Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

OVERLEGE: Rune Kvåle er ikke veldig overrasket over tallene som ble presentert.

Foto: Privat

Koronaåret 2020: Mindre hjerte- og karsykdom

Betydelig færre pasienter med akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt ble registrert i 2020 enn året før.

Publisert: 2021-09-22 — 06.00 (Oppdatert: 2021-09-22 — 06.00)

Det viser nye tall fra Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet. Noe av nedgangen kan ha sammenheng med koronapandemien.

Nedgangen er mest markant for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt.

– Innenfor det som kunne forventes
– Det har allerede vært kjent fra tidligere studier/rapporter at det har vært en nedgang i innleggelser for noen hjerte- og kardiagnoser i Norge. Slik sett er ikke dette uventet for oss, men vi kan si er at nedgangen til 2020 nasjonalt var noe større enn forventet ut fra trenden i tallene fra 2013-2019 for hjerteinfarkt, hjertesvikt og atrieflimmer, sier overlege Rune Kvåle i Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.

KLAR NEDGANG: Det viser denne tabellen fra Folkehelseinstituttet. Foto: Skjermdump FHI.

– Vi ser også en mindre nedgang i antall registrerte tilfeller av hjerneslag, men når vi ser på hele 2020 var nedgangen i antallet førstegangstilfeller per 100 000 innenfor det som kunne forventes, legger han til.

Det kommer frem av rapporten at nedgangen for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt i 2020 var størst i mars og april, sammenlignet med tidligere år. I disse månedene registrerte sykehusene færre tilfeller enn hva gjennomsnittet var i 2017-19:

 • Atrieflimmer – 946
 • Hjertesvikt – 560
 • Hjerteinfarkt – 358
 • Hjerneslag – 123

– Dette betyr at en del av nedgangen fra 2019 til 2020 kom etter at regjeringen satte inn omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset, kommenterer Kvåle.

– Jeg vil understreke at det er vanskelig å si noe sikkert om årsaken til nedgangen i registrerte pasienter med hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt i mars og april 2020, bortsett fra at noe av nedgangen synes å ha sammenheng med tiltakene som ble satt inn for å bekjempe koronaviruset. Den generelle nedgangen i planlagt aktivitet samt at færre har oppsøkt lege på grunn av andre årsaker, kan ha ført til en nedgang i registrerte diagnoser, sier overlegen til Dagens Medisin.

Kvåle trekker fram disse mulige årsakene til nedgangen:

 • Den generelle nedgangen i planlagt aktivitet, og at færre har oppsøkt lege på grunn av andre årsaker, kan ha ført til at det er registrert færre pasienter med disse tilstandene.
 • Det kan også tenkes at pasienter med milde symptomer ikke har oppsøkt lege i like stor grad som tidligere.
 • Det har ellers vært diskutert om nedgangen i influensasykdommer, som kom etter at tiltakene ble satt inn i mars, kan ha hatt en betydning.
 • Ut ifra tall fra Dødsårsaksregisteret er det imidlertid ikke grunn til å tro at disse endringene har påvirket dødeligheten som følge av hjerte- og karsykdommer samlet sett: Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i 2020 var den laveste som er registrert siden 1970.

– Ut fra tall fra Dødsårsaksregisteret er det ikke grunn til å tro at disse endringene har påvirket dødeligheten som følge av hjerte- og karsykdommer samlet sett i særlig grad. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i 2020 var den laveste som er registrert siden 1970, og nedgangen i dødeligheten fra 2019 til 2020 har vært som forventet når vi sammenligner med trenden de ti siste årene. Dette gjelder også dødsfall på grunn av akutt hjerteinfarkt.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!