Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Praksis til spesialisering må baseres på faglige kriterier

Vurderingen av hva som skal godkjennes som praksis til spesialisering, må baseres på faglige grunner, ikke på ideologi.

Publisert: 2021-10-12 — 16.54

Arnhild Lauveng

Innlegg: Arnhild Lauveng, visepresident i norsk psykologforening

PSYKOLOGFORENINGEN deler ønsket om et sterkt offentlig helsevesen, men Reidar Schei Jensen og medforfattere bommer hvis de mener at ett år i privat praksis er en trussel mot velferdsstaten.

I vårt prinsipprogram står det at vi ønsker et sterkt offentlig helsevesen, nettopp fordi det er viktig at alle som har behov for det, får de helsetjenestene de trenger, når de trenger det, uavhengig av økonomi.

Tilstrekkelig kompetanse er det sentrale, uavhengig av arbeidssted

RAMMENE. Men – for at flere psykologer skal velge offentlig helsevesen, må stillingene bli flere og mer attraktive. Våre medlemmer som jobber i offentlig sektor, etterlyser først og fremst bedre faglige rammer.

Psykologer i offentlig helsevesen må få tilbake autonomien slik at man kan tilby hyppig nok og langvarig nok behandling til at den blir virksom. Og dette jobber Psykologforeningen for hver dag.

VURDERINGEN. Samtidig har Psykologforeningen medlemmer som arbeider mange ulike steder, også privat, noe som er helt normalt. Det er ingen motsetning mellom å ha fått en offentlig støttet utdanning og å arbeide innenfor privat sektor – det er helt vanlig for mange yrkesgrupper, ikke bare psykologer.

De av våre medlemmer som arbeider privat, har selvsagt samme krav på rettferdig og likeverdig behandling som alle andre medlemmer.

Dette innebærer at vurderingen av hva som skal godkjennes som praksis til spesialisering, må baseres på faglige grunner, ikke på ideologi.

KJERNEKOMPETANSEN. Tilstrekkelig kompetanse er det sentrale, uavhengig av arbeidssted. Det er de samme faglige kriterier som ligger til grunn for at de resterende fire årene skal gjennomføres i offentlig helsetjeneste, fordi samhandlingskompetanse og kjennskap til helsetjenestene og deres organisering anses som nødvendig kjernekompetanse for en psykologspesialist.

Det er også viktig å presisere at dette vil gjelde psykologer i mange ulike stillinger, knyttet opp mot kommersielle foretak eller ideelle stiftelser.

KRAVENE. Det er heller ikke korrekt at alle disse pasientene betaler tilbudet selv: Mange av dem vil få behandlingen dekket gjennom ordninger hos arbeidsgiver, forsikringsordninger, og lignende, og i praksis vil det være ulike mennesker i ulike livssituasjoner som benytter dette tilbudet.

Psykologforeningen har et ansvar for å ivareta alle våre medlemmer, og å ta saklige avgjørelser basert på faglige prinsipp. Hvis en praksis tilfredsstiller de faglige kravene som er nødvendig for god læring, må dette kunne godkjennes som ett av fem praksisår.

Og så fortsetter vi å arbeide for et sterkt offentlig helsevesen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!