Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Lek og livskvalitet – hele livet

Det å være sosial sammen med andre, motvirker ensomhet og gir tilhørighet. En by med høy livskvalitet er en sosialt bærekraftig by.

Publisert: 2021-10-07 — 05.09

Robert Steen

KOMMUNEHELSE-KOMMENTAREN: Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune

HVA BETYR det å leve et verdifullt liv, slo det meg da jeg nylig besøkte den digitale festivalen «Dataspill for seniorer» – i regi av Seniornett – i det nye fantastiske Deichman Bjørvika i Oslo: To dager til ende fylt med begeistrende foredrag om ulike digitale spill, og engasjerende dialog og glede over å game sammen – besøkt av mange hundre av byens nysgjerrige seniorer.

Jammen var ikke gaming noe som bare hørte tenåringene og gutterommene til. Jeg hadde kommet over en arena som var mer enn et kinderegg – både mental og fysisk trening blandet med sosiale relasjoner, glede og mestring på tvers av generasjonene: Et godt eksempel på både en ønsket og nødvendig retning for samfunnet som helhet, og som også samsvarer med Oslos politiske plattform, som handler om en «grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle» – eller livskvalitet, mestring og gode hverdager.

NY RETNING. Sosiale relasjoner har betydning for helse- og livskvalitet. Det utvikles stadig kunnskap om hva som er viktig for helsen vår. Med psykisk helse som driver i front, viser folkehelsevitenskapen oss sammenhengen mellom sosiale relasjoner og helse. Menneskers råd, hjelp – og følelsesmessig støtte – demper uheldig stress og belastninger i livet. Det å være sosial sammen med andre, motvirker ensomhet og gir tilhørighet.

Du slutter ikke å være nysgjerrig og leken når du blir gammel. Du er gammel når du slutter å være nysgjerrig og leken

I tillegg til omgivelsenes faktor i å fremme eller hemme helse, har folk i seg selv en helsefremmende funksjon for hverandre. Det er derfor Oslo kommune jobber for å skape trygge barnehager, gode sosiale skoler og inkluderende arbeidsmiljø, fordi vi vet dette er godt for våre innbyggernes helse og livskvalitet. På Deichman denne ettermiddagen fant jeg en arena som tok denne tanken i en ny og spennende retning.

LIVSKVALITET. En måte å definere livskvalitet på, er at det uttrykker sammenhengen – eller avstanden – mellom folks opplevelse av et godt liv og ens egne levekår. Økonomisk frihet, deltakelse i arbeid og aktivitet, helse samt bostedstilhørighet, er faktorer av betydning for livstilfredshet. I tillegg er andre personers tilstedeværelse viktig for ens livskvalitet.

Ifølge SSBs livskvalitetsundersøkelse oppgir 37 prosent av folk i Oslo å ha givende sosiale relasjoner. Dette kan høres ut som et lavt tall, men er over landsgjennomsnittet. Samtidig viser samme undersøkelse at i overkant av 132.000 av hovedstadens innbyggere ikke har slike givende relasjoner.

Disse 132.000 stemmene bør gi økt motivasjon til å styrke vår relasjonelle velferd.

SOSIAL BÆREKRAFT. Relasjonell velferd setter relasjoner mellom mennesker og et godt hverdagsliv i sentrum av en velferdsutvikling. En relasjonell velferdspolitikk fremmer innbyggernes verdighet, selvbestemmelse, trygghet og tillit. Ny forskning om relasjoners betydning for helse betyr at kommunen som tjenesteyter må jobbe annerledes fremover. Det er interessant å merke seg at flere land nå gjør livskvalitet til mål på velferd, og innfører livskvalitetsbudsjett utover det tradisjonelle brutto nasjonalprodukt (BNP). Dette skal Oslo ta med når vi nå skal utarbeide en folkehelsestrategi for byen vår.

Innbyggerne og deres livskvalitet er blant Oslos største verdier. Å fremme sosial bærekraft, handler om å skape en by der folk vil leve, jobbe og være sammen: En varmere by som ivaretar glede, samhørighet mellom folk, verdighet og tillit. Innbyggernes helse og livskvalitet er, og skal i større grad, være en betydelig drivkraft i utviklingen av byen. En by med høy livskvalitet er en sosialt bærekraftig by.

STRATEGI FOR LIVSKVALITET. En ny folkehelsestrategi for Oslo skal bygge på ny kunnskap om sosiale relasjoner og livskvalitet. Byen vår er mangfoldig, mange bor alene, og flere blir eldre. Vi vil legge til rette for at folk i alle aldre får leke og oppleve meningsfulle aktiviteter sammen med andre. Tenk om Oslo befolkning kunne få mulighet til å leke hele livet: i barnehagen, på skole og i nabolaget – til gamingtreff og trening. Lek er godt for innbyggerne, og det er godt for byen vår.

Møteplasser som «Digital festival» virker samlende. Gode fellesskap dannes ved at vi får anledning til å by på, og utvikle, egne ressurser - gjennom hele livet. Jeg vil arbeide for et mylder av små og store sterke fellesskap som både vil fungere som lim og byggeklosser i en sosialt bærekraftig by.

 

Dagens Medisin, fra Kronikk og debattseksjonen i 16-utgaven

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!