Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

TIDLIG DATA: – Dette er tidlige data fra kun en fase III-studie, men studien antyder at vi i fremtiden nok bør sette i gang adjuvant behandling tidligere, sier Anna Winge-Main, overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS) Radiumhospitalet. 

Foto: Vidar Sandnes

– Studien antyder at vi bør starte tidligere

Tilleggsbehandling med PD-1-hemmer etter kirurgi for pasienter med tykke hudmelanomer, viser om lag 35 prosents reduksjon i risiko for tilbakefall.

Publisert: 2021-09-18 — 15.06 (Oppdatert: 2021-09-18 — 15.08)
Denne artikkelen er over ett år gammel.

ESMO: Keynote-716 studien presenteres under Presidential Symposium på den europeiske kreftkongressen ESMO lørdag.

Presentasjonen skal omhandle de aller første dataene fra en randomisert fase 3-studie på tilleggsbehandling etter kirurgi (adjuvant) for stadium II-B og II-C-melanomer. Behandlingen som ble brukt, var det immunterapeutiske legemidlet pembrolizumab (Keytruda), som viser 35 prosent reduksjon i risiko for tilbakefall, sammenlignet med placebo. 

Det skriver ESMO i en pressemelding, som er tilgjengelig her.

Melanom er, for ordens skyld, den onkologiske terminologien for det mange kaller føflekkreft. 

Stadium II-B og II-C melanomer er melanomer som er 4 millimeter tykke eller ned til 2 mm med ulcerasjon i tillegg. Studien inkluderte pasienter ned i 12 års alder. 

Bør starte tidligere
– Dette er tidlige data fra kun én fase III-studie, men studien antyder at vi i fremtiden nok bør sette i gang adjuvant behandling tidligere. Stadium II-pasienter har frem til nå kun gått på kontroller etter operasjon, sier overlege Anna Winge-Main ved Oslo universitetssykehus (OUS) Radiumhospitalet.

Vi håper at det på sikt vil være mulig å avgjøre hvem man skal behandle
Anna Winge-Main

Hun mener studien viser at det kan ha noe for seg å sette inn støtet på pasientene som har tykke stadium II-svulster, før de får en eventuell lymfeknutespredning.

– 35 prosents reduksjon i risiko (hazard ratio) er et bra resultat. Det er litt tidlig å si om disse dataene vil føre til at dette er en behandling vi kommer til å iverksette, sier Winge-Main til Dagens Medisin.

Hun peker på at man forventer data på lignende studier om PD-1-hemmeren nivolumab (Opdivo) og sjekkpunktbehandlinger rettet mot BRAF-muterte melanomer.

– Dette er det første beviset på at dette blir et behandlingsprinsipp vi vil høre mer om.

976 pasienter
Forskerne undersøkte totalt 976 pasienter som ble randomisert likt til immunterapi eller placebo. Studien viser at 11.1 prosent av pasientene (54 pasienter) i studiearmen med pembrolizumab, fikk tilbakefall av kreft ved mediant 14.4 måneders oppfølging. I placeboarmen var det til sammenligning 16.8 prosent som fikk tilbakefall (82 pasienter).

Totalt oppsto 125 alvorlige hendelser i pembrolizumabarmen, sammenlignet med 83 i placeboarmen.

Adjuvant behandling av melanom:

Data på pasientene med de alvorligste formene for operabel kreft, stadium III, ble først publisert i 2017.

- Siden 2019 har melanompasienter med stadium III i Norge blitt behandlet med immunterapi etter kirurgi.

- Adjuvant behandling med immunterapi, gjøres hos de pasientene hvor man frykter tilbakefall.

- Det er ventet tilsvarende bruk av immunterapi innen andre kreftformer – blant annet for pasienter som opereres for lungekreft.

Ifølge pressemeldingen til studien har disse svulstene like høy risiko for tilbakefall og død som stadium III-A og III-B melanomer.

Vanlig siden 2019
I 2019 innførte Beslutningsforum adjuvant immunterapi for pasientene med stadium III operabelt melanom.

Ifølge pressemeldingen fra ESMO jobber den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA nå med å vurdere PD-1 hemmeren pembrolizumab for pasienter som har stadium II-B og -C melanomer.

Winge-Main sier at man på stadium III har sett tilsvarende store studier som viser effekt av adjuvant behandling, og hun peker på at det er fra disse studiene man har utledet prinsippet om å behandle stadium II-melanomer. Hun er imidlertid tilbakeholden med å konkludere om studien vil føre til praksisendring.

– Blant de pasientene som skal ha adjuvant behandling, er en del allerede kurert. Vi har ikke lyst til å gi disse en mulig toksisk behandling. Derfor trenger vi å vite mer om akkurat hvem det er som skal ha behandlingen.

Biomarkører blir viktig
Winge-Main er spent på analyser som forteller hvilke biomarkører som tilsier om pasientene trenger adjuvant behandling, og om behandlingene har god effekt.

Dette blir en viktig del av oppfølgingen av data i studien som ble presentert og resultater fra de forventede studiene som kommer om adjuvant behandling for stadium II-B og II-C pasienter, på tilsvarende immunterapier og målrettede sjekkpunkthemmere.  

– Vi håper at det på sikt vil være mulig å avgjøre hvem man skal behandle. Jeg tror at vi på sikt vil ende opp med å behandle stadium II-pasientene adjuvant. 

– Hvordan ser bivirkningene ut for disse pasientene? 

– I denne studien var det ikke avdekket noe nytt. Vi kjenner til bivirkningene fra adjuvant behandling for stadium III-pasienter og hos dem med spredning. 15.7 prosent avbrøt behandlingen grunnet bivirkninger i behandlingsarmen. Dette er som forventet ettersom man vil ha lav terskel for bivirkninger hos pasienter som potensielt allerede er kurert.

Interessekonflikter: Anna Winge-Main oppgir å ha mottatt foredragshonorar fra BMS, MSD, Novartis og Roche. 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!