Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hvis en KI-revolusjon pågår, er den helt klart stille

En debatt om kunstig intelligens (KI) i helsevesenet bør ta utgangspunkt i de positive mulighetene KI-baserte løsninger gir, i stedet for å bekymre seg over teoretiske utfordringer.

Publisert: 2021-10-14 — 05.06

Lars Houge

 

Innlegg: Lars Houge, leder av avdeling for Digital, Siemens Healthineers Norge
Oskar Strand, leder av avdeling for KI, Siemens Healthineers Norden og Baltikum

FORSKERE VED Nasjonalt senter for e-helseforskning tar i Dagens Medisin til orde for å ta grep for å sikre trygg klinisk bruk av KI.

Oskar Strand

Vi er enig i at løsninger basert på KI må testes og kvalitetssikres for at de kan anvendes forsvarlig i klinisk praksis, men dette er ikke den største utfordringen med bruk av KI akkurat nå. I stedet for å bekymre seg, burde forskerne være mer opptatt av hvordan flere gode løsninger kan bli tatt i bruk i det norske helsevesenet.

FEIL FOKUS. På samme måte som at legemidler skal være sikre, skal ny medisinsk teknologi være trygg. Det finnes allerede prosesser som sikrer akkurat dette. Industrien investerer stort i sertifisering, godkjenningsprosesser før kliniske løsninger blir tatt i bruk, og kontinuerlig overvåking etter at de er tatt i bruk.

Når det gjelder bruk av KI i helsevesenet, oppfatter vi glasset som halvfullt, ikke halvtomt. Det er synd at forskerne setter spørsmålstegn ved, og nærmest mistenkeliggjør, nye løsninger vi i Norge sårt trenger. Burde man ikke i stedet satt søkelyset på hva vi i Norge kan bidra med for å løse helsevesenets mange utfordringer?

Et godt representativt datagrunnlag fra Norge, flere norske samarbeidsprosjekter og mer forskning på hvordan KI kan bidra til økt kvalitet og effektivitet, er bare noen få eksempler på temaer hvor akademia og norske forskningsmiljø kan gi verdifulle bidrag. Vi oppfordrer norske helseforetak og forskningsmiljøer til å ta en mer proaktiv rolle i utviklingen av AI-algoritmer.

SIKRER LIKEBEHANDLING. Helsetjenesten leter etter ny teknologi for å avlaste klinikere og hjelpe til med å løse bemanningsutfordringer. Her vil klinisk beslutningsstøtte som benytter KI, spille en viktig rolle. Det kan forenkle tidkrevende rutineoppgaver og frigjøre tid som klinikere kan benytte til andre oppgaver med større pasientnytte. Teknologien muliggjør likebehandling, bidrar til økt kvalitet og ikke minst økt pasientsikkerhet.

I stedet for å bekymre seg, burde forskerne være mer opptatt av hvordan flere gode løsninger kan bli tatt i bruk i det norske helsevesenet

Det er mange skritt på veien fra å forenkle rutineoppgaver til en mer eller mindre automatisk prioritering med medisinske avgjørelser. La oss starte i det små, bygge kunnskap og ta ett skritt om gangen. Bekymringene som forskerne legger til grunn, mener vi er å begynne i feil ende.

STILLE REVOLUSJON? Hvis det pågår en revolusjon innenfor radiologi og KI, er den helt klart stille. Status i Norge i dag er at det gjennomføres noen få utprøvinger, og kun et lite antall helseforetak har tatt i bruk nye KI-baserte løsninger.

I praksis handler dagens løsninger om å støtte radiologer med rutinemessige oppgaver, det kan være å måle diameteren på en lesjon, presentere bifunn eller å tegne en kontur rundt et organ. For arbeidsflyten utgjør det en forskjell, men samtidig er det lett for radiologen å avgjøre om KI-resultatet var riktig eller ikke. I overskuelig fremtid er KI et beslutningsstøttesystem, med vekt på støtte: KI gir et forslag som radiologen godkjenner.

RESSURS-UTFORDRINGENE. Pandemien tvang frem forskning på nye legemidler og disse ble godkjent for klinisk bruk i rekordfart. Det var et klart behov: Vi måtte sikre at helsevesenet ikke ble overbelastet – og vi måtte redde liv.

Vi mener det er akkurat samme behov innen digitalisering, men det er kanskje ikke like åpenbart. Ressursutfordringene i helsevesenet slår kanskje ikke like fort inn i en befolkning som en pandemi, men utfordringene kommer krypende, og på sikt kan konsekvensene bli like alvorlige.

Det er åpenbart at helsevesenet fremover må jobbe på nye måter og benytte nye løsninger.

SE MULIGHETENE! La oss ikke være altfor skeptisk til ny teknologi, men heller finne de beste løsningene i et konstruktivt samarbeid, enten man er forsker eller representerer industrien. La oss gjøre Norge attraktiv for investeringer fra en internasjonal helseindustri, i samarbeid med norsk industri og ikke minst norsk helsenæring.

Norge er et lite land, og vi kan ikke alene løse de enorme utfordringene vi står overfor.

Oppgitte interessekonflikter: Lars Houge og Oskar Strand jobber i Siemens Healthineers, et selskap som utvikler og selger programvare som benytter KI.


Dagens Medisin, fra Kronikk og debattseksjonen i 16-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!