får de svar fra øverste hold.

LES OGSÅ
Fikk nei til behandling ved OUS, men ja ved Sykehuset Østfold

– Sakene som det refereres til og uttalelsene fra de ulike aktørene kan tyde på at det er behov for å redegjøre nærmere for dagens regelverk, skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en e-post.

 

Ønsker ikke tvil

– Det er viktig at aktørene som skal bruke dette regelverket ikke er i tvil om de rettslige rammene, det være seg legene på sykehus, statsforvalterne eller andre,  Departementet vil derfor vurdere hvordan det kan gis bedre informasjon og opplæring om regelverket, skriver ministeren.

Når det gjelder den konkrete saken viser Kjerkol til at hun ikke kan kommentere på enkeltsaker.

– Men jeg har forståelse for at pasienter ønsker å prøve utprøvende behandling som en siste utvei.

 

– Skal vurderes

Hun skriver at den offentlige helsetjenesten har et stort handlingsrom for å tilby utprøvende behandling, men at pasienter ikke har krav på dette.

– Pasienter som ikke får utprøvende behandling i det offentlige, men velger å starte slik behandling privat, må selv dekke dette, skriver Kjerkol.

– Dersom de senere søker om at det offentlige skal overta behandlingen, skal dokumentasjon fra den private behandlingen vurderes. Pasienten har rett til en individuell og forsvarlig vurdering.

I tilfeller hvor ulike sykehus tilbyr to ulike behandlingstilbud, er det ikke nødvendigvis slik at ett av tilbudene er uforsvarlig, skriver statsråden.

LES OGSÅ
– Sykehusene må forstå sin plikt

– Begge valg av behandlingsform kan være forsvarlig, men det kan være ulik vurdering av hvilket tilbud som bør gis.

 

– Opptatt lik tilgang på tjenester av god kvalitet

– Hva tenker ministeren om at OUS og Sykehuset Østfold har vurdert denne saken ulikt?

– Det er helseforetakene som beslutter hvilke behandlingstilbud de kan tilby sine pasienter, og jeg kan ikke gå inn på sykehusenes vurderinger i enkeltsaker, skriver Kjerkol.

– På generelt grunnlag er jeg opptatt av at alle pasienter skal gis lik tilgang på tjenester av god kvalitet, uavhengig av hvor du bor og inntekt. Derfor må det kontinuerlig jobbes med å sikre at like pasienter får likeverdig tilbud om helsehjelp.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!