Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

OVERDIAGNOSTISERING: Norsk forening for allmennmedisin mener at anbefalingen om glukosebelastning av alle førstegangsgravide over 25 år mangler tilstrekkelig evidens og kan føre til overdiagnostisering. 

Foto: Getty Images

Kriteriene bør forkastes umiddelbart, ifølge fastlegene

– Det gir ikke mening for fastleger at en slank, sunn kvinne på 26 år som er frisk fra før, skal ha så forhøyet risiko for svangerskapsdiabetes at det forsvarer å teste alle førstegangsgravide eldre enn 25 år, sier fastlege Atle Klovning. 

Publisert: 2021-10-07 — 06.00

Fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er budskapet klart, og det er ikke tvil om hva foreningen er kritisk til i dagens retningslinjer: – Glukosebelastning av alle førstegangsgravide over 25 år som singelkriterium. Dette må forkastes umiddelbart, sier fastlege Atle Klovning, på vegne av NFA.

Ifølge Klovning mangler singelkriteriet tilstrekkelig faglig begrunnelse og han forklarer at det ikke gir mening at alderskriteriet skal stå alene som grunnlag for testing.

– Vi opplever at dette singelkriteriet bidrar til overdiagnostisering, og gjør at de fleste fastlegene undrer seg over den kliniske verdien av retningslinjene.

– For mye tid og ressurser
NFA opplever at rapporten fra Oslo Economics støtter deres oppfatning om at det i dag brukes for mye tid og ressurser på tiltak overfor gravide, som de påpeker at det ikke er god nok evidens for – eller stemmer overens med fastlegers kliniske hverdag.

– Vi tenker at vi bør nærme oss det som i Oslo Economics-rapporten beskrives som «ingen screening», og som egentlig utgjør det vi kaller «case-finding» til forskjell fra «screening», og som jo er den jobben vi gjør som fastleger, sier Klovning. 

KRITISK: Fastlege Atle Klovning peker på at det ikke gir klinisk mening at alderskriteriet skal stå alene som grunnlag for testing for svangerskapsdiabetes. 

Foto: Privat

«Ingen screening» innebærer, ifølge rapporten, glukosebelastning for kvinner med erfaringsmessig størst risiko. Blant annet inkluderer denne anbefalingen screening for kvinner med etnisk bakgrunn fra Asia eller Afrika, og førstegradsslektninger med diabetes.

Klovning er tydelig på at det ikke gir mening for fastleger at en slank, sunn kvinne på 26 år, som er frisk fra før, skal ha så forhøyet risiko for svangerskapsdiabetes at det forsvares å teste alle førstegangsgravide over 25 år.

– Det mangler god evidens for alder 25 eller 40, og for KMI-grensene, som er arbitrære, og som ikke samsvarer med vår kliniske virkelighet. 

– Må tenke helhetlig
Klovning påpeker at land det er nærliggende å sammenligne seg med, som Danmark og Storbritannia, ikke bruker alderskriterier.

– Uansett hva vi gjør, vil vi ikke oppdage alle risikantene om vi ikke innfører «universell screening» av alle 55.000 gravide per år. Vi tenker det er viktig at helsevesenet må tenke helhetlig, og se på medikalisering og effekt av igangsatt diagnostikk og intervensjoner.

Klovning legger frem at foreningens førstevalg er å gå tilbake til «ingen screening», slik det er definert i rapporten til Oslo Economics. Andrevalget vil være «en mer moderat screening», hvor kvinner over 38 år, kvinner med KMI på over 27 eller etnisk bakgrunn fra Asia eller Afrika, er noen av gruppene som inkluderes i screeningen. Dette alternativet ble foreslått før den helseøkonomiske analysen ble lagt frem. 

– Begge disse to alternativene tenker vi er gjennomførbare, og for begge anbefalingene mener vi at hovedpoenget er at singelkriteriet «alder over 25 år», mangler tilstrekkelig evidens. Dette kriteriet er vanskelig å implementere, og må forkastes. Og det bør gjøres nå.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Ole Wilhelm Bøe 09.10.2021 11.55.44

  Lege

  Fedme, diabetes og insulinresistens øker i befolkningen. Under svangerskap kan dette opptre med hyperglykemi. Derfor forstår jeg at man vil identifisere prediabetiske svangerskap, som har økt frekvens av komplikasjoner. Peroral glukosebelastning utføres nå med to prøvetagninger, før og to timer etter glukose drikkes. For mange år siden ble målinger utført hvert kvarter fra start til 3 timer. Postprandial hyperglykemi ble da påvist, en kjent del av insulinresistenskjemien. Dagens protokoll for glukosebelastning er utilstrekkelig. Vi får heller bruke HBA1c med lav cutoff verdi. At fete, svangre med diabetes og hjertekar sykdommer i familien bør mistenkes for prediabetes og settes på karbohydratredusert kost er kanskje en vei å gå?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!