Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SA JA: Leder i Beslutningsforum og administrernde direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne. Her avbildet under forrige møte i Beslutningsforum.

Foto: Vidar Sandnes

Innfører ny behandling for lungekreft

Beslutningsforum for Nye metoder sa mandag ja til å innføre den første immunterapien for småcellet lungekreft i første linje.

Publisert: 2021-09-27 — 11.31

Mandag møttes Nye metoder for å vurdere flere nye behandlinger.

Leder i Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne, bekrefter til Dagens Medisin at de i dag har sagt ja til å innføre det immunterapeutiske legemiddelet atezolizumab (Tecentriq) i første linje i kombinasjon med kjemoterapi for utbredt småcellet lungekreft.

Akseptabel pris
Fagdirektør i Helse-Vest, Baard Christian Schem, sier kost-nytte-avveiningen mellom de to legemidlene er akseptabel.

AKSEPTABEL PRIS: Fagdirektør i Helse-Vest, Baard Christian Schem, sier kost-nyttet-avveiningen mellom de to legemidlene er akseptabel.

Foto: Vidar Sandnes

– Når legemiddelet har kommet så langt i vurderingen, er det et uttrykk for at vi ønsker å innføre legemiddelet. Da er det ofte prisen som er avgjørende.

Schem som er spesialist i onkologi, presiserer at han synes det er gledelig å endelig se at «noe skjer» på behandlingsfronten for småcellet lungekreft.

Han viser til at det de siste årene først og fremst har vært nye behandlinger med immunterapi for ikke-småcellet lungekreft.

– Vi har sett noen spennende nyheter innen strålebehandling for denne pasientgruppen, peker han på og viser til behandlingsstudien til Bjørn Henning Grønberg som ble presentert i hovedprogrammet på ASCO, i fjor.

Schem opplyser at om lag 400-450 av alle lungekreftdiagnoser som stilles i året er småcellet lungekreft.

ALVORLIG: – Pasienter med utbredt småcellet lungekreft har en alvorlig sykdom, ier overlege Åslaug Helland ved OUS Radiumhospitalet til Dagens Medisin.

Foto: Vidar Sandnes

– Selv om dette er sjelden lungekreftsykdom, så er det fortsatt ikke en sjelden sykdom. Det er om lag 15 prosent av pasientene med lungekreft som rammes av denne kreftformen og slik sett ikke uvanlig. Behandlingen er nok aktuell til om lag 250 i året, sier han.

Alvorlig sykdom
– Pasienter med utbredt småcellet lungekreft har en alvorlig sykdom, og vi har ikke hatt store endringer i behandling på veldig mange år, sier overlege Åslaug Helland ved OUS Radiumhospitalet til Dagens Medisin.

Helland sier at man fortsatt behandler pasienter med småcellet lungekreft med cellegift og noe stråleterapi, i tillegg til at mange pasienter inkluderess i kliniske studier.

– Det betyr at det er et stort behov for ny og bedre behandling for denne gruppen pasienter, og det er derfor veldig hyggelig at immunterapi nå er godkjent i kombinasjon med cellegift til denne pasientgruppen. Kombinasjonen har vist seg effektiv for noen pasienter med denne diagnosen.

Interessekonflikter: Åslaug Helland har mottatt forskningsstøtte og/ eller foredragshonorar fra flere av selskapene som utvikler legemidler for å behandle lungekreft. Hun opplyser at midlene har gått til avdelingen.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!