Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

UTFORDRENDE PERIODE: – Vi kunne kanskje vært flinkere til å fordele oppgavene på flere. Men oppgavene vi har hatt gjennom pandemien har hatt en slik karakter at vi ikke kunne løst dem innenfor den rammen vi har av ansatte. Da måtte vi satt alle ordinære anskaffelser til side, sier Bente Hayes, konstituert administrerende direktør i Sykehusinnkjøp. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Ansatte jobbet over 2000 timer overtid på fem måneder

Sykehusinnkjøps ansatte hadde også 783 ulike arbeidstidsbrudd mellom januar og mai i år. – Vi kunne kanskje vært flinkere til å fordele oppgavene på flere, sier konstituert administrerende direktør Bente Hayes.

Publisert: 2021-09-24 — 13.36

Mellom januar og mai i år ble det registrert 2164 overtidstimer hos de ansatte i Sykehusinnkjøp. Divisjon legemidler og Divisjon Midt-Norge sto for det meste av overtidsbruken.

I samme periode ble det ved 783 ulike tilfeller dokumentert arbeidstidsbrudd, altså brudd på arbeidsmiljøloven (AML). Overtidsbruken og bruddene på AML ble tatt opp under et styremøte i Sykehusinnkjøp HF i sommer.  

Over 10 000 overtidstimer og 2200 AML-brudd i 2020
– Bakgrunnen og utgangspunktet for at vi grep fatt i dette var overtidsbruken i 2020. Da hadde vi 10527 overtidstimer, og 2236 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Sykehusinnkjøp har vært en viktig aktør gjennom pandemien, og det har blitt mye jobbing, sier Bente Hayes, konstituert administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, til Dagens Medisin.

Hun sier at trykket har vært ulikt på divisjonene, uavhengig rød, gul eller grønn beredskap.

– Enkelte divisjoner har vært tyngre involvert i anskaffelsene som ble gjort i forbindelse med pandemien, og har derfor hatt en større belastning. Vi har vært bevisste på at pandemien har gitt oss utfordringer rundt arbeidsbelastningen for de ansatte, og vi har derfor jevnlig orientert styre om overtid og AML-brudd.  Dette har også vært tema i både ledermøter og arbeidsmiljøutvalg, sier hun.

– Kunne dere satt inn tiltak for å redusere overtidsbruken man har sett i 2021?

– Vi kunne kanskje vært flinkere til å fordele oppgavene på flere. Men oppgavene vi har hatt gjennom pandemien har hatt en slik karakter at vi ikke kunne løst dem innenfor den rammen vi har av ansatte. Da måtte vi satt alle ordinære anskaffelser til side.

Kveldsjobbing og for lite sammenhengende fri
– Hvordan forklarer du arbeidstidsbruddene?

– Det som er viktig å si at som arbeidsgiver så ønsker vi ikke å pålegge overtid med mindre det er særlig behov for det. I samarbeid med de tillitsvalgte har vi både i 2020 og i 2021 blitt enige om utvidete rammer for overtidsarbeid, noe vi etter loven har anledning til. Det bidrar til færre regelbrudd.

Hayes sier at det under covid-19-pandemien oppstod et større arbeidspress enn det som er normalt.

– Det har medført at flere har hatt lange arbeidsdager, og lagt arbeidet til etter kl. 21.00 på kvelden, samtidig som de har møtt på jobb til normal tid dagen etter. Etter loven så kan det innebære to arbeidstidsbrudd, da jobbing etter kl.2100 er definert som nattarbeid med mindre det er inngått en avtale om slikt arbeid på forhånd. Når arbeidstaker i tillegg møter på jobb til normal tid dagen etter får vi da også ett brudd i forhold til loven. Ordinære hviletidsbestemmelserr sier at arbeidstaker normalt skal ha 11 timer sammenhengende fri i løpet av 24 timer. Det er noe vi som arbeidsgiver er klar over og som vi må etterstrebe og følge aktivt opp.

– Kunne vært tydeligere fra starten
– Men begynner de ansatte senere dagen etter?

– Det er det som er utfordringen, for da blir det vanskelig å få gjort det dagsverket man har planlagt for den dagen, og man må forskyve på arbeid til dagen etterpå. Her kunne vi vært tydeligere i fra starten av for å inngå avtaler med de ansatte og styre dette bedre. For ikke minst sikre at de ansatte får tilstrekkelig hvile mellom to hovedarbeidsøkter.

– Har dere fått inn midlertidig arbeidskraft for lette på trykket for deres ansatte?

– Flere av divisjonene har hatt etterslep på ordinære leveranser. Vi har da hatt dialog med de respektive regionene for å få inn midlertidige ressurser, og benyttet oss av det der vi har kunnet. Men nye ansatte trenger også opplæring for å komme inn i de oppgavene som skal gjøres. Da må vi også ha noen som kan ta imot de som kommer inn for en kortere periode for å ta unna anskaffelser.  Det er en balansegang, sier Hayes.

– Ned på et akseptabelt nivå
– Hva er status for overtid og arbeidstidsbrudd nå?

– Trenden er helt klart nedadgående. Divisjon sør-øst, som har hatt en stor del av trykket, har kommet ned på et akseptabelt nivå. Overtid vil man alltid ha, men vi skal holde oversikt over omfanget, slik at vi ikke pådrar oss ytterligere AML-brudd. Divisjonene Legemidler og Midt-Norge har fortsatt et betydelig trykk på oppgaver linket til pandemien, men også deres overtidsbruk er redusert til et akseptabelt nivå, sier Hayes.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!