Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Livsviktig melding til påtroppende statsråd for forskning og høyere utdanning

Vi har en klar oppfordring til påtroppende forsknings- og høyere utdanningsminister: Det er livsviktig at du sikrer investering i livsnødvendig kompetanse.

Publisert: 2021-09-20 — 14.23

Innlegg: Paula Lykke, leder av Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere
Therese Jenssen Finjarn, leder for Anestesisykepleierne NSF
Kirsti Egge Haugstad, leder av Barnesykepleierforbundet NSF
Ann Karin Swang, leder av Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av helsesykepleiere
Tanja Yvonne Alme, leder av Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for kreftsykepleiere
Aina Hauge, leder av Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for operasjonssykepleiere

Paula Lykke

SYKEPLEIERMANGELEN ER allerede rekordhøy. Vi mangler 5350 sykepleiere og 1600 spesialsykepleiere og jordmødre.

De nye retningslinjene for masterutdanning i spesialsykepleie legger opp til at man kan avslutte studiet etter 60 eller 90 studiepoeng. Dette kan gi dramatiske konsekvenser for pasientsikkerheten i norsk helsevesen.

EN UTOPI. I dag er det arbeidsgiver som bestemmer om en sykepleier er spesialsykepleier eller ikke. Hos mange helseforetak, og i mange kommuner, er økonomien stram: Det sier seg derfor selv at arbeidsgiver ofte mener minstekravet holder. For å ta en full master, må sykepleieren investere selv, og det betaler seg sjeldent i lønn i etterkant. Masterløp for sykepleiere blir i realiteten en utopi.

Uten sykepleiere med masterutdanning har vi ingen som tar doktorgrad, og som kan undervise sykepleiestudenter og nye spesialsykepleiere. Med en allerede skyhøy sykepleiemangel tør vi ikke tenke på hvor dette skal ende. Vi håper du ser nødvendigheten av å utdanne faglig dyktige sykepleiere.

Vi får ikke et topp kvalifisert helsevesen – til det beste for pasientene – med «halve» spesialsykepleiere

«HALVE» SYKEPLEIERE. Er det noe koronapandemien har lært oss, så er det behovet for en topp kvalifisert helsetjeneste. I en hektisk hverdag i sykehus, og i kommunene, er det alfa og omega for pasienten at vi har spesialsykepleiere som evner å stille kritiske spørsmål – og finne de gode faglige løsningene.

Ved å gi mulighet for avhopp ved 60 eller 90 studiepoeng, opparbeider ikke spesialsykepleierne seg den faglige dybdekompetansen arbeidet med en masteroppgave gir. Vi får ikke et topp kvalifisert helsevesen til det beste for pasientene med «halve» spesialsykepleiere.

TA GREP! For deg som blir minister for forskning- og høyere utdanning, er løsningen å gripe inn og sørge for at kvalitetsreformen blir opprettholdt også for spesialsykepleiere og jordmødre.

Norge vil få et stort behov for spesialsykepleiere, sykepleiere og jordmødre i fremtiden. Å sikre utdanning av kritisk viktig helsepersonell, må være en prioritert oppgave for statsråden: Livsviktig investering i livsviktig kompetanse!


Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Aina Lekens 21.09.2021 14.36.03

  Universitetslektor anestesisykepleie

  Flere spesialsykepleiere med masterkompetanse vil være sentralt for å videreutvikle egne fagområder gjennom Phd- utdanning i et etablert gradssystem i utdanningssektoren. Dette vil være avgjørende for å opprettholde utdanningskapasiteten og øke kunnskapsutviklingen innen spesialistområdene. Dersom en avslutter en utdanning på et nivå mellom en bachelorgrad og en mastergrad, vil en verken få økonomisk eller akademisk uttelling i et utdanningssystem. En kandidat som avslutter etter 90 stp og gjennomfører masteroppgave på 30 stp senere, vil heller ikke nødvendigvis godkjennes i et doktorgradsutvalg. Vi registrerer også at en stor andel av de med førstestillingskompetanse i utdanningene, nærmer seg pensjonsalder. Vi er bekymret for at rekruttering til og kompetansen UH-sektoren ikke opprettholdes og at studieprogram ikke kan re-akkrediteres i henhold til studietilsynsforskriften. Så kjære påtroppende minister: Støtt oss slik at utdanningskapasiteten i fremtiden sikres!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!