Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

FORBEREDELSE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber landets kommuner forberede eventuelle lokale forskrifter som bør være på plass ved overgang til «En normal hverdag med økt beredskap». Arkivbilde: Vidar Sandnes

Ber kommunene forberede eventuelle lokale forskrifter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber kommunene forberede eventuelle lokale forskrifter som bør være på plass ved overgang til «En mer normal hverdag med økt beredskap».

Publisert: 2021-09-21 — 06.00

Regjeringen har besluttet å innføre en nedjustert testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK) i kommunene fra 27. september. Nedjustert TISK vil opprettholdes i kommunene i en overgangsperiode på om lag fire uker frem til man går over til «En mer normal hverdag med økt beredskap».

Nedjustert TISK innebærer økt bruk av selvtester, at færre må gå i karantene og at kommunene driver målrettet smittesporing til kun de mest smitteutsatte, skriver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på sin side.

«En mer normal hverdag med økt beredskap»
Regjeringen skriver at de vil komme tilbake til når man går videre til «En mer normal hverdag med økt beredskap», men skriver at når man går videre til strategien vil befolkningen i svært liten grad påvirkes av pandemien i hverdagen.

– Når vi vender tilbake til en normal hverdag, forsvinner de aller fleste nasjonale reglene. Meterkravet blir avviklet. Det samme blir restriksjonene knyttet til arrangementer og sammenkomster. Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene forsvinner. Vi må likevel fortsatt huske å holde hendene rene og holde oss hjemme når vi er syke, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det vil fremdeles være krav om isolering hvis man får påvist covid-19, og trafikklysmodellen vil fremdeles være utgangspunktet når det gjelder smittevern i skoler og barnehager- i hvert fall i en overgangsperiode, skriver HOD.

Det vil fremdeles være smittevernråd og anbefalinger, men de vil ligne på generelle anbefalinger som gjelder for andre luftveisinfeksjoner. HOD skriver at regjeringen vil sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobbe videre med å konkretisere og tydeliggjøre de rådene som vil gjelde i «En normal hverdag med økt beredskap».

Fra kontroll til beredskap
Med den nye strategien går regjeringen fra en kontrollstrategi til en beredskapsstrategi.

– Lokale og nasjonale myndigheter vil følge nøye med på utviklingen, slik at det raskt kan settes inn tiltak hvis situasjonen endrer seg. Regjeringen, helsemyndighetene, sykehusene og kommunene vil ha økt overvåking og beredskap sammenlignet med en normalsituasjon. Kommunene kan også vedta lokale forskrifter som gjeninnfører tiltak som oppheves nasjonalt, uttaler Høie.

HOD skriver at fordi man ikke vet nok om varighet av beskyttelse fra vaksine, og at det kan komme nye virusvarianter som vaksinene virker dårligere mot, kan det igjen bli nødvendig med nasjonale eller lokale tiltak. Derfor må kommunene opprettholde dagens beredskapsnivå (organisasjons- og ledelsesberedskap) ut året.

Kommunene må også ha en grunnberedskap for TISK som innebærer å kunne dele ut hurtigtester til ti prosenter av befolkningen per uke. Både kommune og helseforetak bør kunne teste en prosent av befolkningen ukentlig, og ha beredskap til å i løpet av fem dager øke kapasiteten ytterligere til fem prosent av befolkningen- og skalere TISK-arbeidet ellers i samsvar med dette.

I tillegg må kommunene sørge for å ha beredskap til å kunne vaksinere innbyggerne sine med en tredje dose hvis det blir aktuelt. Noe som innebærer at alle landets kommuner må opprettholde en vaksinasjonskapasitet tilsvarende 200 000 doser ukentlig, samt ha en beredskap som gjør det mulig å øke kapasitet betydelig i løpet av fire uker.

Følger opp møte med landets kommuner
Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber landets kommuner forberede eventuelle lokale forskrifter som bør være på plass ved overgang til «En normal hverdag med økt beredskap». HOD skriver at overgangen kan skje på kort varsel, men at dette er et ledd i forberedelsene for gjenåpning, og at det ikke er fastsatt dato for når den vil skje.

– Jeg har i dag (20. september red. anm.) sendt et brev til landets kommuner der jeg informerer om at det kan gå kort tid fra regjeringen formidler beslutningen om å gå videre med gjenåpningen til beslutningen settes i verk, og de nasjonale reglene i covid-19-forskriften opphører. Noen kommuner kan fortsatt ha behov for deler av de nasjonale reglene. Disse må da vedta lokale forskrifter på svært kort varsel, uttaler Høie.

HOD skriver at kommuner som ved opphør av den nasjonale covid-29-forskriften, har behov for lokale forskrifter med hjemmel i smittevernloven, bør utarbeide utkast til nødvendige lokale forskrifter eller forskriftsendringer allerede nå. Forskriftene bør klargjøres slik at de ved behov kan vedtas med virkning fra fredag 24. september.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!