Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

TENKE NYTT: Just Bing Ebbesen, som sitter i styret i Hjemmelegene AS, tror Norge må tenke nytt om hvordan vi rigger helsevesenet i tiden fremover. Regnskapstallene for de private legetjenestene viser en bransje i stor vekst, men som foreløpig ikke tjener penger. 

Foto: Vidar Sandnes

Selskap i vekst henter inn eks-direktør til styret

Tidligere sykehusdirektør Just Bing Ebbesen går inn i styret i Hjemmelegene AS.

Publisert: 2021-11-02 — 11.00 (Oppdatert: 2021-11-02 — 15.38)
Denne artikkelen er over ett år gammel.
LES OGSÅ
Kraftig omsetningsvekst for private legetjenester

Just Bing Ebbesen er spesialist i indremedisin og var administrerende direktør for Sykehuset Østfold fra 2009 til han måtte gå i 2018.

Han er i dag prosjektdirektør for Nye OUS. Fra september har han også fått plass i styret til Hjemmelegene AS.

– Jeg har alltid vært interessert i samarbeidet mellom offentlige og private helsetjenester. Jeg tror at kontakter på tvers er berikende for begge parter, sier Ebbesen til Dagens Medisin.

– Jeg håper jeg kan bidra med konstruktive tilbakemeldinger og få bruke kunnskapen jeg har til at Hjemmelegene ser nye muligheter for utvikling, fortsetter han.

Ebbesen understreker at han har troen på et sterkt offentlig helsevesen, men mener det vil være nødvendig å tenke nytt om organisering av helsetjenesten i fremtiden.

– Her kan private aktører utvikle supplementer.

«Flytende grensegang»

Jeg tror at kontakter på tvers er berikende for begge parter
Just Bing Ebbesen

– Vi har fått en ny regjering og ikke ønsker prioritere å styrke det private helsevesenet. Samtidig ser vi at etterspørselen etter private tilbud bare øker i befolkningen. Hvordan vil dette kunne påvirke aktører som Hjemmelegene, tror du?

– Veldig mange av de private aktørene leverer også tjenester på vegne av det offentlige. Politikerne kan kanskje bremse utviklingen, men jeg tror heller de bør se at det privat-offentlige samarbeidet, særlig gjennom pandemien, som noe å lære av.

– Grensegangen mellom helprivat og privat-offentlig samarbeid er litt flytende i Norge i dag og det tror jeg det vil fortsette å være. Hjemmelegene er et godt eksempel på en slik fleksibilitet.

Firedoblet

Hjemmelegenes forretningsmodell er å sende legen hjem til pasientene. Dette tilbudet har blitt godt mottatt i befolkningen, skal vi tro regnskapstallene for 2020: Selskapet har firedoblet sin omsetning fra fem til 20 millioner kroner fra 2019 til 2020.

– Vi sikter mot en omsetning på 40 millioner kroner i 2021, sier Nicolai Skarsgård, som er daglig leder for Hjemmelegene, til Dagens Medisin.

Det siste året har Hjemmelegene gått fra fire til 11 ansatte, og virksomheten har rundet 100 helsepersonell som enten jobber fast, eller i engasjement, hos selskapet. Men resultatet er på nærmere fem millioner kroner i minus.

– Vi har investert for å vokse, og har i denne forbindelsen kostnader på alt fra teknologiutvikling til markedsføring. Den underliggende driften er lønnsom, og vi blir målt på vekst i den fasen vi er nå, sier Skarsgård.

Vil vokse videre

Nicolai Skarsgård er dagling leder i Hjemmelegene. 

Foto: Hjemmelegene

I dag dekker Hjemmelegene det sentrale østlandsområdet, Bergen og Stavanger, men har planer om å vokse enda mer:

– Vi er et ungt selskap som løpende jobber for å vokse videre, både geografisk og innen hvilke typer tjenester vi leverer, sier Skarsgård, som er mer opptatt av hvordan offentlig og privat helsevesen kan jobbe sammen, enn regnskapstallene.

– Jeg identifiserer meg først og fremst som lege, og det vil alltid være viktigst for meg å kunne bidra inn i samfunnets behov for helsetjenester på en best mulig måte. Under pandemien mener jeg det private helsevesenet har vist hvordan vi kan fungere som en del av en større helhet.

– Hvordan jobber dere sammen med det offentlige i dag? 

– Man kan si at vi ved hvert eneste pasientmøte jobber på tvers. Pasientene har alle en fastlege, mange har også et forløp som inkluderer spesialisthelsetjenesten.

– Men jeg etterlyser at vi på et høyere nivå deler på oppgaver og samarbeider. Pandemien er et eksempel på hvordan det kan gjøres. Oslo kommune var blant kommunene som brukte private aktivt for å imøtekomme befolkningens behov – private som hadde tilgang til annen teknologi og kompetanse enn de hadde selv. Stilt foran en felles fiende var vi plutselig på samme lag, og private ble en del av løsningen i stedet for en «konkurrent». Jeg håper vi lærer noe av dette og at man fra politisk hold ser at vi har noe å bidra med.

Frykter ikke koronaeffekt

– I hvilken grad frykter du at denne veksten er en pandemieffekt som vil dabbe av i takt med viruset?

– Tjenestene våre finnes ikke i det offentlige. Landsbylegen er nesten borte i det offentlige. Grunnen til at vi har vekst, er at vi leverer noe som befolkningen trenger og ønsker, sier Skarsgård.

Han viser til en Menon-rapport, utarbeidet på oppdrag for Hjemmelegene, som viser at samfunnet kan spare en halv milliard kroner på å satse på hjemmelegetjenester, ved at eldre på den måten kan bo lenger hjemme – og i mindre grad trenger sykehusinnleggelse.

– At det er et potensial og behov, det er ganske sikker på. Så blir det opp til politikerne å ta stilling til hvordan.

Klare for å møte eldrebølgen

– Hvor er dere om fem år?

– Jeg håper vi har fortsatt den reisen vi har begynt på; vist at helsevesenet kan og må levere helsetjenester der folk er, enten på dørterskelen hjemme eller på jobben.

– Om fem år står vi også i en eldrebølge og har verken tid eller ressurser til å behandle alle på den måten vi gjør i dag. Jeg håper at Helse-Norge da har klart å møte denne utfordringen, og at vi er en del av løsningen.

 

Oppdatert: Just Bing Ebbesen opplyser at reglene for bierverv er ikke i strid med et styreverv i Hjemmelegene. Hjemmelegene driver ikke med virksomhet som er i konkurranse OUS. Dersom utviklingen i virksomheten skulle berøre aktivitet som innebærer spesialisthelsetjeneste, eller på andre måter skulle bevege seg i retning av sykehusdrift vil eventuell habilitet måtte vurderes på nytt.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Geir Joner 06.11.2021 11.21.34

  Lege

  Tungvekter?. Den skjønte jeg ikke.

 • Tore lund 03.11.2021 09.20.46

  Pensjonist

  En ting er hva Ebbesen sier en annen ting er hva helseministerens kontor/jurister mener om dette.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!