Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Fastlegene har ikke «copyright» på spesialisering

Fastleger har ikke enerett på spesialiseringen av allmennleger. Det er kommunene som er utdanningsvirksomheter for allmennmedisin.

Publisert: 2021-09-28 — 05.17

Innlegg: Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin
Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen

Marte Kvittum Tangen

I EN LEDER i Dagens Medisin stiller Siri Gulliksen Tømmerbakke viktige spørsmål om allmennmedisinen og fastlegeordningens fremtid.

Nils Kristian Klev

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin har i lang tid engasjert seg i denne debatten. På vegne av legene er vi både et tydelig talerør og en viktig premissleverandør. 

Mange av de allmennmedisinske kjerneverdiene læres bare i fastlegepraksis, og vil senere være en trygg felles grunnmur for alle som er spesialister i allmennmedisin

ANSVARET. Debatten må bygge på fakta, for fastleger har ikke enerett på spesialiseringen av allmennleger. Det er kommunene som er utdanningsvirksomheter for allmennmedisin.

Forskriften er heller ikke til hinder for at deler av utdanningen og læringsmålene kan skje i private bedrifter, men det er til syvende og sist kommunen som er ansvarlig for å inngå disse avtalene. Uansett er det et krav om at to år av tjenesten må skje i uselektert praksis. Dette gjelder også allmennleger som jobber fulltid på sykehjem, helsestasjon eller i skolehelsetjenesten.

KJERNEVERDIENE. Allmennmedisin er et eget spesialistfag, og utdanningen må sikre felles forståelse om verdiene faget bygger på. En av de viktigste kjerneverdiene i faget allmennmedisin er kontinuitet. Vi vet at kontinuitet i lege-/pasientforholdet gir bedre forebygging, bedre helse, færre henvisninger til spesialisthelsetjenesten og lavere dødelighet.

Allmennmedisin handler ikke bare om å avklare eller behandle ett symptom. Fastleger møter sine pasienter igjen og igjen – og har tilgang på oversikt over tidligere sykdommer, familien og samfunnet pasienten lever i. Mange av de allmennmedisinske kjerneverdiene læres bare i fastlegepraksis, og vil senere være en trygg felles grunnmur for alle som er spesialister i allmennmedisin.

KONSEKVENSENE. Som Gulliksen Tømmerbakke peker på, har vi vært tydelige på hvilke bevilgninger som må til hvis vi skal ha håp om å sikre stabilisering av – og rekruttering til – fastlegeordningen.

De siste årene har en rekke undersøkelser og utredninger entydig slått fast at fastlegeordningen er kraftig underfinansiert.

Konsekvensene av den manglende satsingen er i dag skremmende synlig: Arbeidsbelastningen er altfor høy og antallet personer uten fastlege har passert 120.000.

ADVARSLENE. Legeforeningen har i lang tid advart mot den alvorlige situasjonen som nå utspiller seg i kommunene.

Denne uken gikk vi også sammen med KS om et felles innspill til ny regjering. Partene er krystallklare: Skal fastlegeordningen reddes, krever det at regjeringen øker bevilgningene betydelig. Kun da vil tiltakene i handlingsplanen for allmennlegetjenesten ha effekt. Et slikt krav, fra parter som til vanlig møtes på motsatt side av forhandlingsbordet, viser hvor akutt situasjonen er.

SYNLIGGJØRINGEN. I dag er det bred politisk enighet om at fastlegeordningen må reddes – og at krisen er et faktum. En slik erkjennelse har tatt tid.

Erkjennelsen kunne ha tatt enda lengre tid dersom Legeforeningen ikke hadde tatt ansvar for å synliggjøre hva vi som pasienter og samfunn risikerer å miste. Og ikke minst hva det vil kreve å redde en tjeneste resten av verden misunner oss.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 29.09.2021 07.58.26

  Lege

  STAGNASJON. Spesialisering frister fortsatt ikke, noe som kan være knyttet til myndighetenes manglende: - TILLIT - RESPEKT - ANERKJENNELSE. I praksis fører slik «usynlighet» til manglende etterspørsel i folket som i dag heller ikke har noen reelle valg. Tallenes tale er urovekkende: Tilleggstaksten "Tillegg for spesialist i allmennmedisin" (resertifiseringer), har senere år utgjort i snitt ca. 500 i året. Kvinneandel av spesialister i allmennmedisin (SAM) har nå stagnert på 43% av totalantallet SAM på ca 3100, dvs 1333 sysselsatte. DYNAMIKKEN: Det var registrert 3 088 SAM, dvs 62,6% av totalt 4 936 fastleger, ved utgangen av tredje kvt (Q3) 2020. Antallet har nært stagnert i perioden fom. 2018-2021 <61 - 63%>. Ved årsskiftet 2020-21 var det 3118 sysselsatte fastleger i Norge med gjennomført SAM. Dette tilsvarer 63,3% av landets fastleger. ALIS-antall estimeres til ca 1000 leger i 2018, ingen eksakte tall finnes i dag. Sysselsatte ALIS hopper også ut og inn av stillingene og modellen

 • Sven Richard Haugvik 29.09.2021 09.10.45

  Lege

  Både andelen og antallet fastleger med gjennomført SAM har altså økt marginalt over tid. En medvirkende årsak til at utviklingen ikke stagnerte helt er kompetanseforskriften av mars 2017, som krever at tiltredende fastlege i norske kommuner skal være SAM, eller under spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Andelen sysselsatte SAM er høyest i kommuner med et høyt antall innbyggere, og synker med synkende innbyggertall. I 2019 var hver femte SAM konverteringer fra utland. FASTLEGER utfører den klart største delen av legenes arbeidsinnsats i kommunale HO-tjenester. Økningen i nye fastlegepraksiser øker fortsatt mer enn befolkingen, slik at gjennomsnittlig listelengde fortsetter slakt nedover. Samtidig fortsetter fastlegeavtaler uten fast lege å øke, noe som kan føre til vikarbruk og svekket kontinuitet. Hver femte fastlege er 60 år eller eldre, 18%, noe som innebærer et betydelig rekrutteringsbehov framover. Dette behovet trumfer antakelig spesialiseringsbehovet - på flere nivåer.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!