Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Halvmennlegetjenesten

Skal slitne fastleger avlastes med de letteste oppgavene?

Publisert: 2021-10-09 — 09.01

Hans-Christian Myklestul

Innlegg: Hans-Christian Myklestul, allmennlege og styremedlem i Allmennlegeforeningen

SAMARBEID MELLOM kommuner og næringslivet om allmennlegetjenester og fastlegeordningen er ikke nytenking. Kommunen skal inngå en personlig forpliktende avtale med hver enkelt fastlege. Ved å sette seg på legens liste, sikres innbyggerne én fast allmennlege å forholde seg til – uavhengig av størrelsen på problemstilling.

Det er vist at kontinuitet i lege-/pasientforholdet gir bedre overlevelse. Dette har vært hovedmodellen siden fastlegeordningen ble etablert i 2001.

Se også: Skal retten til fastlege avhenge av kommunenes økonomi?

Hvem vurderer at pasientens problem den ene dagen er lett nok til at pasienten kan gå til Volvat, mens morgendagens utfordring må gå til allerede overarbeidede fastlegekolleger på kontoret som forrige fastlege har forlatt?

HVA ER KRITERIENE? Det som er slående, er at Fredrikstad kommune har valgt å selge ut deler av fastlegetjenesten til Volvat. Men ikke alt. Kun de enkle problemstillingene har hatt mulighetene til rask behandling.

Hvem er det som vurderer at pasientens problem den ene dagen er lett nok til at pasienten kan gå til Volvat, mens morgendagens utfordring må gå til allerede overarbeidede fastlegekolleger på kontoret som forrige fastlege har forlatt?

Hvilke kriterier har Fredrikstad kommune lagt til grunn for disse vurderingene? Og hva skjer om pasienten har forstått egne symptomer feil? Når den blodige urinen ikke skyldes en blærekatarr, men nyrekreft. Følger engangslegen opp? Eller må en slik tilstand følges opp og utredes av de samme fastlegene som før kollegaen sluttet, allerede jobbet 56 timer i uken.

SATS PÅ KONTINUITET! Alle mennesker har en historie. Noen har en historie som preger dem i større grad enn andre.

Gullet i fastlegeordningen er alle pasientmøtene over tid. Noen er enkle og raske, andre lenger. Eller mer komplekse. Møter over tid bygger tillit og gjensidig respekt.

I iveren etter raske løsninger kan det se ut som om Fredrikstad har valgt enkelt løsninger for enkle problemstillinger. I stedet for å satse på stabilisering av fastlegeordningen, som Tromsø kommune bestemte 12. april 2021. Eller som Bergen gjør nå.

Som et gode for innbyggerne. I stedet for å satse på det unike ved fastlegeordningen, kontinuitet og en bred helhetlig tilnærming til enkeltmennesker. Det er godt dokumentert at dette gir bedre opplevd helse for innbyggerne, færre resepter og henvisninger til spesialisthelsetjenesten – og totalt færre helseutgifter til samfunnet.

Se også: Klart for fastlegeordningens Go-A-Head?

UHELDIGE VALG. Det må satses på fastlegene for å gi innbyggerne gode helsetjenester. At krisen i fastlegeordningen krever nytenking, har den sittende regjering vist gjennom handlingsplanen for fastlegeordningen.

At økonomien som følger planen, har vist seg utilstrekkelige for å stabilisere ordningen, er uheldig for kommunene. Men dette må ikke være en hvilepute for å ta raske, men uheldige valg.

Jeg håper Fredrikstad kommune finner mulighet til å gi gjenværende fastleger et løft som monner frem til den statlige finansieringen er på plass. Med ny regjering kan samfunnet håpe at dette skjer snart.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin
, fra Kronikk og debattseksjonen i 16-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!