Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

UTFORDRINGER: Nicholas Wilkinson (SV) peker på flere utfordringer med dagens fastlegeordning.

Reagerer på fastlegeordningen: – Vi har en konkret løsning

– Må alle livets hendelser ha en attest fra fastlegen?

Publisert: 2021-09-08 — 09.49

Diskusjonen om fastlegekrisen i Norge fortsetter å gå, og nylig rapporterte NRK at 85 prosent av norske kommuner uttalte at de har store problemer med å rekruttere fastleger.

En gjennomsnittlig fastlege jobber 56 timer i uka, og 100.000 nordmenn er uten fastlege i dag. Det fortalte leder av Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev til samme kanal.

– Skipet må komme på rett kjøl

Helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson, mener løsningen på mange måter ligger rett foran øynene våre. Han mener det er tre måter å angripe problematikken på:

– Alle snakker om fastlegekrisen, men flere andre partier har få konkrete løsninger. Vi trenger å øke basistilskuddet, men om vi ikke får nye leger vil det ikke løse utfordringen. Vi trenger flere LIS1-stillinger (lege i spesialisering) og styrke ALIS som alle er for, men SV har også en konkret løsning som vil gi oss minimum 62 nye leger per år.

– Stopp dobbel turnus for de som har gått igjennom KBU (tilsvarende praksis i Norge) i Danmark. Om de kan få et halvt år i Norge, i stedet for hele LIS1, åpner vi flere plasser på LIS1 for norske studenter og får flere nye leger per år, sier Wilkinson til Dagens Medisin.

Han legger også til:

STILLER SPØRSMÅL: Per Øyvind Bl Grønningsæter retter noen kritiske spørsmål mot dagens fastlegeordning.

Foto: Privat

– Andre løsning er en ny fastlønnsordning. Flere nyutdannede leger sier at de gjerne vil være fastlege, men de er nødt til å betale mye for å få en liste, i tillegg til at de må jobbe 10-12 timer hver dag. Da blir det vanskelig å ha en familie og flere velger å ikke bli fastlege på grunn av det. SV vil ha en ny nasjonal ordning med fast lønn.

– Vi trenger både den private ordningen vi har, men også en fastlønn-variant. Skipet må komme på rett kjøl, og flere muligheter kan lokke flere nye leger for å bli fastleger.

Per Øyvind Bø Grønningsæter er nettopp en av disse unge fastlegene. Han jobber som fastlege i Oslo, og har selv kjent på presset som medfører med alle oppgavene han må løse som fastlege. Han er også medlem i SV.

– Jeg har vært fastlege fra jeg var ferdig i turnus i 2015, og det er ikke noe annet jeg kunne tenke meg å jobbe med. Det er dette jeg brenner for. Dessverre er det slik at på de årene jeg har vært fastlege, så har det vært en utvikling der vi får stadig mer oppgaver, og forespørsler som ikke handler om helsehjelp. Det er der jeg får opp frustrasjonen, sier han til Dagens Medisin.

– Det er mange ting som kommer på siden, som stjeler tiden vår. Det er for eksempel legeerklæring til forsikringsselskap når folk skal skrive forsikringer, legeerklæringer for skoleskyss eller utvidet tid til eksamen, rett og slett alt av tilrettelegging. Hver enkelt oppgave krever ikke mye tid, men summen av det hele blir frustrerende.

Hva med NAV?

«Tilleggsoppgavene» som faller på fastlegene kan være så mangt. Grønningsæter reagerer på at NAV i utgangspunktet burde ha tilstrekkelig informasjon gjennom sykemeldingene de mottar, slik at pasienten ikke hadde trengt å forlenge sykemeldingen gjennom fastlegen, i tilfellene hvor det er åpenbart at hen ikke er klar for jobb.

– Er tilfellet slag og sepsis og du ikke har mulighet til å snakke, så burde det kunne løses på en enklere måte. Da blir det rart at du må inn for å få sykemelding, slik at du skal få betalt ut fra NAV. Bare i sykemeldingen din har egentlig NAV nok informasjon, skulle man tro.

– Jeg blir nødt til å jobbe en del på kveldstid og slik, for å få ting unna. Det er bare sånn det er. Jeg har en liten liste selv, med 1000 pasienter. I tillegg jobber jeg en halv dag i uka på en helsestasjon for ungdom. På grunn av arbeidsmengde har jeg også måtte si fra meg ti prosent stilling i det kommunale, og dette påvirker jo igjen lønn. Jeg synes dog ikke at lønn er den viktigste kampen fastlegene kjemper, selv om det er en del av det hele.

Avslutningsvis ramser Grønningsæter opp noen konkrete ting han mener må til for å bedre fastlegesituasjonen:

– Jeg tror vi er mange fastleger som er enige om at antall pasienter på lista må kunne reduseres uten et lønnskutt, og man må ha en økt grunnlønn – det seg være basistilskudd eller andre ordninger, og så handler det om å få kontroll på alle oppgavene fastlegene sitter med. Vi skal hovedsakelig jobbe med sykdom og lidelser, og der burde også fokuset vårt være. Må alle livets hendelser ha en attest fra fastlegen?

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Nicholas Wilkinson 08.09.2021 14.21.40

  Helsepolitisk talsperson i SV

  Om noen har spørsmål, eller innspill, kan du kontakte meg her: nicholas.wilkinson@stortinget.no

 • Sven Richard Haugvik 08.09.2021 12.31.16

  Lege

  62 leger/ år? TRepartssamarbeidet er enige om følgende estimat fra 2018/2019 (men tilifanget av kolleger har uteblitt: - Den partssammensatte arbeidsgruppen leverte andre del av utredningen 1. november 2018 med flere ulike scenarioer for behov av allmennleger frem mot 2030. For å dekke avgang, men inkludert at alle som jobber i legetjenesten i kommunen skal være spesialist, eller under spesialisering anslås behovet til 300 fastleger i året. Dersom man i tillegg dekker befolkningsveksten forventet frem mot 2030 er antallet 350 fastleger i året. Dersom man ønsker å normalisere arbeidstid til 40 timer i uken utenom legevakt, så vil behovet være 460 fastleger i året. Dersom man vil normalisere arbeidstiden til 40 timer i uken inkludert legevakt vil behovet være 540 fastleger i året. Alle beregninger er med utgangspunkt som om fastlegene har samme organisering, arbeidsoppgaver og mengde som i dag.

 • Per Øyvind Bø Grønningsæter 08.09.2021 13.52.23

  Fastlege

  Hei. Minst 62 nye leger er bare gjennom forslaget: «Stopp dobbel turnus for de som har gått igjennom KBU (tilsvarende praksis i Norge) i Danmark», som ett eksempel på foreslåtte tiltak fra SV.

 • Sven Richard Haugvik 09.09.2021 07.41.09

  Lege

  Utfordringene som følger av økt oppgavemengde krever primært diskusjon av hvor mange fastleger som trengs, SAMT av hvordan ulike former for omorganisering og effektivisering kan bidra til å avhjelpe situasjonen. Sekundært til dette er ulike endringer i finansieringsordningene relevante for å kunne understøtte de endringene som ønskes gjennomført. Men oppgaveoverføring og lange arbeidsdager løses ikke gjennom endringer i finansieringsmodell alene. Det må et bredere sett virkemidler til. Det er altså et spørsmål om rekrutteringsproblemene i fastlegeordningen kan ha sammenheng med endring av preferanser for betalingsordninger og tilknytningsform blant fremtidige og etablerte fastleger i Norge. Det foreligger imidlertid IKKE gode undersøkelser som gir et heldekkende og oppdatert bilde av situasjonen. «Fastlønn» benyttes av og til som en beskrivelse av en form for rammefinansiering. Det er imidlertid en noe upresis begrepsbruk. Grunnen er at «fastlønn» samtidig impliserer spes.organisering.

 • Nicholas Wilkinson 08.09.2021 14.20.29

  Helsepolitisk talsperson i SV

  Hei, Sven Sv har jobbet for, og foreslått, flere LIS1 og foreslått å få ALIS nasjonalt som vil skje nå. Det er en konkret løsning med minimum 62 (det er vanligvis flere enn bare den norske kvoten som er 62) som kan bli norske leger. Det vil gi mer plass for norske studenter til LIS1 også, vil koste mindre per lege og vil gi flere nye leger per år. Det var viktig for meg å dele konkrete løsninger i stedet for bare gode ord fra de andre partiene. Disse løsningene vil hjelpe i tillegg til alle de andre forslagene vi har fremmet på Stortinget.

 • Sven Richard Haugvik 09.09.2021 07.49.18

  Lege

  Ser poenget, men nasjonal ALIS koster mye penger, og 20% kommunal egenfinansiering svir. En medvirkende årsak til en fragmentert nasjonal ledelse av allmennlegetjenesten, er at ansvaret for primærhelsetjenestene er spredt utover til kommunene. Det er da interessant at det også blir kommentert at Norge er et av de få landene der alle primærhelsetjenestene, inklusive fastlegene, er lagt til ett og samme forvaltningsorgan, dvs. kommunestyrene, og at Norge følgelig ikke har lyktes med å integrere primærhelsetjenestene bedre. Norske kommuner kjemper for lokalsykehusene, og da er det jo ikke å forvente at med skranten kommuneøkonomi (også delvis betinget i økte ekstrautgifter for FLO, kf. KS: økte fra 400 - over 600 mill siste 2 år) at kommunalt sjølstyre kan mestre å samordne et nasjonalfokus på FLO-ballen i noen utpreget grad. Med høy stabilitet og liten grad av utskiftinger er transaksjonskostnadene lave. Ved høy utskiftingsrate øker de samlede administrative kostnadene + økt tapsrisiko.

 • Nicholas Wilkinson 09.09.2021 10.44.26

  Helsepolitisk talsperson i SV

  Hei, Sven Ja - jeg er enig at vi har problemer med kommunehelsetjenesten. Flere av de andre partiene prioriterer bare sykehus. SV har prioritert 10 mer kommuner enn sykehus. Vi har foreslått 10 milliarder til kommunene, og 1 milliard til sykehus, mer enn regjerings forslag til statsbudsjettet. Jeg og SV mener det er viktig at de som bor og jobber i området, som har mye kunnskap om området, får tillit og makt til å styre tilbudet - i stedet for å sentralisere

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!